V priebehu troch dní odsúdili šesť vysokopostavených čínskych funkcionárov, traja dostali trest smrti s odkladom

(Minghui.org) V dňoch 21. – 23. septembra 2022 bolo odsúdených šesť kľúčových páchateľov zapojených do prenasledovania Falun Gongu, pričom traja z nich dostali tresty smrti s odkladom, jeden doživotie, jeden 15 rokov a posledný 14 rokov.

Falun Gong je kultivačná prax mysle a tela, ktorú Čínska komunistická strana (ČKS) prenasleduje od júla 1999.

Feng Zhenghua, bývalý šéf Ústredného úradu 610 a bývalý minister spravodlivosti, bol 22. septembra odsúdený na trest smrti s odkladom. Okrem toho mu bol skonfiškovaný všetok osobný majetok.

Wang Like, bývalý člen Stálej komisie Výboru ČKS provincie Jiangsu a bývalý tajomník Výboru pre politické a právne záležitosti (PLAC) provincie Jiangsu, bol v ten istý deň odsúdený na trest smrti s odkladom.

Sun Lijun, bývalý námestník ministra verejnej bezpečnosti, dostal 23. septembra rovnako trest smrti s odkladom.

Podľa čínskeho trestného práva umožňuje trest smrti s odkladom odsúdenému na smrť dvojročný odklad výkonu trestu. Ak sa počas dvoch rokov odkladu väzeň dopustí ďalších trestných činov, čaká ho poprava; inak sa trest automaticky zníži na doživotie alebo na nižší trest, ak si väzeň počas odkladu vyslúžil dostatok zásluh.

21. septembra boli odsúdení ďalší traja vysokopostavení predstavitelia ČKS, pričom ich tresty sa pohybujú od 14 rokov až po doživotie.

Čínske príslovie hovorí: „Dobro bude odmenené dobrom a zlo bude odplatené zlom.“ Hoci títo funkcionári neboli odsúdení priamo za prenasledovanie Falun Gongu, mnohí ľudia tento pád pripisujú ich zásadnej úlohe pri prenasledovaní nevinných praktizujúcich Falun Gongu.

Zločiny Fu Zhenghua, bývalého šéfa Ústredného úradu 610

Fu Zhenghua pracoval v systéme verejnej bezpečnosti 48 rokov, počas ktorých pôsobil ako riaditeľ Pekinského mestského úradu verejnej bezpečnosti (2010 – 2015), námestník ministra ministerstva verejnej bezpečnosti (2013 – 2018), zástupca riaditeľa vedúceho tímu Ústredného úradu 610 (2015 – 2016), riaditeľ Ústredného úradu 610 (2015 – 2016), minister spravodlivosti (2018 – 2020) a zástupca riaditeľa Sociálneho a právneho výboru Národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie.

Do októbra 2021, kedy sa začalo jeho vyšetrovanie, bol Fu považovaný za kľúčového vodcu politického prenasledovania zo strany ČKS. Často bol označovaný za „bezohľadného“ a „krutého“ úradníka. Z verejných správ vyplýva, že Fu viedol, alebo sa podieľal na mnohých prípadoch porušovania ľudských práv v Číne, ktoré vzbudili medzinárodnú pozornosť.

Podľa štatistík Minghui, v období od marca 2018 do apríla 2020, keď Fu Zhenghua pôsobil ako minister spravodlivosti a zástupca tajomníka vedúcej skupiny strany, prišlo o život najmenej 46 praktizujúcich Falun Gongu v dôsledku mučenia, nedobrovoľného podávania drog alebo nútených prác vo väzení. Z nich 28 zomrelo vo väzení a 18 zomrelo krátko potom, čo boli prepustení v ohrození života.

Okrem toho bolo od marca 2018 do apríla 2020 nezákonne odsúdených do väzenia 1816 praktizujúcich Falun Gongu. Podľa „Správy o vyšetrovaní mučenia a zabíjania praktizujúcich Falun Gongu zo strany ČKS“, ktorú zverejnila stránka Minghui, bolo za smrť praktizujúcich Falun Gongu v týchto rokoch zodpovedných najmenej 122 väzníc po celej Číne. Keďže Fu bol vtedy ministrom spravodlivosti, nevyhnutne za to nesie zodpovednosť.

Keď bol Fu riaditeľom pekinského mestského úradu verejnej bezpečnosti a straníckym tajomníkom pekinského PLAC, najmenej osem praktizujúcich Falun Gongu v Pekingu prišlo o život následkom mučenia vo väzbe. Boli to Geng Jin'e, Liu Chun, Du Juan, Zhao Shuhui, Cui Peiying, Tong Shouzhong, Yang Minghua a Deng Huaiying.

2022 9 26 202252 0
Fu Zhenghua (傅政华)

Zločiny Sun Lijuna, bývalého námestníka ministra verejnej bezpečnosti

Sun Lijun z etnika Han sa narodil v januári 1969 v meste Qingdao v provincii Shandong. Od 28. marca 2013 do 9. apríla 2020 pôsobil ako riaditeľ Úradu pre vnútornú bezpečnosť ministerstva verejnej bezpečnosti a riaditeľ 26. úradu ministerstva verejnej bezpečnosti. V marci 2018 bol povýšený na námestníka ministra verejnej bezpečnosti. Okrem toho Sun pôsobil aj ako zástupca riaditeľa Šanghajského úradu pre zahraničné záležitosti, zástupca riaditeľa Generálneho úradu ministerstva verejnej bezpečnosti a zástupca riaditeľa Ústredného úradu 610.

19. apríla 2020 večer čínske orgány oficiálne oznámili, že Sun je podozrivý zo závažného porušenia disciplíny a zákona a bol podrobený vyšetrovaniu.

Úrad pre vnútornú bezpečnosť ministerstva verejnej bezpečnosti, známy aj ako Prvý úrad ministerstva verejnej bezpečnosti, bol predtým známy ako Úrad pre politickú bezpečnosť ministerstva verejnej bezpečnosti. Od júla 1999, keď bývalý vodca ČKS Jiang Zemin nariadil prenasledovanie Falun Gongu, bol Prvý úrad poverený vykonávaním prenasledovania. Počas uplynulých viac ako 20 rokov policajti z Úradu pre vnútornú bezpečnosť viedli alebo dohliadali na zatýkanie a domové prehliadky praktizujúcich Falun Gongu, ako aj na ich obviňovanie z trestných činov.

Podľa informácií Minghui bolo v Číne od júla 1999 do júla 2019 zatknutých približne 2,5 až 3 milióny praktizujúcich Falun Gongu. Na zatknutých praktizujúcich boli uvalené štyri hlavné druhy väzby: 1) administratívne zadržanie na základe „Trestného zákona správy verejnej bezpečnosti“; 2) zadržanie v centrách na vymývanie mozgov pod názvom „Centrá právnej výchovy“; 3) zadržanie v pracovných táboroch (známych aj ako „prevýchova prácou“ a zrušených v roku 2013); 4) zadržanie v zadržiavacích centrách a väzniciach, ako aj v centrách pre drogovú rehabilitáciu a psychiatrických nemocniciach.

Cez prekonanie internetovej blokády ČKS, zhromaždila stránka Minghui veľký počet prípadov, v ktorých boli praktizujúci Falun Gongu zadržaní a mučení. Z nich viac ako 4 000 praktizujúcich zomrelo v dôsledku prenasledovania. Ako bývalý vedúci Úradu pre vnútornú bezpečnosť ministerstva verejnej bezpečnosti, námestník ministra verejnej bezpečnosti a zástupca riaditeľa Ústredného úradu 610 sa Sun v rámci prenasledovania Falun Gongu dopustil mnohých zločinov. Niektorí ľudia považujú jeho pád za formu karmickej odplaty.

2022 9 26 202252 0
Sun Lijun (孙力军)

Zločiny Wang Likea, bývalého tajomníka strany PLAC v provincii Jiangsu

Wang Like, bývalý člen Stálej komisie Výboru ČKS v provincii Jiangsu a bývalý tajomník PLAC v provincii Jiangsu, bol 22. septembra 2022 odsúdený na trest smrti s odkladom.

