Rakúsko: Poslanci podporili snahy praktizujúcich Falun Dafa o zastavenie prenasledovania ich viery

(Minghui.org) 10. decembra 2021, na Svetový deň ľudských práv, sa praktizujúci Falun Dafa zhromaždili pred čínskou ambasádou vo Viedni a vyzvali Čínsku komunistickú stranu (ČKS) na okamžité ukončenie prenasledovania ich viery.

Štyria rakúski poslanci pri tejto príležitosti poslali praktizujúcim listy s vyjadrením podpory a solidarity s praktizujúcimi, ktorí čelia prenasledovaniu. Okrem toho odsúdili ČKS za pošliapavanie ľudských práv a slobody vierovyznania a povedali, že budú naďalej aktívne ochraňovať náboženskú slobodu.

2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Zhromaždenie praktizujúcich Falun Dafa z Rakúska na Svetový deň ľudských práv, 10. decembra 2021
2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Zhromaždenie praktizujúcich Falun Dafa z Rakúska na Svetový deň ľudských práv, 10. decembra 2021

„Odbery orgánov zaživa musia byť verejne odsúdené“

2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Petra Bayr

Poslankyňa Petra Bayr vo svojom liste napísala: „Úcta k ľudským právam je pre mňa osobne – a tiež pre mňa ako hovorkyňu strany SPÖ za globálny rozvoj – nevyhnutným základom spolunažívania. Ľudské práva zahŕňajú aj sociálne a kultúrne práva a úcta k rôznym kultúrnym cestám je mimoriadne dôležitá v kontexte nenásilia.“

Povedala, že keď videla správy o prenasledovaní a porušovaní ľudských práv Čínskou komunistickou stranou, vrátane násilných odberov orgánov zaživa, bola úplne šokovaná.

„V roku 2020 (rakúsky) parlament jednomyseľne prijal rezolúciu, aby zakročil proti nelegálnemu obchodu s orgánmi. Vláda musí ratifikovať dohovor ‚Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi‘ a na medzinárodnej aj európskej úrovni byť aktívnym hlasom podporujúcim obete medzinárodného obchodu s orgánmi.

Poslankyňa Bayr zdôraznila, že zneužívanie štátneho aparátu Čínskou komunistickou stranou na násilné odbery orgánov zaživa „musí byť verejne odsúdené“.

„Sloboda vierovyznania je kľúčovou otázkou, ktorá sa týka celej ľudskej rasy“

2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Lukas Mandl

Lukas Mandl, člen Európskeho parlamentu, napísal: „Zakazovať človeku veriť alebo ho prenasledovať kvôli viere je pošliapavaním ľudskej dôstojnosti a takéto porušovanie práv je zarážajúce. Predsa sa to však deje denne a vo veľkej miere.“

Povedal, že sloboda vierovyznania je „kľúčovou otázkou, ktorá sa týka celej ľudskej rasy“ a že jej obmedzovanie je „závažným zásahom do ľudskej dôstojnosti a slobody.“ Sľúbil, že na úrovni parlamentu bude naďalej pracovať na presadení slobody vierovyznania na celom svete.

„Ľudské práva musia byť v centre politiky“

2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Faika El-Nagashi

Poslankyňa Faika El-Nagashi v liste poznamenala: „Mnohé správy poukazujú na systematické prenasledovanie praktizujúcich Falun Dafa v uplynulých rokoch v Číne. Tieto správy naznačujú, že prenasledovanie sa netýka niekoľkých ojedinelých prípadov, ale že je to systematický zločin, v ktorom sa porušovanie ľudských práv stalo normou.“

„Nelegálny obchod s orgánmi je jednou z foriem týchto zločinov. Je zodpovednosťou západných krajín, vrátane Rakúska, aby to vyšetrili a obmedzili súvisiaci obchod a turizmus. Mučenie, prenasledovanie a obmedzovanie majú svoj cieľ, a to umlčať kritické hlasy prostredníctvom teroru.“

„Každý rok sa v rôznych krajinách, vrátane Rakúska, konajú rôzne aktivity s cieľom upozorniť na prenasledovanie praktizujúcich Falun Dafa. Dlhé roky podporujem tento protest.“

Nakoniec dodala: „Ľudské práva musia byť v centre politiky.“

„Zvyšok sveta nemôže ostať ticho“

2021 12 13 human rights day australia gathering 01
Dr. Ewa Ernst-Dziedzic

Rakúska poslankyňa Dr. Ewa Ernst-Dziedzic v liste povedala, že pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, „nemôžeme ostať ľahostajní“.

Dodala: „Zvyšok sveta nemôže ostať ticho, keď autoritatívne režimy ako Čína ignorujú neodcudziteľné všeobecné práva.“

„Keď sú prenasledované nepolitické skupiny, ako praktizujúci Falun Dafa, ktorí sa len snažia priniesť harmóniu do našich duší, myslí a tiel, musíme sa spojiť a každým spôsobom bojovať proti ČKS.“

Nakoniec povedala: „Buďte si istí, že vás budem naďalej podporovať a dosiahneme cieľ ukončenia neľudského prenasledovania Falun Dafa.“

Kľúčové slová: