Môj manžel je hrdý na to, že má manželku, ktorá praktizuje Falun Dafa

(Minghui.org)  Môj manžel býval výbušný a rýchlo sa rozčúlil. Ak ho niekto pri večeri provokoval, dal mu facku; ak mu nejaký šofér vošiel do cesty, stiahol okno auta a vynadal mu; preklínal svoju sestru, keď ho oklamala, aby previedol vlastníctvo nášho domu na jej meno. Keď sa naša rodina dostala do ťažkostí kvôli prenasledovaniu mojej viery vo Falun Dafa, nadával mi a bil ma.

Princípy Dafa a moja oddanosť viere ho však zmenili. Postupne prijal Dafa a stal sa umierneným a pokojným, láskavejším a spravodlivejším. Teraz je hrdý na to, že má za manželku praktizujúcu Falun Dafa.

Náš príbeh

Manžela som spoznala, keď som mala 20 rokov. Napriek jeho výbušnej povahe ma priťahovala jeho odvážna osobnosť. Bol ku mne dobrý a veľmi ústretový. Často sme sa však pre naše rozdielne povahy hádali a niekedy to prerástlo do fyzických konfliktov. Hoci moji priatelia a kolegovia neboli ohľadom nášho vzťahu optimistickí, o dva roky neskôr sme sa vzali.

Manželský život sa ukázal byť ťažký. Manžel často jedol s kamarátmi vonku a vracal sa domov uprostred noci. Niekedy dokonca spal vonku. Osvojil si aj veľa zlozvykov – fajčenie, pitie, hazardné hry, tanec a bitky. Vyhľadával spoločnosť mladých žien a neskôr mal pomer. Neustále sme sa teda hádali.

Dlho to takto pokračovalo. Hoci opakovane napísal sľub, že sa zmení k lepšiemu, vždy sa krátko nato vrátil k svojmu starému ja. Bola som fyzicky aj psychicky vyčerpaná.

Koncom roka 1998, keď som mala 28 rokov, som hľadala liek na svoje dlhodobé zdravotné problémy a spoznala som duchovnú a meditačnú prax Falun Gong, známu aj ako Falun Dafa. Prečítala som si knihu Čuan Falun a veľmi ma oslovili jej hlboké princípy. Rozhodla som sa vydať na cestu kultivácie.

Vedená Pravdivosťou-Súcitom-Znášanlivosťou, hlavnými princípmi Falun Dafa, som sa pri stretnutí s problémami pozerala dovnútra a skúmala samú seba. Môj vzťah s manželom sa zlepšil. Povedala som mu, aký je Dafa úžasný a on to prijal. Začal si cvičiť nohy, aby mohol praktizovať meditáciu v sede. Potom prišiel júl 1999 a začalo sa prenasledovanie Falun Dafa.

Manžel bol najprv otrávený propagandou, ale potom precitol

Kvôli obrovskému tlaku z prenasledovania sa náš vzťah opäť zhoršil. Nerozprával sa so mnou a vždy mal smutnú tvár. Staral sa o mňa menej a vrátil sa k svojmu starému životnému štýlu.

Keď som videla, ako sú ľudia klamaní lžami, ktoré šírila vláda o Falun Dafa, išla som na Námestie nebeského pokoja a zakričala som: „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“ Bola som zatknutá a zadržaná, čo môjho manžela veľmi trápilo a stresovalo.

Poháňaný nenávisťou podnecovanou médiami ma začal urážať a nadávať na Dafa a Majstra Li (zakladateľa Dafa). Keď ma našiel čítať knihy Dafa alebo robiť čokoľvek, čo súviselo s Dafa, začal na mňa kričať a biť ma. Odmietal ma počúvať a považoval ma za svojho nepriateľa.

Ja som sa však k nemu stále správala rovnako, s láskou. Tiež som mu stále hovorila pravdu o Dafa. Náš vzťah kolísal dva až tri roky.

Dafa má moc inšpirovať ľudí a prebudiť ich. Manžel si postupne všimol, že som sa stala láskavejšou a odolnejšou a môj pevný duch ho jemným a nenápadným spôsobom ovplyvňoval.

Priznal predo mnou, že Dafa je prospešný pre rodiny, spoločnosť a celé ľudstvo, že zlepšuje morálne normy a že Majster Li je najváženejšou osobou, akú pozná. Prestal ma obviňovať za strach, v ktorom sme žili, a prestal o Dafa hovoriť s neúctou. Neskôr mi dovolil kúpiť tlačiareň a dokonca ma vozil roznášať materiály iným praktizujúcim.

Manželova vytrvalosť

V roku 2008 som bola odsúdená na šesť rokov väzenia. Počas týchto rokov sa stalo veľa vecí. Náš syn vyrástol – zo stredoškoláka sa stal vysokoškolák. Svokrovci žili na vidieku s manželovým mladším bratom. Keď však ochoreli, jeho brat sa o nich nechcel starať. Manžel ich teda priviedol bývať k nám domov. Svokor neskôr dostal mozgovú príhodu a po mesiacoch hospitalizácie čiastočne ochrnul. Svokra napriek liečbe zomrela na rakovinu pečene. Manžel sa bez sťažností sám postaral o všetky ich liečebné náklady, hoci má ešte štyroch súrodencov.

Jeho sestra ho neskôr oklamala a previedla na svoje meno vlastnícke právo na môj dom v hodnote desiatok tisíc yuanov a odmietla nám zaplatiť, hoci môj manžel žiadal len polovicu hodnoty. Obaja sa kvôli tomu navzájom odcudzili. Manželovo podnikanie vo fabrike išlo tiež dolu vodou a skončil s dlhom viac ako milión yuanov.

Napriek všetkým útrapám to vďaka pevnej vôli vydržal. Pravidelne ma navštevoval vo väzení a nosil mi peniaze a najnutnejšie veci. Nikdy nehovoril o ťažkostiach v rodine, iba o dobrých správach. Hovoril mi, že na mňa bude čakať.

Keď ma prepustili, prišiel po mňa a vzal ma domov. Naša trojčlenná rodina sa po šiestich rokoch opäť stretla. Jeho oddanosť voči mne si získala uznanie a úctu mnohých našich známych.

Manžel sa učí robiť veci podľa Dafa

Hoci je manžel láskavý človek, pri jednaní s ľuďmi, ktorí neboli rozumní alebo ho zradili, sa nedokázal ovládať. Často som sa s ním rozprávala o princípoch Fa, ako napríklad o tom, že dobro je odmenené a zlo potrestané, o karmickej odplate, predurčených vzťahoch, o princípe „žiadna strata, žiaden zisk“, o premene cnosti a karmy. Radila som mu, aby robil dobré skutky, bol tolerantný, chápal druhých a odpúšťal im.

Časom prijal čoraz viac princípov Dafa a stal sa umierneným a pokojným, láskavejším a spravodlivejším. Jeho podnikanie sa začalo zlepšovať a splatil aj svoje dlhy.

Zároveň som sa snažila držať sa štandardu Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Dobre som sa starala o jeho otca a bola som láskavá k jeho súrodencom, bez ohľadu na to, čo sa stalo v minulosti.

Manžel vycítil silu môjho súcitu a úplne sa zmenil. Odpustil svojmu mladšiemu bratovi, že sa nepostaral o rodičov, aj sestre, že nám vzala dom. Odpustil človeku, ktorý do jeho auta narazil bicyklom, a napriek konfliktom záujmov dobre vychádzal so svojimi obchodnými partnermi. K ľuďom sa správal čestne a veľkoryso a dokázal znášať neznesiteľné útrapy.

Sama mám dvoch bratov a tri sestry. Môj biologický otec zomrel, keď som mala tri roky a najmladší brat mal tri mesiace. Naša matka zomrela, keď mala najmladšia sestra šesť rokov, a odvtedy nás vychovával nevlastný otec. Môj nevlastný otec a moji súrodenci sú všetci dobrí, pracovití ľudia, ale nemajú veľa peňazí. Manžel sa k nim správa láskavo.

Keď nevlastný otec vo veku 80 rokov ochorel a nedokázal sa o seba postarať, najmladší brat dal výpoveď v práci a staral sa o neho doma. Môj manžel mu veľkoryso dával 3 900 yuanov mesačne, a brat ešte dostával 100 yuanov od jednej sestry. Manžel tiež povedal môjmu bratovi, že jeho synovi zaplatí výdavky na školu.

Keď praktizujúci začali v roku 2015 podávať žaloby na bývalého diktátora Jiang Zemina, ktorý začal prenasledovanie Falun Gongu, manžel okamžite povedal, že aj on ho zažaluje. Jeden manželský pár praktizujúcich prišiel o domov a on im napriek riziku dovolil zostať v jeho továrni.

Manžel je na mňa hrdý

Manžel teraz každému, koho stretne, rozpráva o mne, o pravde o Dafa a o tom, aká zlá je Čínska komunistická strana. Všetkým hovorí, že som dobrá manželka a že som mu priniesla veľa požehnania, hoci sa ku mne predtým správal zle. Hovorí, že bezo mňa by sa prestal rozprávať s vlastnými súrodencami. Zdôrazňuje, že praktizujúci Falun Dafa sú dobrí ľudia, že praktizujúci nerobia nič zlé, keď sa riadia princípmi Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, a že strana je zlá a klame ľudí.

Raz sme s manželom išli na banket, na ktorom bolo prítomných veľa vplyvných ľudí, vrátane policajného náčelníka a zástupcu riaditeľa policajného oddelenia. Počas večere manželka zástupcu riaditeľa povedala môjmu manželovi, že verí v budhizmus, a spýtala sa ho, či aj on verí. Môj manžel odpovedal: „My s manželkou veríme vo Falun Dafa.“