Právnik v oblasti ľudských práv: Páchatelia násilných odberov orgánov budú nakoniec braní na zodpovednosť

(Minghui.org) Fu Zhenghua, bývalý riaditeľ Ústredného Úradu 610 a minister spravodlivosti, bol 2. októbra vyšetrovaný za „závažné porušenie disciplíny a zákona“. Úrad 610 je organizáciou s mocou prevyšujúcou súdny systém, ktorá vykonáva celonárodné prenasledovanie Falun Gongu. Fuov pád naznačuje, že kľúčoví páchatelia v prenasledovaní budú čeliť vážnym následkom, vysvetlil v nedávnom rozhovore David Matas, kanadský právnik v oblasti ľudských práv. 

Matas je známy tým, že vyšetroval násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Spolu s ďalšími vyšetrovateľmi publikoval niekoľko kníh, vrátane knihy Krvavá žatva (Bloody Harvest) a Zabíjanie praktizujúcich Falun Gongu kvôli ich orgánom (The Killing of Falun Gong for Their Organs). Počas rozhovoru s korešpondentom Minghui okrem iného povedal, že odbery orgánov, ktorých sa dopúšťa ČKS, sú chladnou genocídou a páchatelia budú nakoniec braní na zodpovednosť.

2021 3 17 matas YVTodZJ
David Matas, kanadský právnik v oblasti ľudských práv

Vzostup a pád funkcionárov ČKS

Okrem toho, že Fu pôsobil ako šéf Ústredného Úradu 610 (od roku 2015) a ako minister spravodlivosti (2018 – 2020), zastával taktiež niekoľko ďalších kľúčových pozícií, a to hlavne v policajnom systéme. Bol riaditeľom Pekinského mestského úradu pre verejnú bezpečnosť (2010 – 2013) a výkonným námestníkom ministra verejnej bezpečnosti (2013 – 2018). Vzhľadom na jeho intenzívnu účasť na prenasledovaní Falun Gongu bol medzi funkcionármi ČKS, ktorých zločiny praktizujúci Falun Gongu nahlásili 29 krajinám.

Matas povedal, že Fu je známy tým, že riadil prenasledovanie Falun Gongu. V Číne sú „disciplinárne“ opatrenia často prezentované ako obvinenia z korupcie. V Číne sa „[tieto opatrenia] zvyčajne uplatňujú z politických dôvodov na ľudí v politických kruhoch. Je to spôsob, ako strana manipuluje s kontrolou,“ vysvetlil, pričom dodal: „Využívanie [obvinenia] korupcie zo strany disciplinárnej komisie je v podstate len politickým nástrojom manipulácie v boji o moc.“

Vyšetrovanie Fu-a a ostatných funkcionárov však nemusí nutne znamenať, že prenasledovanie Falun Gongu sa skončí, pokračoval Matas. „Mnohí z nich [funkcionári] využili prenasledovanie Falun Gongu ako nástroj na zvýšenie svojho postavenia v strane, vrátane Bo Xilai-a a Zhou Yongkang-a,“ dodal. „Neznamená to, že ľudia, ktorí sú proti nim, sú proti nástroju, ktorý použili.“

Globálne porušovanie ľudských práv

ČKS ilegálne väzní nielen Číňanov, ale aj občanov iných krajín. Hneď potom, ako bol prepustený finančný riaditeľ spoločnosti Huawei, Meng Wanzhou, boli tiež prepustení dvaja Kanaďania, ktorých ČKS ilegálne zadržiavala. V súčasnosti je v Číne stále väznených 115 Kanaďanov, vrátane Sun Qian, praktizujúcej Falun Gongu.

Skutočnosť, že ČKS môže uniesť ľudí zo zahraničia je „dosť desivá“, poznamenal Matas. Navyše, keďže sa ČKS zapojila do diplomacie využívajúcej rukojemníkov, mohlo by sa to zopakovať.

Chladná genocída

V priebehu rokov Matas na základe svojho vyšetrovania vydal mnoho publikácií o odberoch orgánov. „V podstate ide o koncept nazývaný genocída. Nie je to niečo, čo sme vynašli. Existuje v literatúre o genocíde. Použili sme to pri situácii Falun Gongu,“ povedal.  

Presnejšie povedané, „je to genocída, ktorá sa neodohráva krátko, rýchlo či viditeľne, ale deje sa pomaly. Nie je to až také viditeľné a počty sa hromadia časom a nie naraz,“ vysvetlil.

K tejto tragédii mohlo dôjsť čiastočne vďaka trhu. Keď čínsky zdravotný systém prešiel od socializmu ku kapitalizmu, financovanie zdravotného systému od štátu sa dramaticky znížilo. „Zdravotnícke zariadenia potrebovali ďalší zdroj financií, aby mohli ostať otvorené. Boli zvyknuté získavať orgány na transplantáciu od väzňov na inštitucionálnej úrovni, keďže využívali väzňov odsúdených na trest smrti. Počet trestov smrti však klesal,“ vysvetľoval Matas. „[Potom] mali ľudí Falun Gong, ktorí boli... boli očierňovaní. Systém získavania orgánov od väzňov bol už inštitucionalizovaný. Takže jednoducho prešli na inú formu.“

ČKS zabíjala väzňov svedomia už predtým, ako to začala robiť s praktizujúcimi Falun Gongu, hoci počty boli omnoho nižšie. Ujguri sú jedným príkladom, povedal Matas. Postupom času sa počet odobratých orgánov zvýšil na 60 000 až 100 000 ročne. Nakoniec dosiahol ešte vyšší počet. „Keď máte dočinenia s 50 000 až 100 000 orgánmi ročne, nie sú to už osoby, ale orgány,“ pokračoval. V skutočnosti je to genocída životov a tiež úmyselná genocída. Povedal, že sú to oba druhy genocídy, pretože „[ČKS] sa očividne chcela zbaviť Falun Gongu.“

Magnitského zákon

Matas povedal, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili hrôzy odberov orgánov. „Povedal by som, že robíme všetko, čo je možné,“ vysvetľoval.

Patrí sem Magnitského zákon, opatrenia OSN, Dohovor Európskej rady proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi a občianskoprávne prostriedky. Ďalším prístupom je transplantačný register, ktorý by zabránil odberu orgánov.

„Izrael a Taiwan začali v tejto oblasti niečo robiť, my sme ale od toho stále ďaleko,“ povedal Matas. „Existuje široký zoznam vecí, ktoré je možné urobiť a myslím si, že by sa mali urobiť všetky.“

Kľúčové slová: