New York: Zhromaždenie v čínskej štvrti na oslavu vystúpenia 400 miliónov ľudí z ČKS

(Minghui.org) Počet ľudí, ktorí vystúpili z organizácií Čínskej komunistickej strany (ČKS), dosiahol 3. augusta o 7:00 hodine ráno (19:00 hod. pekinského času) 400 miliónov. Globálne centrum pre vystupovanie z ČKS (Tuidang) to oslávilo napoludnie usporiadaním zhromaždenia pred verejnou knižnicou Queens vo Flushingu.

2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.
2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Obyvatelia zo všetkých spoločenských vrstiev oslavujú 3. augusta 2022 počas zhromaždenia pred knižnicou vo Flushingu vystúpenie 400 miliónov ľudí z ČKS.

K zhromaždeniu sa pripojilo mnoho ľudí, vrátane dobrovoľníkov z Globálneho centra Tuidang, obhajcov ľudských práv a komunitných lídrov. Tento významný míľnik oslávili prejavmi, transparentmi a zazneli aj zvuky bubnov na pásoch.

Yi Rong, prezidentka Globálneho centra Tuidang, povedala, že ju teší, že 400 miliónov ľudí sa vzdalo svojich väzieb s režimom ČKS. Patria sem aj mládežnícke organizácie strany, Zväz mládeže a Mladí pionieri. Objasnila, že toto hnutie je dôležité pre ľudí, Čínu aj svet. „Dúfame, že viac Číňanov preruší svoje väzby s ČKS a vráti sa k tradičným hodnotám.“

Miestny obyvateľ Han Shuai, ktorý sa počas podujatia vzdal členstva v Zväze mládeže a Mladých pionieroch, povedal, že je veľmi rád. „ČKS je teroristická organizácia,“ dodal. „Som šťastný, že som vystúpil zo Zväzu mládeže a Mladých pionierov, do ktorých som bol nútený vstúpiť ako dieťa.“

Zásadná udalosť pre ľudstvo

Huang Wanqing, šéfredaktor webovej stránky Epoch Times, uviedol, že hnutie vystupovania z ČKS sa začalo v novembri 2004, keď bolo uverejnených Deväť komentárov ku komunistickej strane. Za posledných 18 rokov Epoch Times a televízia NTD úzko spolupracovali na propagácii knihy, organizovali fóra a informovali o tomto hnutí.

2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Huang Wanqing, šéfredaktor webovej stránky Epoch Times.

V Číne sú desiatky miliónov praktizujúcich Falun Dafa (známeho aj ako Falun Gong) diskriminovaní a stali sa terčom útokov, odkedy ČKS začala v roku 1999 túto duchovnú skupinu potláčať. V priebehu rokov mnohí praktizujúci riskovali svoje životy, aby informovali svoje rodiny a priateľov, spolupracovníkov, obyvateľov komunity aj širokú verejnosť, o krutej povahe ČKS. „Keďže sa už 400 miliónov ľudí zrieklo členstva v ČKS, červený teror je podkopávaný zvnútra,“ povedal Huang Wanqing, „sme šťastní, že smerujeme k spoločnosti bez komunizmu.“

Brutalita a lži ČKS zničili tradičnú čínsku kultúru a zničili morálne normy spoločnosti. „Odchod z ČKS nám pomáha vrátiť sa k ľudskosti, preto je to dôležitá udalosť v dejinách ľudstva,“ dodal Huang.

Najväčšie hnutie medzi bežnými obyvateľmi

2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Predstaviteľka miestnej komunity Martha (vľavo) odovzdáva ocenenie Globálnemu centru Tuidang.

„Vystúpenie z ČKS je najväčším hnutím medzi bežnými obyvateľmi v modernej spoločnosti,“ povedala predstaviteľka miestnej komunity Martha, keď počas osláv odovzdávala cenu Globálnemu centru Tuidang.

Podľa jej názoru takéto mierové aktivity nielenže pomáhajú čínskemu ľudu prebudiť sa, ale tiež napomáhajú úsiliu o ukončenie ubližovania nevinným a potláčania náboženskej slobody. Preto centru úprimne zablahoželala k tomuto významnému úspechu.

Vystúpenie z ČKS je pre Číňanov príležitosťou posunúť sa vpred

2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Hongkonský podnikateľ Yuen Gong-yi.

Hongkonský podnikateľ Yuen Gong-yi povedal, že vystúpenie z ČKS je ako pokánie v západnej kultúre. „Keďže sa ľudia pridali k skazenému režimu ČKS, musia sa zrieknuť tejto organizácie, aby sa vyhli zodpovednosti za vážne hriechy, ktoré spáchala. Pre ľudí je to dobrá príležitosť na nápravu a posun vpred.“

2022 8 4 ny 400m quit ccp 01
Na zhromaždení vystúpil právnik Ye Ning.

Právnik Ye Ning, ktorý pôsobí vo Flushingu, povedal, že podľa neho je vystúpenie z ČKS ako druhá šanca. „Po rozpustení sovietskej komunistickej strany v roku 1991 ľudia oslavovali na Červenom námestí. Mnohí ľudia spálili svoje preukazy komunistickej strany. Norimberský proces sa konal po porážke nacistov, ale hnutie vystupovanie z ČKS sa deje v čase, keď je režim stále pri moci, čo poukazuje na jedinečnosť tohto hnutia.“

Ye povedal, že časom ľudia podľa neho uvidia, ako sa ČKS postupne vytráca z histórie. Zároveň zaželal praktizujúcim Falun Dafa všetko dobré a dúfa, že princípy Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť môžu byť prospešné pre viac ľudí.

Časová os vystupovania z ČKS

Po uverejnení Deviatich komentárov v novembri 2004 zriadil denník Epoch Times webovú stránku, ktorá má pomôcť Číňanom vystúpiť z organizácií ČKS. Prvé oznámenie o vystúpení zo strany od člena ČKS žijúceho mimo Číny bolo prijaté 3. decembra 2004.

Dňa 12. januára 2005 Epoch Times uverejnil slávnostné vyhlásenie, v ktorom poukázal na hriechy, ktorých sa ČKS dopustila voči ľuďom a božstvu: „Nebeská sieť je rozsiahla a jasne rozlišuje dobro a zlo. Ľudia, ktorí boli oklamaní najhorším kultom v dejinách a označení znamením šelmy, prosím, využite túto vzácnu príležitosť.“

Pán Li Hongzhi, zakladateľ Falun Dafa, vydal vo februári 2005 prostredníctvom Epoch Times vyhlásenie s názvom „Opätovné otáčanie kolesom“. Potom sa počet ľudí, ktorí vystupovali z organizácií ČKS, v krátkom čase rýchlo zvýšil zo stoviek ľudí denne, na takmer 10 000 ľudí denne. V júni 2005 bolo založené aj Globálne centrum Tuidang.

Trvalo šesť rokov a osem mesiacov, kým prvých 100 miliónov ľudí vystúpilo z organizácií ČKS. Druhým 100 miliónom ľudí to trvalo tri roky a osem mesiacov, tretím 100 miliónom to trvalo dva roky a jedenásť mesiacov, zatiaľ čo štvrtým 100 miliónom to trvalo štyri roky a štyri mesiace.