Odstránenie zlých elementov

(Minghui.org) Čínska komunistická strana prenasleduje Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) od júla 1999. Počas uplynulých 23 rokov mnohí učeníci Dafa prekonali rôzne druhy vážnych skúšok a ťažkostí a kráčajú k dovŕšeniu. Sú však aj praktizujúci, ktorí padli do zákernej pasce starých síl, stratili sa v bežnej ľudskej spoločnosti alebo sa dokonca osvietili na ceste zla.

4. augusta asistenčné centrum v Taipei na Taiwane informovalo o jednom probléme. Týkal sa hlavne ľudí, ktorí pred mnohými rokmi navštívili alebo šírili webovú stránku, ktorá uverejňovala obsah s osvietením na ceste zla.

Každý, kto čítal a zdieľal akýkoľvek typ webových stránok s takýmto obsahom, pozval duchov nízkej úrovne, prehnitých duchov alebo zlé látky za týmto obsahom. Ak sa takýto človek včas nespamätá a úplne neodstráni rušivé zasahovanie, ktoré tým spôsobil, bude týmito zlými faktormi ovládaný po celý čas. Zlo potom využije jeho pripútanosti, ego a túžby a núti ho robiť viac iracionálnych vecí, až kým nie je úplne zničený.

Nanešťastie sa ľudia zapojení do problému na Taiwane takto správajú už viac ako 10 rokov. Robili všetky možné iracionálne veci, od navštevovania a šírenia spomínanej webovej stránky s obsahom osvietenia na ceste zla, až po odmietanie napísať Slávnostné vyhlásenia, aby anulovali veci podkopávajúce Dafa, ktoré povedali, od neočistenia zlých faktorov až po odporovanie kultivačnému prostrediu, ktoré usporiadal Majster, a od chválenia sa svojou „vysokou“ kultivačnou úrovňou až po vytváranie vlastných frakcií a vymýšľanie rituálov, ktoré majú ostatní nasledovať.

Najnovšie pozmenili viac ako 300 výtlačkov kníh Dafa, ktoré boli oficiálne vydané na Taiwane, a nejaké z nich priniesli do pevninskej Číny, keď tam niekoľko z nich išlo. Osvietenie sa na ceste zla a podkopávanie Fa je presne to, čo chcú démoni, ktorí poškodzujú Dafa. Fa už dávno varoval, aký koniec staré sily pripravia pre tých, ktorí podkopávajú Fa. Najlepšie, čo môžu spraviť ľudia, ktorí sa osvietili na ceste zla, je okamžite zastaviť svoje zlé skutky a zverejniť Slávnostné vyhlásenia, aby vyjadrili ľútosť nad svojimi chybami a zmiernili ich dopad. Ak chcú zostať pod kontrolou démonov poškodzujúcich Fa, pôjdu ďalej nadol cestou, ktorú im pripravili démoni.

Podobne ako vo vyššie uvedenom prípade, aj mnohí ďalší, ktorí navštevovali a šírili webové stránky vytvorené nepraktizujúcimi so zlými úmyslami poškodiť Dafa alebo bývalými praktizujúcimi, ktorí sa osvietili na ceste zla, neoľutovali svoje zlé skutky ani neodstránili karmu vytvorenú ich zlými skutkami. Skutočnosť, že stále robia rôzne zlé veci, ktoré ničia ich a ubližujú iným, je čiastočne spôsobená tým, že ľudia okolo nich im stále poskytujú publikum.

Dúfame, že praktizujúci, ktorí počuli o probléme na Taiwane alebo si prečítali tento článok, sa dokážu viac kultivovať. Ak by sme sa všetci pevne kultivovali, duchovia nízkej úrovne a skazení démoni by automaticky utiekli, alebo by boli odstránení. Zlé prvky by boli úplne odstránené.

Tento článok opäť slúži ako pripomenutie, aby sme tejto záležitosti venovali pozornosť a dúfame, že ľudia, ktorých sa to týka, zastavia svoje zlé činy.

 

Vydavatelia Minghui

8. októbra 2022