Objasňovanie pravdy

Moje skúsenosti s odstraňovaním očierňujúcich plagátov prostredníctvom objasňovania pravdy

24.5.21 | Od praktizujúceho v Číne

(Minghui.org) Keď som si prečítal článok „Očierňujúci obsah nástenky bol odstránený po objasnení pravdy“, spomenul som si na dva podobné incidenty, ktoré sa mi prihodili v minulosti. Autor napísal listy personálu jeho miestneho výboru a povzbudil ich, aby odstránili očierňujúce obsahy z informačných tabúľ a krátko potom boli odstránené.

Súhlasím s autorom, že keď ľudia vyvesia informácie, ktoré ohovárajú Falun Dafa, je to preto, že boli podvedení nenávistnou propagandou od Čínskej komunistickej strany (ČKS). Keď im pomôžeme pochopiť nezákonnosť prenasledovania Falun Dafa zo strany ČKS, ľudia zvyčajne prestanú Falun Dafa očierňovať.

Komunitné informačné tabule

Prvý incident sa mi prihodil vo veľkom meste. Kvôli prenasledovaniu Falun Dafa som prišiel o zamestnanie a presťahoval som sa do veľkého mesta. V jeden deň som uvidel plagáty, ktoré očierňovali Falun Dafa v uzavretých komunitných informačných tabuliach. Keďže sme s mojimi príbuznými stále prechovávali strach z ďalšieho prenasledovania, spočiatku sme len poslali informácie o týchto plagátoch na Minghui.org. Plagáty sa nachádzali v zamknutých informačných nástenkách a nablízku sa nachádzali sledovacie kamery, takže som nevedel, čo robiť. Kúpil som si niekoľko väčších plagátov a použil som ich na zakrytie týchto násteniek, no moje plagáty boli čoskoro odstránené.

Keď som čítal ďalšie učenia Falun Dafa, uvedomil som si, že som sa presťahoval do veľkého mesta pravdepodobne kvôli môjmu predurčenému vzťahu s tamojšími ľuďmi. Takže mojou misiou je hovoriť ľuďom, čo je Falun Dafa a prečo by sa prenasledovanie vôbec nemalo diať. Uvedomil som si, že hneď ako sa ľuďom vyjasní to, čo sa stalo, budú vedieť, čo robiť. Ak by sa takéto ohováračské plagáty opäť objavili, poskytol by som podrobné informácie a kontaktné informácie na Minghui, aby praktizujúci mimo Číny mohli pomôcť a zatelefonovať ľuďom, ktorí tie plagáty vyvesili. Medzitým by som tiež poslal listy zodpovedným pracovníkom, v ktorých by som im uviedol fakty.

Niektorým zamestnancom komunity som viackrát poslal listy. Očierňujúce plagáty zakaždým v krátkom čase odstránili a takýchto plagátov bolo čoraz menej. Okrem toho som spolu so svojou rodinou rozdával materiály v našom regióne. Pokračovali sme v tom po dlhý čas, až kým sme odtiaľ pred niekoľkými rokmi neodišli. V tom čase sme už nevideli takmer žiadne očierňujúce plagáty. Je to dôležité, keďže to mesto je turistickou destináciou. Každé leto tam prichádzajú turisti z celej Číny a takmer všetky rodinné hotely v mojej komunite boli preplnené.

Plagát v škole

Ďalší incident sa odohral začiatkom septembra minulého roku. Keď som prechádzal okolo jednej základnej školy, uvidel som plagát na výveske, ktorý očierňoval Falun Dafa. Tiež obsahoval fotku Majstra Li, zakladateľa Falun Dafa. Cítil som sa veľmi zle, keďže škola sa práve začala a mnoho žiakov, ako aj rodičov, to mohlo týmto spôsobom otráviť.

Po návrate domov som našiel emailovú adresu riaditeľa školy a telefónne číslo školy, ako aj kontaktné informácie niektorých kľúčových úradníkov. Napriek tomu, že informácie neboli úplné, poslal som ich na Minghui. Potom som napísal list obom, riaditeľovi a jeho zástupcovi, v ktorom som im vysvetlil, ako môže takýto plagát uviesť žiakov a ich rodičov do omylu.

Keď som tadiaľ o niekoľko dní neskôr znova šiel, zistil som, že očierňujúci plagát bol vymenený za niečo iné, zatiaľ čo ostatné plagáty ostali na svojom mieste. Bol som veľmi vďačný za Majstrov súcit.

Existujú tiež ďalšie skúsenosti tohto druhu, no nebudem ich tu menovať. Samozrejme, že niektorí praktizujúci boli veľmi statoční a rozprávali sa tvárou v tvár s ľuďmi, ktorí vyvesili takýto očierňujúci obsah. Tiež boli praktizujúci, ktorí len dokázali odstrániť takéto ohováračské plagáty, no bez toho, aby pomohli ľuďom pochopiť, prečo by sa takéto veci nemali dávať na nástenky. Mám pocit, že počas našich úsilí o odstránenie očierňujúceho obsahu musíme objasňovať pravdu. Len ak pomôžeme ľuďom pochopiť pravdu, potom skutočne zachraňujeme vnímajúce bytosti.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192101.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha