Zlepšovanie sa
nedeľa, 25. september 2022

Napravenie sa s cieľom lepšie objasňovať pravdu

8.8.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Changchune, Čína

(Minghui.org) Krátko potom, čo som začal praktizovať Falun Dafa v roku 1999, sa začalo prenasledovanie a ja som stratil svoje prostredie štúdia Fa. Ako nový praktizujúci som v tom čase skutočne nechápal učenia.

Trápil som sa s chorobou a myslel som si, že si musím odstrániť karmu, takže som to trápenie iba znášal. Nevedel som ešte o vysielaní spravodlivých myšlienok na odmietanie prenasledovania. Moja rodina trvala na tom, že ma pošlú do nemocnice. Diagnostikovali mi zlyhanie srdca aj obličiek a lekár mi predpísal dialýzu. Vedel som, že táto choroba je len ilúziou, takže som odmietol. Zakaždým, keď sa príznaky choroby zhoršili, ma moji príbuzní vzali do nemocnice. Keďže som nemal spravodlivé myšlienky a nedokázal som sa pozerať na tú situáciu ako na kultivačnú skúšku, nevedel som sa dostať ani von z toho kruhu.

Čítanie Fa s plným sústredením

Vedel som, akú dôležitosť má štúdium Fa. No ak som zostal doma, zostal som v posteli. Ráno som čítal Fa, napoludnie som vysielal spravodlivé myšlienky a popoludní som šiel von objasňovať pravdu. Pozeral som sa dovnútra, aby som našiel svoje pripútanosti, ale nedokázal som ich objaviť. Trápili ma príznaky choroby, ale cítil som, že nedokážem identifikovať svoje pripútanosti, a to bolo omnoho ťažšie. Povedal som Majstrovi: „Prosím, dovoľte mi nájsť praktizujúceho, ktorý sa usilovne kultivuje, pretože potrebujem dobré kultivačné prostredie.“

Keď som v jeden deň čakal na autobus, stretol som praktizujúceho. Rozhodli sme sa založiť malú skupinu štúdia Fa, ktorá pozostávala z troch praktizujúcich. O 19:00 sme vysielali spravodlivé myšlienky a čítali sme jednu lekciu v Čuan Falune. Potom sme sa spoločne učili jeden odsek naspamäť.

Počas štúdia Fa som si všimol, že ostatní dvaja praktizujúci čítali pomaly a pokojne a iba zriedkavo robili chyby. Keď pani Wang recitovala Fa spamäti, málokedy sa pomýlila.

Videl som, koľko úsilia praktizujúci vynakladajú na zvnútornenie Fa, a tak som sa ich opýtal, ako by som sa mohol lepšie učiť Fa naspamäť.

Pani Wang mi porozprávala jednu zo svojich skúseností. Raz mala konflikt s praktizujúcim. Bola rozrušená a nemohla sa zbaviť pocitu, že sa s ňou zaobchádza nespravodlivo. Vedela, že s ňou niečo nie je v poriadku, ale nevedela to nechať tak. Pomyslela si na učenie sa Fa naspamäť.

Učila sa Fa naspamäť, až kým sa neupokojila. Pokračovala v tom, kým sa jej pred očami neobjavilo každé slovo a interpunkčné znamienko. Učila sa naspamäť až do poludnia, keď jej slnko svietilo priamo do okna. Zistila, že slnečné svetlo ju už neoslňuje – namiesto toho videla iba Fa.

Pochopila, že tento univerzálny Dafa, ktorý kultivujeme, od nás vyžaduje, aby sme do študovania Fa vložili svoje srdcia. Z tohto pochopila, aké dôležité je študovať a učiť sa Fa naspamäť.

Po našom rozhovore som sa nad sebou hlboko zamyslel. V minulosti, keď som čítal Fa s inými praktizujúcimi, vždy som sa sústredil na ich nesprávnu výslovnosť. Takže som neštudoval Fa s plnou koncentráciou. Kým ostatní čítali, moja myseľ občas utekala.

Pani Wang a druhému praktizujúcemu som zdieľal, že keď som sa dostal do konfliktu s inými, mal som problém identifikovať svoje pripútanosti. Pani Wang mi potom povedala, ako si zlepšila xinxing, keď narazila na konflikty. Tiež poukázala na pripútanosti, ktoré vo mne videla, konkrétne, chcieť byť silnejší než ostatný, súťaživosť, nenávisť, závisť a tiež láskavo navrhla, ako by som sa ich mohol zbaviť.

Bol som odhodlaný odstrániť tieto pripútanosti. Ďakoval som Majstrovi, že mi to prostredníctvom spolupraktizujúcej pripomenul. V minulosti som tiež pomáhal praktizujúcim, ktorí mali trápenia s chorobami – no uvedomil som si, že som bol k týmto praktizujúcim náročný. Bol som netrpezlivý pri dosahovaní výsledkov, takže som im skutočne nepomohol.

Počas kultivácie som nikdy necítil zatrpknutosť, bez ohľadu na to, aký zlý bol môj fyzický stav. Dokonca ani tvárou v tvár otázke života a smrti som nemal pocit, že trpím. Až keď som nedokázal rozpoznať svoju pripútanosť, pocítil som, že situácia je naozaj mučivá. Dôvodom  prečo som ich nedokázal identifikovať bolo to, že som študoval príliš málo Fa a pri čítaní Fa som sa skutočne nesústredil.

Zachraňovanie ľudí so súcitom

Potom, čo som sa skutočne sústredil pri čítaní Fa, som tiež dokázal vážne vložiť srdce do objasňovania pravdy. Keď prišla pandémia, uvedomil som si, že čas je obmedzený. Ráno som čítal Fa a každé popoludnie som chodil von objasňovať pravdu tvárou v tvár a povzbudzoval som ľudí, aby vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií. Zapisoval som si, čo som hovoril a ako som sa správal. Chcel som, aby ľudia mali pozitívny názor o Dafa a o praktizujúcich.

Raz, keď som šiel autobusom a vodič čakal na zelenú, jedna staršia žena si myslela, že autobus už došiel na zastávku, a tak zakričala na vodiča, aby jej otvoril dvere. Povedal som jej: „Autobus ešte neprišiel na zastávku. Čakáme na semafore. Nebojte sa, tiež vystupujem na ďalšej zastávke.“ Keď autobus dorazil na zastávku, vystúpil som prvý a natiahol som ruku, aby som jej pomohol vystúpiť. Povedal som: „Schody sú vysoké, zostupujte pomaly.“ Žena sa opýtala: „Prečo ste taký milý?“ Odpovedal som jej: „Môj Majster nás žiada, aby sme kultivovali Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť a aby sme mysleli na druhých.“

Z prízvuku ženy som pochopil, že nie je miestna. Povedala mi, že býva v Chongqingu a je na návšteve u svojho syna. Kvôli pandémii sa nemohla vrátiť domov. Zdalo sa však už, že sa pandémia zmierňuje a chystala sa vrátiť domov.

Keď som to počul, vedel som, že čaká na to, aby si vypočula pravdu. Povedal som jej: „Táto pandémia je tu, aby trápila ľudí.“ Súhlasila a povedal som jej: „Je to preto, že ateistická ČKS je veľmi zlá. Ľudia vo vašom veku zažili kultúrnu revolúciu a masaker 4. júna. ČKS „bojovala s nebom a zemou“ a zabila toľkých ľudí. Ľudia, ktorí veria v ateizmus, sa neobávajú dôsledkov svojich činov. Preto sa dnes ľudia odvážia urobiť čokoľvek, bez ohľadu na následky. Naša čínska história siaha 5000 rokov do minulosti. Naši predkovia verili v božskú kultúru, ktorá hovorí o tom, že bohovia sú všade a dohliadajú na ľudí.“

Žena povedala: „Ľudia si musia zhromažďovať cnosť a robiť dobré skutky!“ Povedal som: „Ste veľmi milá. Pamätajte si prosím ,Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobréʻ a ostanete v bezpečí a budete mať požehnanie.“ Súhlasila a povedala, že si bude tieto frázy pamätať.

Povzbudil som ju, aby vystúpila z ČKS. Povedala, že počas detstva nosila červenú šatku (ako členka Mladých pionierov), takže som jej pomohol vystúpiť. Tiež som ju poprosil, aby povedala svojmu synovi a rodine, aby neverili klamstvám ČKS, ktoré očierňujú Falun Dafa. Vysvetlil som, že Falun Dafa sa praktizuje vo viac než sto krajinách a regiónoch a je zakorenený v budhistickej tradícii. Ak jej rodina pochopí pravdu, budú požehnaní a chránení bohmi. Žena mi radostne poďakovala.

Počas objasňovania pravdy sa stretávam so všemožnými druhmi ľudí, no vždy cítim, že Majster sa o mňa stará.

Jedného dňa som bol veľmi unavený z chôdze, keď som si všimol predavača zeleniny. Napadlo mi, že sa s ním len rýchlo porozprávam, aby som mohol ísť domov a oddýchnuť si. Mal som pocit, že nie je dobre vzdelaný a bude ľahké objasniť mu pravdu. Takže som sa ho opýtal, či sa v detstve pripojil k Mladým pionierom. Nečakal som, že okamžite začne kričať a nadávať. Povedal som: „Je to pre vaše vlastné dobro, že vás žiadam, aby ste vystúpili z Mladých pionierov. Pomôže vám to ostať v bezpečí a nebyť zapletený do zločinov ČKS.“ Vynadal mi ešte horšie a pohrozil, že zavolá políciu. Odniekiaľ sa objavil muž v stredných rokoch a zastavil ho. Ten muž mi tiež očami naznačil, aby som rýchlo odišiel. Predavač zeleniny videl, že sa chystám odísť a opäť zakričal, aby mi zabránil odísť. Muž v strednom veku ho stále zastavoval a ja som rýchlo odišiel.

Potom som premýšľal, čo sa prihodilo. Bol taký chladný deň, ako to, že sa ten muž v stredných rokoch objavil v pravý čas? Cítil som, že to zariadil Majster, ktorý sa stará o svojich učeníkov. Ďakujem vám Majster! Znova som vám narobil starosti. Zistil som, že som mal pripútanosť k ponáhľaniu sa za rýchlymi výsledkami, vyhľadávaniu pohodlia a pozeraniu sa na druhých zhora. Myslel som si, že stánkoví predavači nie sú veľmi vzdelaní, takže je ľahšie objasniť im pravdu. Keď mi vynadal, dokonca som sa s ním hádal. Keby nebolo Majstrovej ochrany, neviem, čo by sa stalo. Snažím sa čo najlepšie odkultivovať tieto pripútanosti a pokračovať v objasňovaní pravdy, pretože nemôžeme prestať zachraňovať vnímajúce bytosti.

Jedného dňa, keď som sa vracal domov, uvidel som muža, ktorý odhŕňal sneh na ceste. Povedal som: „Tento rok je snehu naozaj veľa a cesty sú zľadovatené. Jeden z mojich susedov spadol a zlomil si kosti.“ Povedal: „Áno! Preto odhŕňam sneh, aby ostatní nespadli.“ Odvetil som: „Ste veľmi milý. Myslel som si, že ste zo správcovskej spoločnosti, a preto ste odhŕňali sneh! V dnešnej dobe je zriedkavé stretnúť niekoho, ako ste vy, kto dokáže myslieť na druhých.“ Povedal: „Ľudia by mali mať súcit.“

Začal som mu objasňovať pravdu a povedal som: „ČKS zabila v roku 1989 študentov univerzity a v roku 1999 začala prenasledovať Falun Dafa. Falun Dafa učí ľudí, aby boli dobrí na základe princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a hovorí o zhromažďovaní cnosti a robení dobrých skutkov.“

Pokračoval som: „Ste milý človek. Láskavá osoba si dokáže vypočuť odkaz, ktorý prináša požehnania. Pamätajte si prosím ,Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobréʻ a vystúpte z organizácií ČKS, ku ktorým ste sa pripojili. Keď nadídu katastrofy, budete v bezpečí a budete mať požehnanie.“ Muž povedal: „V poriadku, vystúpim.“ Povedal som: „Povedzte o tom prosím vašim priateľom a rodine, aby všetci mohli pochopiť pravdu a získať bezpečie a požehnanie. Požiadajte ich, aby si recitovali tieto frázy, aby na nich bohovia mohli dávať pozor.“ Muž mi poďakoval a rozlúčil som sa s ním.

Keď každý deň idem von objasňovať pravdu, mám pocit, akoby som putoval ako mních. Všade, kam idem, objasním pravdu. Nikdy neviem, ako ďaleko zájdem. V zime je tak chladno, až ma bolí chrbát. V lete zas slnko páli tak silno, až sa mi na tvári objavujú slnečné škvrny a oblečenie mám presiaknuté potom. Niekedy silno prší a mám premočené topánky. Keď však vidím rady a rady mien ľudí, ktorí súhlasili s vystúpením z ČKS, cítim sa naozaj šťastný.

Pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa som Majstrovi povedal: „Chcem zachrániť viac ľudí, aby ostali mimo katastrof.“ V ten deň ku mne Majster stále privádzal ľudí a všetci súhlasili s vystúpením z ČKS.

Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili moju vďačnosť Majstrovi. Ďakujem vám Majster za vašu súcitnú spásu. Môžem len viac študovať Fa, dobre študovať Fa, napraviť sa, naplniť svoje prehistorické sľuby a zachrániť ešte viac ľudí.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202328.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha