Spravodlivé myšlienky sú extrémne silné

(Minghui.org)  Moja skúsenosť sa môže javiť triviálna, no už dlhú dobu cítim jej dopad a rád by som ju zdieľal aj s ostatnými.

Raz som v školskom areáli uvidel rad informačných tabúľ. Pri bližšom pohľade na nich som ostal šokovaný, keďže boli plné ohováračskej propagandy o Falun Dafa. Tabule boli kovové a ich obsah bol vytlačený na kvalitných plastových doskách. Umiestnené boli na veľmi frekventovanom mieste.

Bol koniec školského dňa a žiaci sa práve valili z tried. Nemal som dosť odvahy, aby som tabule zničil, alebo odstránil z dohľadu. Na školskom areáli bolo asi 30 000 ľudí a zvieralo mi srdce, keď som si pomyslel na životy, ktoré budú zničené, ak uveria ohováraniu zla na tabuliach.

Odišiel som skľúčený. Keď som sa v ten večer upokojil, spomenul som si, že Majster povedal:

„Faktom je, že v tomto čase učeníci Dafa musia robiť nebeské veci, pretože pre učeníkov Dafa ich osobná kultivácia už nie je prvá a najdôležitejšia. Cieľom je zachraňovanie vnímajúcich bytostí a prebudovanie kolosálnej nebeskej klenby počas nápravy Zákona.“ („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA“)

Posadil som sa, aby som vysielal spravodlivé myšlienky a povedal som vo svojej mysli: Nech tých, ktorí sa podieľali na plánovaní a tvorbe tabúľ, stihne okamžitá odplata. Nech pochopia, že tá bolesť je kvôli ohováračskej propagande o Falun Dafa. Nech odstránia tabule a nikdy ich už nevystavia. Nech sa do troch dní použije najefektívnejšia cesta na odstránenie zlých elementov.

Mal som čisté srdce a len som chcel zabrániť ľuďom v otrávení sa.

Tabule boli na tretí deň odstránené. Prešiel som sa okolo areálu školy a nikde som ich nenašiel, ani som ich už odvtedy nevidel.