Vypočutie v Európskom parlamente vyzýva na zastavenie násilných odberov orgánov v Číne

(Minghui.org)  Násilné odbery orgánov sú jedným z najhorších porušovaní ľudských práv, aké si možno predstaviť. Je ťažké prijať fakt, že štát by mohol vziať toľko nevinných životov kvôli ich telesným orgánom, povedal 29. novembra Peter van Dalen, poslanec Európskeho parlamentu.

Peter van Dalen spravil toto vyhlásenie počas vypočutia, ktoré zorganizovala Subkomisia Európskeho parlamentu pre ľudské práva (DROI). Počas vypočutia právni experti, svedkovia, poslanci Európskeho parlamentu a ďalší predstavitelia vyzvali Európsku úniu (EÚ), ako aj OSN, aby prijali opatrenia na zastavenie odberov orgánov Čínskou komunistickou stranou (ČKS).

2021 12 2 european parliament hearing 01
Poslanec EP Peter van Dalen na vypočutí Subkomisie Európskeho parlamentu pre ľudské práva (DROI)

Hlavnými obeťami odberov orgánov sú praktizujúci Falun Gongu

Čínsky tribunál, nezávislý tribunál vyšetrujúci obvinenia z násilného odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne, vydal v tejto veci rozsudok v júni 2019. „Násilné odbery orgánov prebiehajú dlhé roky v celej Číne v značnom rozsahu. Praktizujúci Falun Gongu sú pritom pravdepodobne hlavným zdrojom dodávok orgánov,“ píše sa v rozsudku.

2021 12 2 european parliament hearing 01
Sir Geoffrey Nice QC hovorí na vypočutí.

Sir Geoffrey Nice QC, predseda Čínskeho tribunálu, na vypočutí prehovoril tiež. Uviedol, že tribunál podrobne preskúmal dôkazy a jeho členovia následne dospeli k jednomyseľnému záveru, že násilné odbery orgánov väzňom svedomia v Číne prebiehajú už dlho.

Rozsudok bol najprv vynesený ústne. Následne bol v júni 2019 vynesený sumárny rozsudok a v marci 2020 bol nakoniec rozsudok vynesený v plnom rozsahu. Z tohto rozsudku vyplýva, že ČKS zabíjala ľudí a predávala ich orgány za účelom zisku. Sir Geoffrey Nice poukázal aj na to, že správa má mnoho strán odkazov a že závery zostávajú nespochybnené.

Svedok: Vraždy na objednávku

2021 12 2 european parliament hearing 01
Profesor Martin Elliott počas vypočutia, 29. novembra

Martin Elliott, MD FRCS, emeritný profesor kardiochirurgie na University College London (UCL), je jedným z členov Čínskeho tribunálu. Na vypočutí vysvetlil niektoré dôkazy, ktoré vyhodnocoval Tribunál. Napríklad, že počet transplantácií orgánov výrazne prevyšuje počet darcov orgánov, nevysvetliteľné lekárske vyšetrenia, ktoré sa dejú v pracovných táboroch a krátke čakacie lehoty na transplantáciu orgánov.

Na základe vedeckých publikácií, webových stránok nemocníc a ďalších zdrojov, kanadský právnik špecializujúci sa na oblasť ľudských práv David Matas odhadol, že počet transplantácií orgánov v Číne sa pohybuje od 60 000 do 90 000 ročne, čo je oveľa vyšší počet, ako uvádza Čína. Tento rozdiel naznačuje existenciu skrytej zásobárne darcov orgánov.

Okrem toho sa od zadržaných bez zjavného dôvodu vyžadovali krvné testy a ultrazvukové vyšetrenia orgánov. Niektorí zo zadržaných sa tiež stratili z pracovných táborov a iných zadržiavacích zariadení. Vzhľadom na to, že títo zadržaní boli mučení, je ťažké si predstaviť, že takéto testy boli pre ich zdravie. Okrem toho tieto krvné ani ultrazvukové testy neboli zdokumentované v rámci bežných postupov.

V súlade s uvedenými dôkazmi sú aj krátke čakacie lehoty na orgány. Napríklad vo väčšine európskych krajín sú čakacie lehoty rádovo mesiace, niekedy ale až dva roky. Údaje však ukázali, že v Číne sú čakacie doby často len niekoľko dní. To sa dá vysvetliť jedine skrytou zásobárňou darcov orgánov.

Sir Geoffrey Nice s odvolaním sa na výpočty nezávislého novinára Ethana Gutmanna uviedol, že každý človek s vhodnými orgánmi by mohol priniesť zisk 500 000 až 750 000 dolárov.

Profesor Elliott ďalej vysvetlil, že ide o obchodný model dodávok na požiadanie. V istom prípade potreboval japonský občan novú pečeň a bol ochotný zaplatiť za ňu 5 miliónov dolárov cez sprostredkovateľa. Agent kontaktoval nemocnicu v Číne a v krátkom čase zabezpečil transplantáciu potrebného orgánu. Niekedy boli k dispozícii dokonca aj náhradné orgány. Takýto obchodný model je v západných krajinách úplne nepredstaviteľný.

Profesor pritom zdôraznil, že keď spomína Čínu, myslí tým ČKS a jej úrady, nie čínskych občanov.

Európski poslanci: Spoločné úsilie

Viacerí poslanci Európskeho parlamentu z rôznych krajín, ktorí sa zúčastnili na vypočutí, dôrazne odsúdili zločiny odoberania orgánov, ktorých sa dopúšťa ČKS. Vyzvali Európsky parlament, aby prijal opatrenia na obmedzenie odberov orgánov a posilnil reguláciu transplantácií orgánov, ako aj transparentnosť.

2021 12 2 european parliament hearing 01
Vypočutie organizovala poslankyňa EP, Maria Arena.

Vypočutie viedla Maria Arena, predsedníčka podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva. Povedala, že transparentnosť je v oblasti odberov orgánov veľmi dôležitá. To znamená, že Európsky parlament musí preskúmať, ako môže ovplyvniť Čínu a musí túto problematiku viac sledovať. Nejde len o na právne kroky, keďže na plenárnych zasadnutiach EÚ by sa mohlo zvážiť aj viac možností.

2021 12 2 european parliament hearing 01
Poslankyňa EP Isabel Santosová z Portugalska

Ďalšou členkou podvýboru pre ľudské práva je Isabel Santosová, poslankyňa EP z Portugalska. Podľa jej vyjadrenia údaje, ktoré poskytol profesor Elliott, skutočne ukazujú, že v Číne dochádza k odberom orgánov, a to až v priemyselnom meradle. To ešte viac zdôrazňuje naliehavosť zastavenia tohto zločinu. EÚ a ďalšie medzinárodné organizácie musia spojiť svoje sily, aby túto tragédiu zastavili. Santos počula o mnohých prípadoch prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu. Obete sa však neobmedzujú len na nich.

Odbery orgánov sú skutočným zločinom proti ľudskosti, vysvetlila Santos. Nestačí však označiť ich len za trestnú činnosť. Za zločincov by sa mali považovať aj tí, ktorí z odberu orgánov profitujú alebo sa na ňom podieľajú. To je pravdepodobne jediný spôsob, ako to zastaviť.

2021 12 2 european parliament hearing 01
Poslankyňa EP María Soraya Rodríguez Ramosová zo Španielska

María Soraya Rodríguez Ramosová, poslankyňa EP zo Španielska, je tiež členkou podvýboru pre ľudské práva. Uviedla, že odbery orgánov v Číne sa ukázali ako priemyselné zabíjanie. Naliehavo vyzvala EÚ, aby prijala zákony, ktoré by zabránili vstupu týchto odobratých orgánov do krajín EÚ. Vyhlásila, že ide o bezprecedentný zločin a je ťažké uveriť, že k nemu dochádza v 21. storočí

S týmto postojom súhlasil tiež poslanec EP Raphael Glucksmann z Francúzska. Dodal, že ide o jeden z najstrašnejších zločinov, aké môžeme na svete vidieť.

Dodržiavanie ľudských práv nie je dobrovoľné

2021 12 2 european parliament hearing 01
Dominic Porter z ESVČ sa k stretnutiu pripojil online.

Na vypočutí sa zúčastnil online aj Dominic Porter z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), agentúry spojenej s ministerstvom zahraničných vecí a obrany EÚ. Ako vedúci oddelenia zodpovedného za Čínu, Hongkong, Macao, Taiwan a Mongolsko uviedol, že ESVČ je vážne znepokojená odbermi orgánov v Číne.

Porter uviedol, že účastníci tohto stretnutia si vypočuli mnohé zistenia vyšetrovaní. Od  znepokojujúcich obvinení zo sexuálneho zneužívania, mučenia, testovania DNA a nezákonného zadržiavania, až po odbery orgánov v Číne. Čoraz viac zhromaždených dôkazov ukazuje, že praktizujúci Falun Gongu, menšinové etnické skupiny a náboženské skupiny, sú v Číne prenasledované.

Porter tiež uviedol, že EÚ dôrazne odsudzuje zločin odoberania orgánov v Číne, pretože je nehumánny a nemorálny. Dodržiavanie ľudských práv nie je dobrovoľné. Je to základná požiadavka, ktorú by sme mali všetci dodržiavať, a to aj v oblasti darcovstva a transplantácií orgánov. Zdôraznil, že podmienky v oblasti ľudských práv budú naďalej ústredným bodom na multilaterálnych fórach pre opatrenia EÚ v oblasti ľudských práv.

Kľúčové slová: