Komunitné udalosti

Sydney: Petícia za zrušenie ČKS upozorňuje na prenasledovanie v Číne

7.11.20 | Od korešpondenta Minghui zo Sydney

(Minghui.org) 10. októbra 2020 sa na námestí pred radnicou v Sydney konala petičná akcia za „skoncovanie so zlom ČKS“ zorganizovaná miestnymi dobrovoľníkmi z globálneho centra pre vystupovanie z čínskej komunistickej strany (ČKS).

Kvôli opatreniam na zastavenie koronavírusu (nazývaného aj vírus ČKS kvôli zodpovednosti ČKS za pandémiu) nebola ulica George Street zaplavená turistami ako zvyčajne. Akcia si však získala pozornosť mnohých miestnych obyvateľov, ktorí si mohli prečítať transparenty s nápismi ako „Odstráňme démona čínskej komunistickej strany“, „Lži čínskej komunistickej strany ubližujú Číne a celému svetu“ a „Povedzme nie ČKS a ochráňme sa pred vírusom ČKS“.

2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Okoloidúci si čítajú transparenty na petičnej akcii za „skoncovanie so zlom ČKS“ v Sydney
2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Okoloidúci si čítajú transparenty na petičnej akcii za „skoncovanie so zlom ČKS“ v Sydney
2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Podpisovanie petície za skoncovanie so zlom ČKS
2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Podpisovanie petície za skoncovanie so zlom ČKS
2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Podpisovanie petície za skoncovanie so zlom ČKS
2020 10 15 sydney falun gong truth 01
Podpisovanie petície za skoncovanie so zlom ČKS

Zahraničná študentka: „Svet by sa mal zjednotiť v odpore voči vplyvu ČKS“

Emina, študentka z Indie, povedala, že vie, že ČKS je veľmi zlá a že svet by sa mal postaviť tomuto problému. Plánovala sa vrátiť do Indie, ale kvôli vírusu to nebolo možné.

„Šíriaci sa vírus ovplyvňuje celý svet,“ povedala. „Musíme prinútiť ČKS, aby prestala s tým, čo spôsobuje svetu. Ľudia z celého sveta by sa mali zjednotiť a odporovať jej vplyvu. Vy dnes robíte dobrú vec, keďže pomáhate ľuďom uvedomiť si zlú povahu ČKS.“

Obyvateľ Sydney: „Páči sa mi označenie ‚vírus ČKS‘!“

2020 10 15 sydney falun gong truth 01
David zo Sydney povedal, že ČKS ovplyvnila Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby jej pomohla kryť lži ČKS.

Na začiatku akcie David podpísal petíciu. Vysvetlil, že rozumie cieľu tejto akcie a že tiež vie, čo ČKS robí Ujgurom v Číne.

Povedal, že často sleduje YouTube kanál o Číne „China in Focus“, ktorý uvádza televízia NTD TV. Dozvedel sa aj o tom, že ČKS odoberá orgány väzňom svedomia, z ktorých najväčšou skupinou sú praktizujúci Falun Gongu.

„Páči sa mi označenie ‚vírus ČKS‘,“ dodal.

Ďalší miestny obyvateľ Peter povedal, že pôvodne si myslel, že zdrojom orgánov pri transplantáciách v Číne sú miestni darcovia, no niekoľko čínskych kamarátov mu povedalo, že orgány pochádzajú od väzňov svedomia.

Peter povzbudil dobrovoľníkov na akcii slovami: „Musíme odsúdiť toto zlé správanie. Dnes robíte skvelú vec! Teším sa, že som vás stretol!“

„Moji čínski priatelia pozorne sledujú túto vec!“

2020 10 15 sydney falun gong truth 01
„Moji čínski priatelia pozorne sledujú túto vec!“

Muž, ktorý vyzeral byť čínskej národnosti, prišiel k stánku a požiadal o informačné materiály pre kamarátov z Číny. Povedal, že sa narodil mimo Číny a hovorí iba trochu po čínsky, ale že má mnoho kamarátov z Číny, ktorí pozorne sledujú záležitosti násilných odberov orgánov.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187913.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha