V americkom kongrese predložili návrh zákona za ukončenie násilných odberov orgánov v Číne

(Minghui.org) 16. decembra americký republikánsky senátor z Arkansasu, Tom Cotton, vyhlásil, že spolu s ďalšími členmi kongresu, Chrisom Smithom a Tomom Suozzi, predložili návrh zákona na zastavenie násilných odberov orgánov v Číne.

Označili ho ako Zákon na zastavenie násilných odberov orgánov a má za cieľ „zastaviť Čínsku komunistickú stranu v násilných odberoch orgánov väzňom svedomia“, vysvetlil Cotton v  tlačovej správe na webstránke senátu. „Podľa medzinárodného tribunálu v Londýne čínski lekári odoberajú orgány väzňom v čínskych väzenských táboroch – niekedy aj kým sú ešte obete pri živote – za účelom predaja na trhu s objemom až 1 miliardy dolárov ročne“.

2020 12 17 rep cotton smith suozzi 01
Nový zákon na zastavenie násilných odberov orgánov bol predstavený senátorom Tomom Cottonom, kongresmanom Chrisom Smithom a Tomom Suozzim.

Je to posledný zákon, ktorý sa týka odberov orgánov žijúcim praktizujúcim Falun Gongu v Číne, odkedy bola v júni 2016 prijatá Rezolúcia 343. Tá bola iniciovaná Ileanou Ros-Lehtinen, predsedníčkou Subkomisie pre Stredný východ a Severnú Afriku a poslancom Geraldom Connolym, ako aj ďalšími šiestimi členmi kongresu. Rezolúcia 343 získala silnú podporu oboch politických strán a mala viac než 185 spolupredkladateľov.

Jej názov bol „Vyjadrenie znepokojenia nad pretrvávajúcimi a dôveryhodnými správami o systematických, štátom nariadených odberoch orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a členov iných náboženských a etnických skupín.“ Rezolúcia odsúdila násilné odbery orgánov v Číne a vyzvala na zastavenie týchto zločinov.

Zákon, ktorý predložili Cotton, Smith a Suozzi navrhuje kroky na dosiahnutie cieľa, ktorý vytýčila Rezolúcia 343. „Existuje stále viac dôkazov, že Čínska komunistická strana pokračuje v odberoch orgánov väzňom a skupinám veriacich v Číne. Tento zákon bude identifikovať a trestať členov ČKS, ktorí sú zapojení do násilných odberov orgánov. Je najvyšší čas, aby Peking niesol zodpovednosť za tieto ohavné činy,“ napísal Cotton vo vyhlásení.

„Odbery orgánov sú barbarskými, neľudskými a príšernými činmi globálnej dôležitosti, keďže nadnárodné gangy, ktoré obchodujú s ľuďmi; teroristické organizácie; priekupníci a dokonca vlády – konkrétne čínsky komunistický režim – zabíjajú nevinných ľudí a predávajú so ziskom ich orgány,“ hovorí Smith. „Globálny problém vyžaduje globálnu odpoveď. Vďaka nášmu zákonu budú zločinci v odoberaní orgánov a priekupníci, ktorí zneužívajú často politických väzňov či menšiny, identifikovaní a odhalení Ministerstvom zahraničia, s cieľom potrestať zločincov a presadzovať efektívne sankcie a cestovné obmedzenia.“

Tieto ilegálne praktiky existujú už po dlhý čas. „Už roky Čínska komunistická strana pokračuje v zneužívaní väzňov a členov etnických menšín a náboženských skupín. Dnes sme stále svedkami toho, ako pokračujú v týraní týchto skupín odbermi orgánov,“ vyhlásil Suozzi. „Členovia Čínskej komunistickej strany musia niesť zodpovednosť za tieto nehorázne činy. Násilné odbery orgánov nemajú v našom svete miesto.“

Špecificky prinesie zákon plán na zastavenie týchto zverstiev do piatich oblastí:

1) Odopretie alebo zrušenie pasov pre nelegálnych kupcov orgánov

2) Povinné výročné správy o nútených odberoch orgánov v zahraničí

3) Povinné výročné správy o amerických lekárskych a vzdelávacích inštitúciách, ktoré vzdelávajú chirurgov zaoberajúcich sa transplantáciami orgánov z krajín s vysokým počtom nútených odberov orgánov

4) Zákaz exportu prístrojov pre orgánové transplantácie vybraným subjektom

5) Sankcie pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú zapojení, alebo inak podporujú násilné odbery orgánov.

 

Text návrhu zákona v plnom znení sa dá nájsť na: https://www.cotton.senate.gov/imo/media/doc/CAN20880.pdf

Kľúčové slová: