Internetový seminár vyzval na ukončenie zločinov násilných odberov orgánov čínskym komunistickým režimom

(Minghui.org) 10. decembra, pri príležitosti svetového Dňa ľudských práv, usporiadala organizácia Lekári proti násilným odberom orgánov (DAFOH) internetový seminár. Téma semináru bola „Ľudstvo na križovatke: Univerzálne ľudské práva verzus Násilné odbery orgánov za živa, za účelom zisku“. Podrobne sa tam preberali praktiky Čínskej komunistickej strany (ČKS), ktorá systematicky zabíja kvôli orgánom väzňov svedomia – ľudí zatknutých len pre svoje náboženské alebo politické presvedčenie. Obete sú pri tom usmrtené až počas samotného zákroku, keď sú im odobraté životne dôležité orgány.

Tieto praktiky sú obzvlášť zamerané na praktizujúcich kultivačnej metódy Falun Gong, ktorá je od roku 1999 tvrdo prenasledovaná komunistickým režimom v Číne. Prenasledovanie desiatok miliónov praktizujúcich Falun Gongu sprevádzal prudký rozvoj transplantačného priemyslu v Číne po roku 2000. Presný počet obetí je neznámy, ale nespochybniteľne veľmi vysoký.

Na seminári prehovorili rôzni volení zástupcovia a členovia ľudskoprávnych organizácií z USA, Kanady, Belgicka, Veľkej Británie, Indie a Rumunska. Predniesli návrhy, ako prostredníctvom legislatívy a vyššieho mediálneho pokrytia chrániť základné práva praktizujúcich Falun Gongu, najmä slobodu vierovyznania a slobodu slova.

Viacerí z rečníkov sa odvolávali na Univerzálnu deklaráciu ľudských práv, ktorá bola napísaná 10. decembra 1948 v Paríži. V tom istom roku si ľudia sľubovali, že ukrutnosti páchané nacistami sa nikdy nezopakujú.

Prešlo však 73 rokov a praktizujúci Falun Gongu spolu s ďalšími, ktorí žijú pod vládou ČKS, stále nemôžu uplatňovať svoje základné právo – slobodu vierovyznania – a mnohí boli pre svoju vieru zavraždení. Odkedy sa komunistická strana dostala v Číne k moci, spúšťala jednu násilnú kampaň za druhou a dodnes sa dopúšťa zločinov proti ľudskosti a genocídy, takže je najvyšší čas zastaviť ju.

Člen kongresu USA: Nadišiel čas na „Zákon na ochranu Falun Gongu“

2021 12 10 human rights day world support falun gong 01
Scott Perry, člen kongresu USA

Člen kongresu USA, Scott Perry, povedal: „Naša krajina je svedkom znepokojivého príkladu skazenosti komunistickej Číny a jasne vidíme, že [komunistická strana] spustila kampaň násilných odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu. Hovoríme o živých ľuďoch, ktorým sú odobraté orgány. Okolo jeden a pol milióna veriacich mohlo týmto spôsobom prísť o život.“

Perry tiež naznačil, že zločiny ČKS voči Falun Gongu môžu byť jednými z najhorších zločinov spáchaných v modernej dobe. Vyhlásil, že je potrebné vytvoriť legislatívu špeciálne zameranú na prenasledovanie Falun Gongu v Číne a že nadišiel čas na predloženie „Zákona na ochranu Falun Gongu“.

Povedal, že tento zákon by okrem iného umožňoval prezidentovi USA uvaliť sankcie na kohokoľvek, kto sa priamo alebo nepriamo podieľa na odberoch orgánov v Číne. Zároveň by umožňoval ministrovi zahraničia posúdiť, či prenasledovanie Falun Gongu komunistickou stranou spĺňa definíciu genocídy a zločinu proti ľudskosti.

Zákon by tiež posilňoval medzinárodne uznávané základné princípy ľudských práv, teda práva na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

Povedal: „Prenasledovanie Falun Gongu v Číne, či už ide o násilné odbery orgánov alebo nezákonné zatváranie do väzení alebo pracovných táborov, je zlé a zvrátené, a kongres sa musí zasadiť o zabezpečenie toho, aby miliónom praktizujúcich Falun Gongu nebola odňatá sloboda praktizovať svoju náboženskú vieru.“

Povedal, že sa teší na spoluprácu s ostatnými, aby sa im podarilo presadiť tento zákon v kongrese.

Belgická poslankyňa: Prenasledovanie Falun Gongu by malo byť témou, ktorou sa politici musia zaoberať

2021 12 10 human rights day world support falun gong 02
Annick Ponthier, členka Belgického parlamentu

Annick Ponthier povedala, že média aj politici by mali venovať násilným odberom orgánov oveľa viac pozornosti, pretože ide o nespochybniteľný zločin proti ľudskosti.

Povedala, že sa s týmto problémom osobne oboznámila, keď si na jar 2020 pozrela rozsudok Čínskeho tribunálu (nezávislý ľudový tribunál, ktorý vyšetruje násilné odoberanie orgánov väzňom svedomia v Číne). Potom si urobila vlastný prieskum. V septembri 2021 sa zúčastnila na Svetovom samite o boji proti odberom orgánov zaživa a ich prevencii, ktorý rozšíril jej vedomosti o tejto téme.

Verí, že ČKS prenasleduje Falun Gong, pretože princípy Falun Gongu sú odlišné od ideológie, ktorú ČKS vnucuje svojim ľuďom. Kvôli tomu ČKS podrobuje praktizujúcich Falun Gongu vymývaniu mozgu, nelegálne ich väzní a fyzicky aj mentálne ich mučí. Strana zároveň prostredníctvom médií ľuďom vštepuje ohováračské odkazy s cieľom poštvať verejnosť proti Falun Gongu. Povedala, že nedokáže pochopiť, ako sa môže krajina, ktorá podpísala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, správať v dnešnom svete tak kruto.

Povedala, že všetci by mali venovať pozornosť Falun Gongu, pretože ľudia, ktorí ho praktizujú, tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi obetí zločinov násilných odberov orgánov v Číne. Ponthier aj jej strana dúfajú, že sa im podarí prijať rezolúciu a napomôcť, aby sa zastavenie prenasledovania Falun Gongu komunistickou stranou v Číne stalo témou, ktorou sa politici musia aktívne zaoberať.

Kanadský poslanec: Odbery orgánov zo strany ČKS sú naliehavou otázkou ľudských práv

2021 12 10 human rights day world support falun gong 03
Garnett Genuis, člen Kanadského parlamentu

Garnett Genuis je jedným z dvoch predkladateľov návrhu zákona S204 o ukončení odberov orgánov za živa. Povedal, že ak bude tento zákon prijatý, všetky aktivity na získanie orgánov z Číny sa stanú kriminálnymi činmi. Cieľom je zastaviť zločiny násilných odberov orgánov zaživa.

Uviedol, že všetky strany by mali podniknúť kroky na zastavenie odberov orgánov zaživa v Číne, pretože ide o naliehavú otázku ľudských práv. Osobitne spomenul Všeobecnú deklaráciu o boji proti násilným odberom orgánov a ich prevencii, ktorá bola vyhlásená počas Svetového samitu v septembri.

Povedal: „Táto deklarácia je medzinárodným plánom krokov, ktoré by mohli krajiny na celom svete vrátane Kanady podniknúť, aby sa verejne postavili za ochranu základných práv všetkých obetí násilných odberov orgánov a obchodovania s nimi.“

Súhlasil s tým, že tvárou v tvár pokračujúcemu prenasledovaniu sa človek musí rozhodnúť. „Mlčať znamená pomáhať zlým. Preto musí viac krajín podniknúť konkrétne činy, aby spoločne zastavili prenasledovanie Falun Gongu zo strany ČKS.“

Spoločne zastavme odbery orgánov zaživa a prenasledovanie Falun Gongu zo strany ČKS

2021 12 10 human rights day world support falun gong 04
Lord Hunt, bývalý minister zdravotníctva Veľkej Británie a poslanec

Lord Hunt povedal, že keď sa dozvedel o zločinoch odberov orgánov zaživa v Číne, bol šokovaný. Uviedol, že by sa mala upraviť legislatíva, aby sa nedalo chodiť do zahraničia pre nedobrovoľne získané orgány, obzvlášť keď na tom veľmi zarába sprostredkovateľ.

Zároveň špeciálne spomenul, že zdroje plastifikovaných tiel používaných počas výstav ľudského tela sú tiež neznáme a že by mala existovať legislatíva požadujúca všetky informácie s cieľom zastaviť odporné zločiny ČKS.

2021 12 10 human rights day world support falun gong 05
Dr. Abraham Mathai, zakladateľ nadácie Harmony Foundation z Indie

Dr. Abraham Mathai povedal, že praktizujúci Falun Gongu sú už viac ako 20 rokov vystavení násilným odberom orgánov zaživa: „Ak zatvárame oči pred takýmto ohavným zločinom, kde je naše svedomie? Všeobecná deklarácia o boji proti násilným odberom orgánov a ich prevencii je doplnkom Všeobecnej deklarácie ľudských práv vydanej pred 73 rokmi. Mali by sme zastaviť odbery orgánov zaživa vykonávané ČKS.“

2021 12 10 human rights day world support falun gong 06
Lucica Humeniuc, prezidentka rumunskej organizácie Romanian Independent Society of Human Rights

Lucica Humeniuc povedala, že nedávna Všeobecná deklarácia o boji proti násilným odberom orgánov a ich prevencii predstavuje zlomový bod a že je naliehavo potrebné zaviesť nezávislý medzinárodný mechanizmus monitorovania a podávania správ o situácii v oblasti ľudských práv v Číne.

Povedala: „V 21. storočí nie je násilné odoberanie orgánov živým osobám v žiadnom prípade len národným problémom, ale problémom ľudstva. Deklarácia, ktorá vyzýva všetky organizácie a jednotlivcov na celom svete, aby ju spoločne podpísali, je nástrojom na zastavenie brutality ČKS.“

2021 12 10 human rights day world support falun gong 06
Erping Zhang, hovorca informačného centra Falun Dafa

Erping Zhang hovoril o Falun Gongu a prenasledovaní jeho praktizujúcich počas uplynulých 22 rokov. Poznamenal, že praktizujúci Falun Gongu vytrvali vo svojej viere a že sa čo najlepšie snažia pomôcť ľuďom spoznať zlú povahu ČKS.

Pozadie o Falun Gongu a prenasledovaní

Falun Gong, nazývaný tiež Falun Dafa, bol prvýkrát vyučovaný na verejnosti v roku 1992 a čoskoro si vďaka pozitívnym účinkom na zdravie a morálku ľudí získal obrovskú popularitu v celej Číne. V roku 1999 praktizovalo Falun Gong takmer 100 miliónov ľudí.

20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany Jiang Zemin prenasledovanie Falun Gongu.

Pod Jiangovym osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 22 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.

Kľúčové slová: