Venujme pozornosť bezpečnosti

(Minghui.org) Prenasledovanie Falun Dafa v Číne stále pokračuje a praktizujúcim v Číne sme mnohokrát pripomenuli, aby venovali pozornosť otázkam bezpečnosti. Vždy sa však nájdu takí, ktorí nedbajú na naše rady, alebo majú problém určiť, čo by ako praktizujúci Dafa mali a čo by nemali robiť.

Napríklad v máji 2022 vydala Asociácia Falun Dafa oznam „Čoskoro k dispozícii na objednávku“, v ktorom sa uvádza, že čoskoro budú k dispozícii na objednávku zimné bundy, ktoré boli navrhnuté pre praktizujúcich Falun Dafa na nosenie počas skupinových aktivít. Spoločnosti Shen Yun Creations, Ganjing World a Sound of Hope tiež oznámili, že je možné predplatiť si ich obsah.

Keď sa niektorí ľudia v Číne dozvedeli uvedené správy, začali praktizujúcich nabádať, aby si objednávali zimné bundy alebo si predplatili uvedené platformy. Dokonca ponúkali ľuďom, že im nákup sprostredkujú a zhromažďovali ich osobné údaje ako napríklad celé meno, adresu, e-mail, telefónne číslo, bankový účet, Alipay a WeChat Pay (posledné dve sú online platobné platformy pod dohľadom komunistického režimu).

Neexistuje záruka, že títo ľudia, ktorí ponúkli pomoc iným, sú spoľahlivými praktizujúcimi Dafa. Nevieme, či počítače a iné zariadenia, ktoré používajú, neobsahujú spyware, alebo kde naozaj ukladajú zozbierané dôverné informácie. Umožniť takýmto ľuďom, aby nám pomáhali robiť objednávky alebo kupovať predplatné, je teda nebezpečné z viacerých dôvodov. Naši praktizujúci by sa mali z podobných incidentov v minulosti naozaj poučiť; inak riskujeme, že v prípade, že sa podobný scenár v budúcnosti zopakuje, spôsobí to škody a straty.

Ďalším problémom je, že niektorí praktizujúci majú sklon predvádzať sa a vnucovať svoje názory ostatným. Napríklad jeden takýto praktizujúci vyrobil vlastnú dvojhodinovú cvičebnú hudbu, aj keď schválená skladba má hodinu. Dokonca požiadal Minghui.org o uverejnenie svojej dvojhodinovej verzie. Keď majú ľudia viac času, je ich osobným rozhodnutím, keď robia cvičenia dlhšie, ale žiadame ich, aby sa nesnažili vnucovať svoje názory ostatným a nepredvádzali sa. Boli tiež ľudia, ktorí tvrdili, že už nepotrebujú cvičebnú hudbu, keďže dosiahli vysoké úrovne.

Upozorňujeme, že každý, kto v akejkoľvek forme pozmení Majstrove veci, poškodzuje Fa a bude čeliť vážnym následkom.

Radi by sme všetkým znovu pripomenuli, že musíme brať Fa ako nášho učiteľa. Iba tak môžeme ostať neovplyvnení tými, ktorí sa nás pokúšajú prinútiť, aby sme ich nasledovali a  aby sme v kultivácii zišli na scestie.

 

vydavatelia Minghui

13. novembra 2022