Sydney, Austrália: Zhromaždenie na protest proti 23 rokov trvajúcemu prenasledovaniu Falun Dafa čínskym komunistickým režimom

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Dafa 8. júla 2022 v Sydney zorganizovali protestné zhromaždenie proti prenasledovaniu v Číne.

Na zhromaždení vystúpili viacerí miestni predstavitelia, ktorí ocenili Falun Dafa za to, že ponúka ľuďom cestu k duševnému pokoju a fyzickému a duševnému zdraviu. Poďakovali praktizujúcim za ich vytrvalosť a úsilie o odhalenie 23 rokov trvajúceho prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a odsúdili toto prenasledovanie.

2022 7 12 sydney rally 01
Praktizujúci v Sydney predvádzajú cvičenia Falun Dafa.

 

2022 7 12 sydney rally 01
Sviečková vigília na pamiatku praktizujúcich Falun Dafa, ktorí prišli o život počas prenasledovania.

Bývalý líder Kresťanskodemokratickej strany: Moderná Čína musí obnoviť vieru v pravdivosť, súcit a znášanlivosť

2022 7 12 sydney rally 01
Silvana Nero, manželka Freda Nile MLC, číta jeho list počas zhromaždenia.

Silvana Nero, manželka reverenda Freda Nile MLC, prečítala počas zhromaždenia jeho podporný list. Nile je bývalým lídrom Kresťanskodemokratickej strany. Vo svojom liste uviedol, že v 90. rokoch minulého storočia ČKS privítala duchovné hnutie Falun Gong. Strana uznala prínos praktizovania Falun Gongu na fyzické a duševné zdravie a ocenila Falun Gong za jeho mimoriadny prínos k stabilite a morálke čínskej spoločnosti. Princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, na ktorých je Falun Gong založený, vedú ľudí k zlepšeniu ich morálky.

Nile povedal: „Praktizujúci Falun Gongu by nemali byť väznení, pretože neporušujú zákon. Malo by im byť umožnené slobodne praktizovať svoju vieru. Nasledujú princípy, ktoré vychádzajú z tradičnej čínskej kultúry, a zlepšujú si tým zdravie. Moderná Čína sa musí vrátiť k týmto princípom.“

Zásady pravdivosti, súcitu a znášanlivosti sú dôležité

2022 7 12 sydney rally 01
Na zhromaždení vystúpil profesor David Flint AM.

David Flint AM, emeritný profesor práva, povedal: „Musíme rozhodne podporiť Falun Gong. Musíme naďalej žiadať našu vládu, aby zaujala čo najdôraznejší postoj proti tomuto [prenasledovaniu].“

Prof. Flint vyzval vládu, aby sa spojila so svojimi spojencami, Novým Zélandom, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi a vyzvala ich, aby zaujali podobne tvrdý postoj. Vyzval všetkých, aby sa riadili zásadami Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť.

Odsúdil tiež odbery orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu, ktoré vykonáva ČKS. Označili ich za poburujúce a vyhlásil, že každý civilizovaný národ by ich mal zakázať. Vyzval ľudí, aby venovali pozornosť každému režimu, ktorý sa zapája do takýchto hanebných aktivít.

„Je čas, aby sa Austrália prebudila“

2022 7 12 sydney rally 01
Paul Folley, generálny riaditeľ kresťanskej neziskovej organizácie Australian TFP, hovorí počas zhromaždenia.

Paul Folley, generálny riaditeľ austrálskej kresťanskej neziskovej organizácie TFP, povedal: „Je čas, aby sa Austrália prebudila. Je čas, aby sa prebudilo svedomie našej spoločnosti. Postoj k prenasledovaniu Falun Gongu a ďalších odráža náš postoj k sebe navzájom ako Austrálčanov. Odráža našu ľudskosť. Dúfajme, že môžeme urobiť, čo je v našich silách, aby sme pomohli tým, ktorí trpia.“

Univerzitný učiteľ nútený kritizovať Falun Gong

2022 7 12 sydney rally 01
Mehmet Obul, predseda Ujgurskej asociácie Austrálie, hovoril o svojich priamych skúsenostiach z Číny.

Mehmet Obul, predseda Ujgurskej asociácie Austrálie, hovoril o svojej osobnej skúsenosti s ohováraním Falun Gongu zo strany ČKS.

„Prvýkrát som o Falun Gongu počul počas letných prázdnin koncom júla 1999,“ povedal. „Bol som vysokoškolským učiteľom v čínskom Sin-ťiangu. Boli sme na dovolenke a zrazu nás požiadali, aby sme sa vrátili do školy na mimoriadne stretnutie. Rektor univerzity bez ďalšieho vysvetlenia vyhlásil, že Falun Gong je akási náboženská organizácia. Potom sme sa museli každú stredu popoludní zúčastňovať na politickom študijnom stretnutí. Nútili nás kritizovať Falun Gong. Ak by niekto vyjadril vlastný názor, riskoval by stratu zamestnania, alebo by bol dokonca uväznený.“

Pokračoval: „Keď som sa v roku 2003 usadil v Austrálii, dozvedel som sa o Falun Gongu veľa informácií. Praktizovanie Falun Gongu je dobrá vec. Čínska politika a represie sú naopak zlé. Všetka tá propaganda ČKS je falošná.“

Praktizujúci preukázali veľkú odvahu

2022 7 12 sydney rally 01
Na zhromaždení vystúpil obhajca demokracie Nathan Hsu.

Nathan Hsu, demokratický aktivista, povedal: „ČKS je založená na ateizme a zakazuje existenciu akejkoľvek inej ideológie. Čeliac prenasledovaniu zo strany ČKS sa Falun Gong nepoddal. Mimo Číny založili médiá, ktoré šíria pravdu a odsudzujú prenasledovanie zo strany ČKS. Praktizujúci preukázali obrovskú odvahu a vynaložili veľa úsilia na prebudenie spiaceho čínskeho ľudu.“

Austrálska advokátka Sophie York poslala svoj list podpory a uviedla, že Falun Gong priniesol mnohým Číňanom pokoj a fyzické a duševné zdravie.

Všetkým praktizujúcim Falun Dafa poslala pozdravy a povzbudila ich slovami: „Vaša vytrvalosť zvíťazí. Máte moju podporu a podporu nespočetných civilizovaných ľudí na celom svete. Nikdy sa nevzdávajte!“

Austrálska asociácia Falun Dafa: Prenasledovanie Falun Gongu zo strany ČKS je výzvou pre vlády a ľudí na celom svete

2022 7 12 sydney rally 01
Dr. Lucy Zhao, riaditeľka Austrálskej asociácie Falun Dafa, hovorí na zhromaždení.

Dr. Lucy Zhao, riaditeľka Austrálskej asociácie Falun Dafa, povedala: „Brutálne prenasledovanie praktizujúcich Falun Dafa zo strany ČKS bolo vždy výzvou pre vlády a ľudí na celom svete.“

„Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli postaviť proti tomuto zverstvu a odporovať tomuto brutálnemu vražednému režimu. Pomáhate Číňanom, ktorí trpia a nemôžu hovoriť sami za seba. Pomáhate zabrániť ďalším tragédiám a ďalšiemu zabíjaniu a prispievate k tomu, aby sa tento svet stal lepším pre budúce generácie.“

Pozadie: Čo je Falun Dafa a prečo ho ČKS prenasleduje?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a regiónoch sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody. 20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany, Jiang Zemin, prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 20 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.

Kľúčové slová: