Zlepšovanie sa

Moje pochopenie „vytrhnutia zubu“

28.5.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org)   Len krátko potom, čo som začal praktizovať kultiváciu vo Falun Dafa, praktizujúci navrhli, aby som prevzal rolu asistenta.

Raz som zorganizoval stretnutie praktizujúcich, aby sme spoločne sledovali Majstrove video-prednášky. Počas prednášky Majster spomenul „vytrhnutie zubu“. Niektorí praktizujúci sa z tejto pasáže smiali a robili komentáre.

Bol som trocha nahnevaný a povedal som: „Majster vyučuje Fa, no vy to beriete len ako nejaký príbeh, bez pochopenia vážnosti! Majster nám vyučuje princípy Fa. Hovorí nám, aby sme od základu odstránili svoje pripútanosti, a že akákoľvek prekážka sa dá prekonať. Ak by sme robili veci iba povrchne a spoliehali sa na ľudské metódy, neodstránili si pripútanosti od základu, potom sa nič nemôže naozaj zmeniť.“

Praktizujúci sa potom upokojili a začali sa koncentrovať na pozeranie prednášky. V tento deň sa dcéra jednej z praktizujúcich tiež začala učiť Dafa.

Keď som dnes študoval Fa o „vytiahnutí zuba“, náhle som získal nové pochopenie. Uvedomil som si, že Majster vysvetľuje rozdiely medzi kultivačnou praxou v náprave Fa a takzvanou „kultivačnou praxou“ nanútenou starými silami.

Podľa môjho pochopenia kultivačná prax v náprave Fa, ktorú usporiadal pre praktizujúcich Dafa Majster, „vyťahuje zub“ vyriešením problému od koreňa. Akonáhle sa vyrieši koreň problému, všetky problémy na povrchu sa vyriešia tiež.

V tej dobe už bude stačiť spraviť iba zopár krokov na dokončenie úlohy, aby sme sa tak prispôsobili princípom v ľudskom svete. Týmto spôsobom bude problém vyriešený od základu – zvnútra von.

Navyše, cieľom toho človeka nebolo „vytrhnutie zubu“, jeho zámerom bolo preukázať silu svojho „lieku“. Inými slovami, jeho cieľom bolo zoznámiť ľudí s týmto „liekom“ a dať im možnosť ho akceptovať.

Pozeranie sa dovnútra rieši problémy

Podobne to platí aj pri kultivačnej praxi učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa.

Keď počas priebehu kultivácie vystúpi problém, pozeráme sa dovnútra a hľadáme základnú príčinu a očisťujeme sa vo Fa. V tomto bode všetky iluzórne problémy na povrchu viac neexistujú. Pokiaľ sa správame v súlade so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, všetky problémy budú vyriešené a tri veci budeme robiť dobre.

Toto od učeníka Dafa vyžaduje, aby všetko, čo robí, nerobil pre seba, ale pre potvrdenie Dafa a záchranu vnímajúcich bytostí, bez sebectva alebo „ja“ v tomto procese.

Naproti tomu, v takzvanej kultivačnej praxi, ktorú vnucujú praktizujúcim Dafa staré sily, je to ako keď lekár západnej medicíny „vyťahuje zub“. Staré sily používajú externé donucovanie a pripravujú démonické ťažkosti na prenasledovanie fyzického tela praktizujúcich Dafa

Táto metóda začína zvonku a cieli na pripútanosti vo vnútri. Cieľom starých síl je umiestniť takzvanú kultiváciu a seba-zlepšenie praktizujúcich pred potvrdzovanie Dafa. Ich metóda nerieši základné problémy praktizujúcich a je kompletne celá presiaknutá sebectvom a „ja“.

Vyriešenie problému vo väzení

Pred rokmi mi jedna praktizujúca vyrozprávala príhodu z diery zla, ktorú zažila ešte v začiatkoch prenasledovania, a ktorá sa ma veľmi dotkla.

V jeden deň sa rozhodla robiť v cele cvičenia. Vedúca spoluväzenkyňa povedala: „Nemáš dovolené cvičiť, inak ťa nahlásim!“ Praktizujúca na tom netrvala. Sadla si a pozerala sa dovnútra. „Aká moja pripútanosť spôsobuje, že mi táto spoluväzenkyňa zakázala robiť cvičenia a pácha tak hriech voči Dafa?“ 

Svoj problém našla – pozerala sa na túto ženu zvrchu. Okamžite sa ale napravila. Takmer ihneď potom táto spoluväzenkyňa otočila svoj názor a povedala: „Môžeš praktizovať priamo tu. Nikto sa ťa neodváži nahlásiť.“

Vedúca spoluväzenkyňa praktizujúcu pri cvičení veľmi pozorne sledovala a vyhlásila: „Nikdy som si nevšimla aká si krásna! Toto cvičenie je naozaj výborné!“

V tomto príklade sa spomínaná praktizujúca pozerala dovnútra nie kvôli svojmu vlastnému zlepšeniu, či prerazeniu nejakej ťažkosti, ale pre záchranu vnímajúcich bytostí a potvrdenie Dafa. Keď objavila svoje nedostatky, vnútené prenasledovanie bolo rozložené.

Ak by sme si to boli schopní celý čas uvedomovať, ako by ešte mohlo existovať prenasledovanie? Praktizujúci sú zdokonaľovaní prostredníctvom potvrdzovania Dafa a záchrany vnímajúcich bytostí.

Prestaňme sa zamotávať v princípoch starého Fa

Zistil som, že niektorí praktizujúci sa pozerajú dovnútra s koncentráciou na zlepšenie svojho „ja“, odstránenie trápení, či vyriešenie niektorých problémov, nedávajúc pritom prioritu potvrdzovaniu Dafa a záchrane vnímajúcich bytostí. No ak v skutočnosti neodstránime „sebectvo“ a „ja“, budeme sa motať v starých princípoch Fa, točiť sa v kruhoch naplánovaných starými silami a nebudeme sa môcť v kultivácii zlepšiť.

Samozrejme, kultivovanie sa je ako lúpanie cibule. Ľudské pripútanosti sú odstraňované vrstvu po vrstve. Takže pozeranie sa dovnútra za hlavným účelom seba-zlepšenia, ktoré sme robievali v minulosti, nebolo vtedy nesprávne, pretože štandardy Fa boli vtedy pre nás také.

No momentálne si uvedomujem, že proces nápravy Fa sa dnes dostal do poslednej a najdôležitejšej časti starého vesmíru a pre učeníkov Dafa je to čas na odstránenie poslednej vrstvy škrupiny, ktorá je vytvorené zo „sebectva“ a „ja“.

Ako to píšem, spomínam si na jednu skúsenosť spred 10-tich rokov. Cestoval som domov v diaľkovom autobuse, pozeral som sa von oknom a pozoroval som pokojné polia, zem a nebo. V tom momente sa moja myseľ upokojila a spomenul som si na Majstrovu báseň:

Majster povedal:

„ ... Nebesá a zem Fa vytvoril...“ (Príležitosť jedného okamihu, Hong Yin III. )

V tej chvíli som pochopil viaceré princípy Fa. Pomyslel som si: „Keďže všetko v nebi aj na Zemi bolo vytvorené a zdokonalené Fa, aký má zmysel držať sa mojich myšlienok, pochopení a túžob? Želám si to všetko opustiť a nechať Fa, aby všetko moje roztavil.“

V ten moment som pocítil príval silnej energie, ako sa valí von z mojej spodnej časti brucha. Tie pocity sa nedajú opísať, no chcelo sa mi hlasno plakať a tvár som mal pokrytú slzami.

Uvidel som vtedy utekať svoje opravdivé ja ako asi sedem-osem ročného chlapca, ktorý bol celý obalený v tenkej čiernej priehľadnej vrstve. Cítil som, že som bol po dlhú dobu pokrytý prachom a teraz sa z neho mám oslobodiť!

Po vystúpení z autobusu som zistil, že sa celý svet zmenil. Dokázal som cítiť Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť vo všetkých veciach. Vedel som, že tá vrstva bola utvorená zo „sebectva“ a „ja“.

Ak stále hľadáme vo vnútri za účelom seba-zlepšenia, nebudeme vôbec schopní pokročiť, pretože všetky takéto myšlienky sú vytvorené poslednou vrstvou škrupiny, ktorá obaľuje naše pravé ja. Je zo „sebeckosti“ a „ja“, nie z našej pôvodnej pravej povahy.

Hlavná prekážka

Naše pravé ja je časticou Dafa, životom oddaným potvrdzovaniu Dafa a záchrane vnímajúcich bytostí, životom prispôsobeným Majstrovej vôli a nemá žiadne sebecké myšlienky. Sebecké myšlienky pochádzajú zo škrupiny „sebectva“ a „ja“, ktoré praktizujú takzvanú kultiváciu. Škrupina blokuje naše pravé ja v kultivovaní sa.

Je to posledná vrstva, ktorá nám bráni naplniť požiadavky a štandardy Dafa. Je aj poslednou vrstvou vesmíru, ktorá nás obmedzuje a bráni nám postúpiť v kultivácii, úplne sa vytrhnúť zo starého vesmíru a naplniť skutočné štandardy praktizujúceho Dafa.

Verím, že škrupina „sebectva“ a „ja“ sa stala hlavnou ťažkosťou v kultivácii praktizujúcich. Musíme cez ňu preraziť, aby sme dosiahli dovŕšenie, ktoré je prispôsobené vôli Majstra a nového vesmíru.

 

Poznámka vydavateľa: Názory v tomto článku sú osobnými názormi autora a autor je zodpovedný za ich správnosť. Prosíme čitateľov, aby ich sami posúdili.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192176.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha