Svetový deň Falun Dafa

Seattle: Praktizujúci Falun Dafa oslavujú 23. svetový deň Falun Dafa

12.5.22 | Praktizujúci Falun Dafa v Seattli

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Dafa usporiadali 30. apríla 2022 vo Westlake Parku v Seattli aktivity na oslavu Svetového dňa Falun Dafa. Predvádzali tu cvičenia, hovorili ľuďom o Falun Dafa a tiež o tom, ako ho ČKS (Čínska komunistická strana) prenasleduje a zbierali podpisy pod petíciu, ktorá má pomôcť toto prenasledovanie ukončiť.

Starosta mesta Pullman v štáte Washington, Glenn A. Johnson, pri tejto príležitosti vyhlásil 13. máj 2022 za Deň Falun Dafa.

Tento rok je to oslava 23. výročia Svetového dňa Falun Dafa, ktorý sa začal oslavovať v máji roku 2000. Praktizujúci v Seattli si pri tejto príležitosti urobili skupinovú fotografiu a vyjadrili svoju najväčšiu vďaku zakladateľovi tejto meditačnej praxe, pánovi Li Chung-č’. Spojili svoje dlane v heshi (na znak úcty), poslali Majstrovi pozdrav a jednohlasne povedali: „Praktizujúci Falun Dafa želajú ctihodnému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Falun Dafa je dobrý! Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“

2022 5 6 usa washington pullman 513 falundafa day proclamation 01
Praktizujúci Falun Dafa usporiadali aktivity vo Westlake Parku v Seattli pri príležitosti 23. svetového dňa Falun Dafa. Skupinová fotografia so želaním všetkého najlepšieho Majstrovi Li.

Za tónov melodickej hudby predviedli praktizujúci päť cvičení, ktoré pritiahli pozornosť mnohých ľudí, ktorí sa mohli dozvedieť o Falun Dafa a o pokračujúcom prenasledovaní tejto duchovnej praxe zo strany ČKS. Mnohí boli šokovaní, keď sa dozvedeli o brutalite prenasledovania. Tiež praktizujúcim poďakovali za zvyšovanie povedomia o Falun Dafa.

2022 5 6 usa washington pullman 513 falundafa day proclamation 01
V rámci aktivít pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa praktizujúci predstavili túto duchovnú prax.
2022 5 6 usa washington pullman 513 falundafa day proclamation 01
Okoloidúci podpisujú petíciu, aby pomohli ukončiť prenasledovanie.

Praktizujúci tiež hovorili o zdravotných prínosoch, ktoré pocítili vďaka praktizovaniu Falun Dafa. Prečítali tiež vyhlásenie vydané starostom Glennom Johnsonom v meste Pullman, štát Washington.

2022 5 6 usa washington pullman 513 falundafa day proclamation 01
Vyhlásenie vydané starostom Glennom A. Johnsonom v meste Pullman, štát Washington, v roku 2022. 

Nižšie je uvedené celé znenie vyhlásenia:

KEĎŽE Falun Dafa, známy aj ako Falun Gong, je mierumilovná prax sebazdokonaľovania, ktorá má korene v starodávnej čínskej kultúre, sústreďuje sa na univerzálne princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a pozostáva z piatich pokojných cvičení vrátane meditácie; a

KEĎŽE pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, pomohol miliónom ľudí na celom svete zlepšiť si zdravie a morálnu úroveň, ako aj prehĺbiť pochopenie života, ľudstva a vesmíru prostredníctvom praxe Falun Dafa; a

KEĎŽE Falun Dafa presahuje kultúrne a rasové hranice, vstúpil do života viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 100 krajinách, čoraz viac mužov a žien v Spojených štátoch sa učí túto prax a očisťuje svoje srdcia, dodáva energiu svojim telám a usiluje sa vytvárať cnostné spoločenstvá; a

KEĎŽE Falun Dafa bol prvýkrát predstavený verejnosti v roku 1992 v Číne a vo Washingtone v roku 1996, odvtedy sa uskutočnilo mnoho bezplatných úvodných seminárov na verejných miestach ako sú mestské knižnice a verejné parky, a praktizujúci sa zúčastnili na mnohých komunitných podujatiach v celom štáte Washington; a

KEĎŽE odhodlanie a odvaha praktizujúcich Falun Dafa postaviť sa za Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, napriek krutému prenasledovaniu zo strany Čínskej komunistickej strany, ukázali svetu hodnotu života a vzácnosť ľudskej dôstojnosti; a

KEĎŽE praktizujúci Falun Dafa v širšej oblasti Pullmanu oslávia Svetový deň Falun Dafa 13. mája 2022.

PRETO, ja, Glenn A. Johnson, starosta mesta Pullman, týmto vyhlasujem 13. máj 2022 za Svetový deň Falun Dafa.

Pozadie: Prečo praktizujúci oslavujú Deň Falun Dafa

Pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, usporiadal prvý prednáškový seminár pred 30 rokmi, 13. mája 1992, v čínskom meste Changchun. Na pozvanie Čínskej spoločnosti pre výskum čchi-kungovej vedy pán Li Chung-č’ od 13. mája 1992 do 31. decembra 1994 viedol 54 seminárov. V 23 mestách po celej Číne sa týchto prednášok zúčastnilo viac ako 70 tisíc ľudí. V apríli roku 2000 praktizujúci Falun Dafa navrhli 13. máj za „Svetový deň Falun Dafa“. Následne v máji 2000 vyšiel na webovej stránke Minghui.org oficiálny oznám, že 13. máj bol vyhlásený za Svetový deň Falun Dafa.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200252.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha