Sila spravodlivých myšlienok

(Minghui.org)  Majster nás pred 20. júlom 1999 posunul na najvyššiu úroveň kultivácie, takže každý praktizujúci Dafa už má mocnú silu gongu a nadprirodzené schopnosti. Kvôli zasahovaniu starých síl však zväčša nedokážeme túto silu voľne používať, alebo si nemusíme uvedomiť, ako ju používať. Keď ale máme silné spravodlivé myšlienky, môžeme túto silu podľa vlastnej vôle použiť na zničenie zla a na šokovanie ľudí, ktorí sú ovládaní zlom. Nižšie k tomu uvádzam niekoľko príkladov a moje pochopenie vzťahu medzi spravodlivou vierou alebo myšlienkami a nadprirodzenými schopnosťami.

Apel v Pekingu so spravodlivými myšlienkami

V roku 1999 som šiel do Pekingu apelovať za Dafa. Mal som vtedy 19 rokov a so sebou som mal iba 20 yuanov a Čuan Falun, hlavnú knihu Falun Dafa. Udržiaval som si spravodlivé myšlienky, že Fa je so mnou vždy, nech by sa dialo čokoľvek.

Zatkli ma na Ústrednom odvolacom úrade v Pekingu a zadržiavali ma na policajnej stanici okresu Dongcheng. Neskôr ma previezli do miestneho zadržiavacieho centra, kde ma prehľadal dozorca. V šatách som mal Čuan Falun, takže som vyslal spravodlivé myšlienky, aby knihu neuvidel a aby mi ju nevzal. Keď sa knihy dotkol, zrazu na chvíľu zamrzol a potom povedal ďalšiemu policajtovi: „Dobre, nič nepriniesol.“ Počas väznenia v zadržiavacom centre som mal so sebou Čuan Falun a nakoniec som sa bezpečne vrátil domov.

Nebojácne rozpustiť prenasledovanie

Hlavné miesto výroby materiálov na objasňovanie pravdy v mojom meste bolo zničené políciou a mnohí praktizujúci, ktorí sa na ňom podieľali, boli zatknutí. Musel som odísť a stať sa bezdomovcom, aby som sa vyhol zatknutiu, a neskôr som odišiel bývať k otcovi na ubytovňu na jeho pracovisku v centre mesta.

Jedného dňa som sedel v meditácii, keď som zrazu uvidel policajné vozidlo s tromi policajtmi a jednou policajtkou, ako idú po horskej ceste smerom k môjmu domu. Najprv som zostal v strehu, ale hneď som si uvedomil, že robím tú najspravodlivejšiu vec a nemal by som sa ich báť, ani sa im snažiť vyhnúť. Vyslal som silné spravodlivé myšlienky, aby som policajné auto zastavil svojou božskou silou.

O niekoľko dní zavolala otcovi mama (rodičia boli rozvedení) a povedala mu, že k nej domov prišli policajti. Povedali jej, že štyria policajti, z toho traja muži a jedna žena, boli vyslaní do môjho miesta bydliska, mali však autonehodu. Potom bezdôvodne požiadali moju mamu, aby im nahradila finančné straty.

Toto potvrdilo, že som použil mocnú silu od Majstra, aby som rozložil prenasledovanie a odstránil usporiadanie starých síl. Posilnilo to moju vieru v silu Dafa.

Spravodlivé myšlienky a činy umožňujú človeku voľne použiť svoje schopnosti

Raz som bol aj s niekoľkými ďalšími praktizujúcimi zatknutý. Na policajnej stanici ma policajt pripútal k železnej stoličke a snažil sa ma prinútiť, aby som sa vzdal kultivácie Dafa. Povedal som mu, že vytrvám v kultivácii Dafa až do konca. Rozzúril sa tak, že ma zodvihol a zavesil ma na železný rám dverí. Nohy som mal vo vzduchu a kvôli extrémnej bolesti som nemohol dýchať. Presne v tej dobe ma prišla na policajnú stanicu navštíviť moja mama. Polícia ju zavolala, aby videla, ako ma mučia. Mame to zlomilo srdce a rozplakala sa.

Počul som, ako policajt neskoro popoludní volal svojmu nadriadenému, aby sa dohodli na našom prevezení do záchytného centra. Vyslal som spravodlivú myšlienku, aby sa mu rozbil mobil. Zrazu mu mobil vyletel z ruky a dopadol na zem. Bol to vyklápací telefón a jeho vrchná časť sa oddelila od spodnej. Ten policajt bol úplne zmätený a dosť dlho sa na svoj telefón pozeral.

Večer nás policajným autom previezli do zadržiavacieho centra. Policajtom sa veľmi uľavilo, keď nás tam mali odovzdať. Vyslal som spravodlivé myšlienky, že nás zadržiavacie centrum neprijme. Dozorca, ktorý tam mal službu policajtom povedal, že je príliš neskoro, aby spravili premiestnenie a odmietol nás prijať. Policajt, ktorý ma mučil, bol znepokojený a požiadal druhého policajta, aby nás vzal späť do záchytnej miestnosti na stanici. Druhý policajt netrpezlivo odmietol: „V žiadnom prípade. Doba zadržania už uplynula. Okrem toho budeme musieť pracovať nadčasy, aby sme týchto ľudí strážili.“

Moje myšlienky a pochopenia

Vyššie je uvedených niekoľko príkladov toho, ako som použil mocnú silu na rozpustenie prenasledovania. Nie som v odomknutom stave kultivácie. Keď som sa v minulosti nekultivoval usilovne, tiež som bol ako bežný človek. Ale keď som mal silné spravodlivé myšlienky, cítil som, že som sa zrazu stal vyšším a vyšla najavo moja božská stránka. Zároveň vtedy všetky silné ľudské predstavy okamžite zmizli. Pýtal som sa sám seba, prečo sa niekedy nadprirodzené schopnosti neprejavia, najmä v kritických chvíľach. Uvedomil som si, že v kritických chvíľach sme na riešenie problémov často používali naše takzvané ľudské skúsenosti, preto nám chýbali silné spravodlivé myšlienky. To zas bránilo pôsobeniu mocnej sily, ktorú nám venoval Majster. Navyše spravodlivé myšlienky sú založené na pochopení a osvietení sa k Fa. A práve štúdium Fa a dodržiavanie princípov Fa sú kľúčom k dosiahnutiu osvietenia. Niektorí z nás však počas rokov študovali Fa ako formalitu, podobne ako keď ľudia študujú nejakú bežnú teóriu. Takto sme boli obmedzení naším povrchným pochopením Fa.

Majster povedal:

„Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, kto by sa odvážil niečo spraviť? Takže ak ste v práve, Majster môže rozriešiť čokoľvek. Avšak ak nekonáte spravodlivo, čo môže Majster robiť?“ („Vyučovanie Fa k 20. výročiu“)

„Učeníci nápravy Fa, prenasledovanie sa už dostalo do tejto etapy a Dafa už prišiel do tejto etapy v náprave Fa: čoho sa ešte máme obávať? Nevideli ste už jasne svoju budúcnosť? Takže keď príde na tie zlé bytosti a ich usporiadania, pokiaľ sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, môžete ich odmietnuť, zahnať a spraviť ich bezmocnými.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA“)

Vážení spolupraktizujúci, využime naše schopnosti, ktoré sa prejavujú silnými spravodlivými myšlienkami, aby sme naozaj pomohli Majstrovi napravovať Fa a zachrániť vnímajúce bytosti.