Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Odstránenie predstavy, že som lepší ako ostatní

2.8.22 | Lan Tian, praktizujúci Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Vo Falun Dafa sa kultivujem od roku 1999 a na svojej ceste som sa stále znova a znova potkýnal. Nevedel som však prečo. Keď som narazil na problémy, ihneď sa mi v mysli objavili bežné ľudské predstavy. Keď som čelil niečomu ťažkému, spôsobilo to, že som zabudol na udržiavanie si spravodlivých myšlienok. Nedokázal som sa pevne kultivovať, pretože som si v týchto chvíľach nevedel spomenúť na požiadavky Fa.

Predtým som sedával s prekríženými nohami v plnej lotosovej pozícii, no od začiatku júna 2021 som to už nevedel spraviť. Jedna z nôh sa mi vždy zosunula, len čo som ju položil na druhú. Meditáciu som musel začať robiť v polovičnom lotose. Tiež som sa už nedokázal dobre sústrediť. Dokonca aj pri chôdzi som mal pocit ťažkých nôh. Pri stúpaní do schodov som sa úplne zadychčal. Nikdy predtým som sa takto necítil. Pomyslel som si, že s mojou kultiváciou zrejme nie je niečo v poriadku. Vedel som, že by som sa mal pozrieť do vnútra, no nevedel som ako. Snažil som sa, ale nedokázal som nič nájsť. Mal som pocit, že sa mi darí dobre pokiaľ ide o robenie troch vecí a dokonca som si pamätal niektoré úseky z Fa. Bol som z toho zmätený.

Majster musel vidieť môj zmätok a pomohol mi pochopiť, že som nezvládol kontrolu nad svojimi ľudskými predstavami. Uvedomil som si, že mám mnohé ľudské názory, ktoré som doposiaľ neidentifikoval. Keď som ďalej hľadal v sebe, odrazu mi napadlo: „Obviňovanie druhých.“ Áno, to bolo ono! Vždy, keď sa vyskytli problémy, obviňoval som iných. Bol som vždy presvedčený, že mám pravdu a že som lepší ako ostatní. Vždy som si myslel, že problém je v ostatných a nedokázal som vidieť svoje vlastné nedostatky, ktoré sa mi odrážali cez iných.

Zistil som tiež, že mám bojové zmýšľanie, závisť, pripútanosť k sláve a šťastiu, súťaživosť, túžbu po pohodlí, a že sa na druhých pozerám zhora. Okrem toho som bol sebecký, prechovával som strach, mal som pripútanosť k sebaochraňovaniu a zakrýval som svoje chyby. Navyše som sa ani nezbavil svojho ega. Moje názory neboli spravodlivé; naopak, boli to zdegenerované predstavy, ktoré vznikli z indoktrinácie Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Moja neschopnosť rozlíšiť svoje pravé ja od toho falošného sa mi stala prekážkou. Pochopil som, že som bol ďaleko od požiadaviek Fa.

Pri štúdiu Fa sa mi hlbšie vryl do mysle tento úsek:

„Niektorí ľudia sa hodnotia podľa upadnutého morálneho štandardu. Pretože kritériá hodnotenia sa zmenili, považujú sa za lepších ako ostatní. Nech sa ľudský morálny štandard akokoľvek mení, povaha vesmíru ostáva nezmenená a je jediným kritériom, ktoré rozoznáva dobrých ľudí od nedobrých. Ako praktizujúci sa človek musí správať tak, že nasleduje túto povahu vesmíru, a nie normy svetských ľudí. Ak sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a postúpiť v kultivačnej praxi, musíte sa správať podľa tohto kritéria.“ (Prvá lekcia, Čuan Falun)

Po viac ako dvadsiatich rokoch som konečne pochopil túto časť Fa. Nehovorí mi, aby som zmenil svoju ľudskú myseľ a meral sa pomocou Fa? Teraz to už chápem lepšie. Jediný spôsob, ako sa zlepšiť a získať Fa, je úplne opustiť svoje ľudské predstavy a prispôsobiť sa Fa.

Môj rodinný život je mojím kultivačným prostredím. Kedysi som bol nátlakový a trval som na tom, že chcem mať posledné slovo. Na svojho syna a nevestu som sa pozeral zvrchu. Myslel som si, že moja nevesta je lenivá a zanedbáva domáce práce a starostlivosť o syna. Hneval som sa, pretože som mal pocit, že sa starám o jej prácu. Aj keď som sa s nimi nehádal, dával som najavo svoj odmietavý postoj. Atmosféra v rodine bola teda trochu napätá.

Nakoniec som si uvedomil, že som sa mýlil. To, čo som robil, bol opak toho, čo by mal robiť kultivujúci. Ich správanie mi predsa poskytovalo príležitosti na zlepšenie a odstraňovanie mojich pripútaností. V skutočnosti mi dláždili cestu k pozdvihnutiu.

Keď som zmenil svoje myslenie, moje rodinné prostredie sa zlepšilo. Nevesta začala viac pomáhať a ochotnejšie sa zapájať do domácich prác. Náš vzťah je teraz harmonický.

Ďakujem súcitnému Majstrovi! Som odhodlaný usilovne sa kultivovať a naplniť svoju misiu.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202280.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha