Zlepšovanie sa
nedeľa, 20. september 2020

Odstránenie skrytého súhlasu s prenasledovaním starými silami

4.9.20 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Dafa čelia každý deň tlaku pri objasňovaní pravdy a snahe prebudiť svedomie vnímajúcich bytostí – špeciálne keď každý deň počujú o prenasledovaní svojich spolupraktizujúcich.
Toto zlé prenasledovanie ničí vnímajúce bytosti. Mnohí usilovní praktizujúci sú zaneprázdnení objasňovaním pravdy. Zriedkavo majú čas sa upokojiť a popremýšľať o tom, ako sa kultivovať a ako si zlepšiť charakter pre naplnenie štandardov Fa a prebudenie svedomia vnímajúcich bytostí.

Aj s manželkou sme trpeli prenasledovaním po celé roky. Vždy keď sme vyšli von objasňovať pravdu, ocitli sme sa pod veľkým tlakom. Posledné dva roky to ale cítim inak. Po mnohých zdieľaniach so spolupraktizujúcimi som si stále viac vedomý toho, že mnohí sme „odsúhlasili“ prenasledovanie starými silami, avšak tento „súhlas“ nám nie je známy. 

Spomienky na prenasledovanie existovali v mojej mysli ako tieň. Bez ohľadu na to čo som robil, moja prvá myšlienka bola spojiť to s prenasledovaním. Napríklad keď niekomu hovorím o Falun Dafa a zrazu sa objaví človek v uniforme, či počuť policajnú sirénu, okamžite znervózniem a ihneď sa zvýši tlak v iných dimenziách. Je to ako s podmieneným reflexom, ktorý zlá strana vždy obdivovala, a ktorý je tiež metódou starých síl.

Majster povedal:

„Keď máš strach, zmocní sa ťa

Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa

Ľudia – kultivujúci, tí naplnení sú Fa

Spravodlivé myšlienky vyšlú, prehnití démoni vybuchnú

Bohovia sú vo svete, potvrdzujú Fa“

(„Čoho sa obávať?“, Hong Yin II.)

Všetci učeníci Dafa rozumejú tomu, že objasňovanie pravdy a prebúdzanie svedomia vnímajúcich bytostí je tým, čo nás Majster žiada robiť. Staré sily sa tomu neodvážia odporovať. No keď my sami premýšľame o tom, že budeme prenasledovaní, alebo sa prenasledovania bojíme, nedovoľujeme to a nežiadame staré sily, aby nás prenasledovali? Niektorí majú mentalitu strachu po dlhí čas a zlo vnímajú ako veľmi silné. Využívajú príležitosti na vyhnutie sa prenasledovaniu, namiesto toho, aby dôstojne odstránili zlo.

Neprepájať objasňovanie pravdy s prenasledovaním

Spolupraktizujúci, ktorý vlastní obchod, objasňuje zákazníkom pravdu každý deň. Jeho manželka povedala, že keď preňho vysiela spravodlivé myšlienky, odstraňuje iba faktory, ktoré bránia prebudeniu svedomia vnímajúcich bytostí. V ich mysliach nie je koncept prenasledovania. Roky skúseností im ukázali, že medzi objasňovaním pravdy a prenasledovaním nie je vzťah. Keď príde polícia, objasnia im pravdu tak ako iným zákazníkom. Objasňovanie pravdy je prirodzenou súčasťou ich života, tak ako jedenie či práca a nespájajú ho s prenasledovaním.

Ak je myseľ človeka v neporiadku, aj jeho okolie je v neporiadku. Raz vzali praktizujúci plné auto materiálov na objasnenie pravdy do neďalekého okresu. Boli nahlásení a zatknutí. Praktizujúci sa v tej oblasti zhromaždili, aby prediskutovali záchranný plán. Niektorí navrhli, že by sme sa mali poponáhľať so záchranou policajtov, ktorí sa podieľali na prenasledovaní. O praktizujúcich sa stará Majster, no vnímajúce bytosti sú v ohrození, ak spolupracovali na prenasledovaní.

Všetci súhlasili s tým, aké dôležité je prebúdzať svedomie ľudí, vrátane policajtov. Výsledkom tohto spravodlivého zmýšľania bolo, že sa vnímajúce bytosti zmenili a názor polície sa zlepšil. Nielenže praktizujúci objasnili pravdu, ale zatknutí praktizujúci sa rýchlo vrátili domov a auto aj s celým nákladom im vrátili. Nič sa nestratilo.

Spolupraktizujúci v stave postupného osvietenia povedal, že keď bol náš spolupraktizujúci prenasledovaný, veľa praktizujúcich spolupracovalo na jeho záchrane a veľmi ho chceli dostať domov. Nemali ale dostatok súcitu pre tých, ktorí sa na prenasledovaní podieľali. Staré sily by povedali, že sú učeníci Dafa sebeckí a premýšľajú len o sebe.

Učeníci Dafa neuznávajú prenasledovanie a musíme dokonca negovať usporiadania starých síl. Štandard nového vesmíru je nesebecký. Keď sú učeníci Dafa skutočne zodpovední a uvažujú o vnímajúcich bytostiach, musia mať súcit a nedovoliť im podieľať sa na prenasledovaní. Ak dokážeme vždy venovať pozornosť našim myšlienkam a udržiavať si súcitný stav mysle, potom nebude v prostredí zlo a vnímajúce bytosti nebudú manipulované, aby prenasledovali učeníkov Dafa a samé seba ničili.