Kvôli prenasledovaniu Falun Gongu bol Wang na zozname Minghui uvedený ako kľúčový páchateľ. V septembri 2019 praktizujúci Falun Gongu nahlásili Wang Like-a vláde USA ako porušovateľa ľudských práv.

Počas Wangovho pôsobenia v provinciách Liaoning a Jiangsu zomrelo v dôsledku prenasledovania najmenej 99 praktizujúcich Falun Gongu. Viac ako 3 000 osôb bolo zatknutých a stovky boli odsúdené na trest odňatia slobody.

Keď bol Wang v období od júna 2002 do decembra 2006 zástupcom riaditeľa Úradu verejnej bezpečnosti mesta Jinzhou, v meste Jinzhou bolo zadržaných najmenej 500 praktizujúcich Falun Gongu, pričom v dôsledku mučenia 38 z nich prišlo o život a viac ako 30 ostalo trvalo postihnutých.

Keď bol Wang od decembra 2009 do marca 2013 vedúcim Úradu verejnej bezpečnosti v meste Dalian, bolo zatknutých najmenej 500 praktizujúcich Falun Gongu a sedem z nich neskôr zomrelo. Okrem toho bolo 23 praktizujúcich odsúdených do väzenia, 79 bolo poslaných do pracovných táborov a 85 bolo držaných v centrách na vymývanie mozgov.

Od marca 2013 do septembra 2020 bol Wang členom Stálej komisie Výboru ČKS v provincii Jiangsu, tajomníkom PLAC v Jiangsu a riaditeľom provinčného oddelenia verejnej bezpečnosti. Najmenej 2 145 praktizujúcich Falun Gongu bolo zatknutých a 21 z nich bolo neskôr umučených na smrť. Okrem toho bolo 268 praktizujúcich odsúdených do väzenia a 247 bolo poslaných do centier na vymývanie mozgov.

2022 9 26 202252 0
Wang Like

Zločiny Gong Daoan-a, bývalého riaditeľa Úradu verejnej bezpečnosti mesta Šanghaj

21. septembra Stredný súd v meste Tangshan v provincii Hebei verejne odsúdil Gong Daoan-a na doživotný trest odňatia slobody a skonfiškoval mu všetok osobný majetok. Gong bol viceprimátorom Šanghaja a riaditeľom šanghajského úradu verejnej bezpečnosti. Ústredná komisia pre disciplinárnu inšpekciu oznámila svoje vyšetrovanie Gonga 18. augusta 2020.

Gong Daoan sa narodil v novembri 1964. Dlhodobo pracoval v systéme verejnej bezpečnosti provincie Hubei. V decembri 2007 sa stal straníckym tajomníkom PLAC mesta Xianning a riaditeľom Úradu verejnej bezpečnosti Xianning. V novembri 2010 bol Gong vymenovaný za zástupcu riaditeľa a neskôr za riaditeľa 12. úradu ministerstva verejnej bezpečnosti. V júni 2017 sa stal riaditeľom Šanghajského úradu verejnej bezpečnosti a zástupcom starostu.

Počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Šanghajského úradu verejnej bezpečnosti a tajomníka PLAC v Xianningu zomrelo v dôsledku prenasledovania najmenej šesť praktizujúcich Falun Gongu, približne 100 bolo odsúdených do väzenia a približne 1 000 bolo zatknutých alebo prenasledovaných.

Štatistiky Minghui uvádzajú, že keď bol Gong riaditeľom Šanghajského úradu verejnej bezpečnosti, praktizujúci Falun Gongu Xi Jiao z okresu Baoshan zomrel na duševnú poruchu spôsobenú prenasledovaním. Okrem toho bolo zatknutých 316 praktizujúcich, 244 bolo prenasledovaných a deväť bolo poslaných do centier na vymývanie mozgov. Počas kampane „Klopania na dvere“ ministerstva verejnej bezpečnosti v roku 2017 bolo len v druhej polovici roka zatknutých 30 praktizujúcich, 16 bolo obťažovaných a dvaja boli poslaní do centier na vymývanie mozgov. V roku 2018 to bolo 62 prípadov zatknutia, 24 prípadov obťažovania a štyria praktizujúci boli poslaní do centier na vymývanie mozgov. V roku 2019, keď ČKS oslavovala 70. výročie prevzatia moci, Šanghaj zaznamenal 126 zatknutí, 65 prípadov obťažovania a dvaja praktizujúci boli poslaní do centier na vymývanie mozgov. V roku 2020 bolo zaznamenaných 98 zatknutí, 139 prípadov obťažovania praktizujúcich a jeden praktizujúci bol poslaný do centra na vymývanie mozgov.

2022 9 26 202252 0
Gong Daoan na súde

Zločiny Deng Huilia, šéfa Úradu verejnej bezpečnosti v Chongqingu

21. septembra Stredný súd Baoding v provincii Hebei oznámil, že Deng Huilin bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody s pokutou 4 milióny yuanov. Deng bol bývalým zástupcom starostu mesta Chongqing a riaditeľom úradu verejnej bezpečnosti v Chongqingu.

Súd uviedol, že v období od Nového roka 1999 do januára 2020 Deng prijal úplatky vo výške 42,67 milióna yuanov. Po vyšetrovaní v júni 2020 bol v januári 2021 zatknutý.

Deng sa narodil v marci 1965 v meste Wuhan v provincii Hubei. V októbri 2010 sa stal členom Stálej komisie výboru ČKS v meste Yichang, straníckym tajomníkom PLAC a riaditeľom Úradu verejnej bezpečnosti. V októbri 2014 bol Deng vymenovaný za zástupcu riaditeľa oddelenia verejnej bezpečnosti v provincii Hubei. V júni 2015 sa stal riaditeľom Ústredného úradu PLAC. V júli 2017 bol Deng vymenovaný za straníckeho tajomníka Úradu verejnej bezpečnosti v Chongqingu, zástupcu straníckeho tajomníka PLAC, šéfa Úradu verejnej bezpečnosti a straníckeho tajomníka, ako aj za zástupcu starostu.

Keď sa Deng v roku 2015 stal riaditeľom kancelárie Ústredného úradu PLAC, čínsky justičný systém vydal nariadenie, že všetky prípady budú akceptované a všetky žaloby budú vyšetrované. V súlade s týmto nariadením mnohí praktizujúci Falun Gongu podali trestné oznámenia na bývalého vodcu ČKS Jiang Zemina na Najvyššiu prokuratúru a Najvyšší súd. Namiesto ochrany zákonných práv praktizujúcich však Ústredný úrad PLAC zmanipuloval Najvyššiu prokuratúru a Najvyšší súd a informácie o praktizujúcich odovzdal miestnym Úradom 610. V dôsledku toho bolo zatknutých alebo prenasledovaných veľké množstvo praktizujúcich, pričom niektorí boli odsúdení na trest odňatia slobody.

Pred 19. zjazdom ČKS v roku 2017 Deng a Ústredný výbor PLAC nariadili polícii v každej provincii, aby uskutočnila kampaň „Klopania na dvere“, v rámci ktorej bol každý praktizujúci z čiernych zoznamov vlády obťažovaný a bolo mu nariadené, aby sa vzdal Falun Gongu. Vzhľadom na svoju úlohu v Ústrednom úrade PLAC bol Deng zodpovedný za prenasledovanie súvisiace s trestnými oznámeniami a kampaňami „Klopania na dvere“.

Keď bol Deng zástupcom starostu mesta Chongqing a riaditeľom Úradu verejnej bezpečnosti v Chongqingu, šesť praktizujúcich Falun Gongu zomrelo v dôsledku mučenia vo väzbe. Boli to Zhou Jibi, Zhang Luyuan, Gong Yanzhao, Zhao Fengxia, Zhou Tao a Ran Chongyang. Okrem toho bolo 56 praktizujúcich Falun Gongu odsúdených do väzenia, 367 zatknutých, 457 prenasledovaných a 30 poslaných do centier na vymývanie mozgov.

Keď bol Deng straníckym tajomníkom PLAC v Yichangu a riaditeľom Verejnej bezpečnosti v Yichangu, PLAC zaviedol súdny e-pas, ktorý nútil úradníkov sledovať polohu praktizujúcich na čiernom zozname vlády prostredníctvom ich mobilných telefónov 24 hodín denne. Okrem toho doručovacie služby kontrolovali aj poštu týchto praktizujúcich.

Tieto opatrenia proti praktizujúcim Falun Gongu boli pochválené predstaviteľmi Ústredného výboru ČKS. V roku 2013 bol Yichang ocenený titulom Národné civilizované mesto. Úradníci z celej Číny sa vybrali do Yichangu, aby sa poučili z ich „skúseností“.

2022 9 26 202252 0
Deng Huilin

Zločiny Liu Xinyuna, riaditeľa oddelenia verejnej bezpečnosti provincie Shanxi

Liu Xinyun, viceguvernér provincie Shanxi a riaditeľ provinčného oddelenia verejnej bezpečnosti, bol 21. septembra odsúdený na 14 rokov väzenia.

Liu sa narodil v septembri 1962 a v minulosti bol zástupcom riaditeľa Úradu verejnej bezpečnosti mesta Zibo a zástupcom riaditeľa Úradu 610 mesta Zibo. Neskôr sa stal riaditeľom a straníckym tajomníkom Úradu verejnej bezpečnosti mesta Heze a riaditeľom a straníckym tajomníkom mesta Jinan. Následne bol povýšený na riaditeľa Úradu pre sieťovú bezpečnosť ministerstva verejnej bezpečnosti. Bol vymenovaný za viceguvernéra provincie Shanxi, ako aj za riaditeľa a straníckeho tajomníka ministerstva verejnej bezpečnosti Shanxi.

Liu bol vďaka svojim úlohám v Úrade 610 a policajnom systéme zodpovedný za smrť najmenej 12 praktizujúcich Falun Gongu, vrátane šiestich v meste Zibo (Su Gang, Xiao Pifeng, Li Tingpeng, Wei Aiqin, Bai Jiazhen, Zhang Guohua), dvoch v meste Heze (Dou Suli, Wei Meilan) a štyroch v provincii Shanxi (Zhang Yinxiang, Lan Qingmei, Yu Zhengxiang, Cui Yutao).

Len od januára 2000 do roku 2004 bolo viac ako 300 praktizujúcich Falun Gongu nezákonne zadržiavaných v tábore nútených prác Qiugu v meste Zibo. Dozorcovia a väzni im odopierali spánok, bili ich a dávali im šoky elektrickými obuškami, v snahe prinútiť ich vzdať sa viery vo Falun Gong. Do konca decembra 2004 bolo viac ako 400 praktizujúcich Falun Gongu odvedených na sedenia na vymývanie mozgov organizované Úradmi 610, kde boli vystavení intenzívnemu vymývaniu mozgov a fyzickému a psychickému mučeniu. Počas tohto obdobia prišlo následkom prenasledovania o život šesť praktizujúcich Falun Gongu, 19 bolo odsúdených, traja zmizli a u šiestich sa v dôsledku mučenia objavili duševné poruchy.

V januári 2018 bol Liu vymenovaný za viceguvernéra provincie Shanxi, ako aj za riaditeľa a straníckeho tajomníka oddelenia verejnej bezpečnosti v Shanxi. V týchto funkciách bol zodpovedný za odsúdenie a uväznenie praktizujúcich Falun Gongu. V období od januára 2018 do decembra 2019 zomreli v provincii Shanxi v dôsledku prenasledovania dvaja praktizujúci a 101 praktizujúcich bolo zatknutých a v ich domovoch boli vykonané razie. Okrem toho bolo zadržaných 42 praktizujúcich, pričom 31 bolo neskôr odsúdených, 51 bolo prenasledovaných, traja boli poslaní do centier na vymývanie mozgov a dvaja zmizli. Podrobný zoznam praktizujúcich, ktorí prišli o život počas Liouovho pôsobenia, je k dispozícii v čínskej verzii tohto článku.

Pozadie

Falun Gong je meditačný systém založený na princípoch Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Zlepšuje zdravie praktizujúcich a pozdvihuje ich morálny charakter, čím prospieva celej spoločnosti. Dúfame, že viac ľudí si vezme ponaučenie z toho, aký osud postretol týchto porušovateľov ľudských práv. Podporou nevinných praktizujúcich Falun Gongu a odmietnutím ČKS sa vydáme smerom k lepšej budúcnosti.