Upozornenie pre praktizujúcich, ktorí sa v posledných rokoch presťahovali z Číny do zahraničia

(Minghui.org) V posledných rokoch sa z Číny vysťahovalo čoraz viac praktizujúcich Falun Dafa a ich počet dokonca prevýšil počet praktizujúcich v iných krajinách. Dôvody novej vlny prisťahovalectva praktizujúcich sú rôzne; napríklad hľadanie útočiska (pred prenasledovaním), túžba po lepšom prostredí pre život, účasť na projektoch objasňovania pravdy, prípadne deti týchto praktizujúcich navštevujú školy mimo Číny, alebo sa zúčastňujú konkurzu do Shen Yun. Vo všeobecnosti väčšina týchto praktizujúcich opustila Čínu z osobných dôvodov a len nemnohí z nich sú profesionálmi, akých hľadá Shen Yun.

Títo praktizujúci spôsobili určité problémy v Číne aj mimo nej. Jedným z hlavných problémov je, že svojim spolupraktizujúcim, ktorí sú v Číne, odovzdávajú rôzne správy alebo chýry. Dávajú im pokyny alebo ich nabádajú, aby robili veci, [ktoré často nie sú v súlade s Fa]. Takýto jav nikdy predtým nenastal, čo spôsobuje problémy pre celkovú situáciu praktizujúcich Dafa.

Medzi novými prisťahovanými praktizujúcimi sú aj takí, ktorí sa nikdy opravdivo nekultivovali v Dafa a ani nevykročili vpred, aby potvrdili Fa, kým boli v Číne. Je medzi nimi aj mnoho tých, ktorí boli kedysi v Číne zatknutí a vo väzení sa zriekli svojej viery; niektorí dokonca pomáhali zlu pri prenasledovaní iných praktizujúcich. Potom ako sa presťahovali do iných krajín, niektorí z nich napísali slávnostné vyhlásenia, aby anulovali zlé veci, ktoré povedali o Dafa a sľúbili, že sa vrátia ku kultivácii a nahradia straty, ktoré spôsobili Dafa. Avšak skutočne sa vrátiť ku kultivácii a nahradiť straty v prostredí bez prenasledovania mimo Číny nie je jednoduchá úloha, pretože títo praktizujúci stále prechovávajú množstvo ľudských predstáv a prvkov straníckej kultúry. Len keď sa budú usilovne kultivovať a dobehnú stav vecí, budú mať ešte nádej.

Zdá sa, akoby títo praktizujúci vždy o všetkom vedeli. Hoci tvrdia, že sa chcú kultivovať a podieľať sa na rôznych projektoch, dávajú voľný priebeh svojim ľudským predstavám. Predvádzanie sa, robenie vecí len pre robenie vecí, manipulácia druhými, arogancia, absencia pocitu hanby za nedobré činy, neschopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom – nie sú toto všetko prejavy chuligánstva skazenej komunistickej strany a jej straníckej kultúry? Prečo nedokážu títo ľudia rozpoznať a odmietnuť takéto ľudské predstavy?

Nedávno sa v niektorých častiach Číny šíril článok s názvom „Zdieľanie mojich rozhovorov s praktizujúcimi, ktorí tiež pracujú pre Ganjing World“. Podľa vedenia spoločnosti Ganjing World autor článku nebol ich zamestnancom, ako to vyhlasoval, a spoločnosť nikdy nepovedala nič z toho, čo sa v článku spomína. Autor však vytvoril dojem, že jeho rozhovory boli skutočné, čím oklamal dosť veľký počet praktizujúcich v Číne. Predtým niektorí odovzdávali praktizujúcim v Číne takzvané interné informácie z hory a prednášku Majstra, ktorá boli poskytnutá len Shen Yunu. Boli aj ľudia, ktorí vyzývali praktizujúcich v Číne, aby darovali peniaze pre zahraničné projekty, predplatili si platformy vedené praktizujúcimi, alebo aby robili iné veci.

Namiesto toho, aby sa po opustení Číny urýchlene kultivovali a zachraňovali ľudí, títo samoľúbi praktizujúci zasahujú do kultivačného prostredia v Číne aj mimo nej. Zamysleli sa niekedy nad vážnymi dôsledkami týchto vecí? Dokážu uniesť vzniknutú karmu a straty? Veria v samých seba alebo v bohov? Je čas postaviť sa k týmto otázkam priamo.

V kultivácii neexistuje žiadna skratka. Musíme sa pevne kultivovať a každú jednu svoju myšlienku a čin vždy merať podľa Fa. Týmto špecificky pripomíname týmto novo prisťahovaným praktizujúcim, aby sa správali dobre. Dúfame tiež, že nebudú prechovávať zlé myšlienky a neodlúčia sa [od jedného tela praktizujúcich], keď uvidia našu kritiku na svoju adresu. Praktizujúci Dafa sú v očiach bohov vo vesmíre jedným telom. Ochrana Dafa a kráčanie po spravodlivej ceste v ľudskom svete nie je zodpovednosťou a poslaním len niektorého jednotlivého učeníka.

 

vydavatelia Minghui

14. novembra 2022