Vyčistenie negatívneho myslenia

Vedel som, že môj obvyklý stav mysle je typický pre životy starého vesmíru; len zriedka som myslel na zodpovednosť voči iným bytostiam. Začal som teda čistiť svoju myseľ od všetkého negatívneho. Raz do môjho obchodu prišli dvaja ľudia. Práve keď som im šiel objasniť pravdu, všimol som si, že si neprišli nič kúpiť. Pozrel som sa im do očí a uvedomil si, že sú to príslušníci tajnej polície v civile. Aj keď som vyzeral pokojne, moje srdce bolo pohnuté a cítil som toľko tlaku, že som si nedokázal udržať pokojnú myseľ. Neskôr som šiel k praktizujúcemu, ktorý býval neďaleko, aby som sa upokojil.  Poradil mi, že keď je moje srdce pohnuté, pomáha myslieť na obraz Majstra. Nasledoval som jeho radu a dosť mi to pomohlo ukľudniť sa. V skutočnosti to bola stále otázka viery v Majstra a vo Fa.

Neskôr som sa sám seba začal pýtať: bol by život nového vesmíru, život, ktorý je úplne pre iných, takýto? Veci by boli úplne iné, ak by som im súcitne povedal, aby nenapomáhali v prenasledovaní a aby boli láskaví k Dafa a k jeho praktizujúcim.

Objavenie koreňa sebectva

Keď som objavil koreň svojho sebectva, začal som premýšľať o tom, ako byť dobrý a zodpovedný vo veľkých i malých veciach života. Čím menej premýšľam o sebe, tým menej stresu mám a tým menej existujú prenasledujúce faktory.

Prednedávnom zatkli praktizujúcu, s ktorou som v pravidelnom kontakte. Pamätala si princípy Fa, o ktorých sme aj často diskutovali, vedela, že by mala byť zodpovedná za policajtov, aby neprenasledovali učeníkov Dafa. A tak neustále pracovala na svojom postoji a nachádzala v sebe súcit. Čoskoro začali byť prítomní policajti tiež súcitní a ona sa nakoniec mohla vrátiť domov. Zmenila sa zo sebeckej na nesebeckú. Policajti zmenili názor z uväznenia najmenej na 7 rokov na prepustenie. Táto zmena sa udiala v priebehu jedného dňa.

Majster povedal:

„Pravý šan je to, čo kultivujúci získa v procese kultivácie a kultivovania šanu a toto je opravdivý šan, ktorý sa dosiahne kultiváciou. Keď komunikujete s vnímajúcimi bytosťami, nemôžete naplno prejaviť svoju úspešne skultivovanú božskú stránku, keďže stále máte ľudskú stránku, ktorá ešte nie je skultivovaná. Keď treba, musíte byť racionálny a jasne uvažovať ako kultivujúci, aby vás riadili vaše zodpovednosti a spravodlivé myšlienky, a iba potom sa prejaví váš opravdivý šan. V tom je rozdiel medzi kultivujúcim a bohom. Toto je milosrdenstvo – nie je to niečo ukazované zámerne, ukázanie nejakej ľudskej sympatie či antipatie. Nie je to tak, že keď si ty ku mne dobrý, ja voči tebe prejavím šan. Je bez podmienok a nie je tam odmena – je to úplne pre vnímajúce bytosti. Keď vystúpi tento milosrdný šan, jeho sila je neporovnateľná a môže rozložiť všetky zlé faktory. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia je jeho sila. Keďže ľudská spoločnosť nikdy predtým nemala spravodlivé princípy, ľudia nemohli vyriešiť svoje problémy pomocou šanu. Ľudia vždy riešili ľudské problémy pomocou bojov a vojen, a preto sa to stalo ľudským princípom. Ak sa chce človek stať bohom a prekročiť ľudský stav, musí opustiť toto zmýšľanie a použiť na riešenie vecí milosrdenstvo.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009“)

Učeníci Dafa si dokážu uvedomiť, či sú ich činy spravodlivé alebo nie, no v komplikovanom prostredí nie je jednoduché, aby naše myslenie dosiahlo štandard a požiadavky Fa. A tak by sme si mali udržiavať súcitný a pokojný stav mysle. Nech sa náhle stretneme s čímkoľvek, mali by sme sa prispôsobiť štandardu Dafa.

Majster povedal:

„Ak sa k vám aj niekto správa zle, vďaka vášmu srdcu veľkého súcitu mu to nebudete odplácať rovnakým spôsobom. Je to druh sily, ktorá vás odlišuje od svetských ľudí.“

„Keď sa stretnete s trápením, tento veľký súcit vám ho pomôže prekonať. Zároveň sa moje Telá Zákona budú o vás starať a chrániť váš život, vy sami však musíte prejsť trápením.“ (Falun Gong)

Praktizujúci Dafa kráčajú po veľmi úzkej ceste. Cítim, že dosiahnutie štandardu nesebectva a altruizmu je základným rozdielom medzi starým a novým životom. Ak si niekto nedokáže uvedomiť sebectvo v sebe, aj keď myslí na Majstrove slová, jeho myseľ je stále časťou starého života a nedokáže teda potvrdiť Dafa.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186490.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha