Zachraňovanie vnímajúcich bytostí pri oslobodzovaní uväznených praktizujúcich

(Minghui.org) Počas úsilia o záchranu nezákonne zadržiavaných praktizujúcich Falun Dafa bolo mojou úlohou komunikovať s ich rodinami. Pod vedením a vďaka ochrane Majstra Li (zakladateľa Dafa) som neochvejne kráčal svojou cestou kultivácie.

Komunikácia s rodinnými príslušníkmi uväznených praktizujúcich si vyžaduje úprimnosť, láskavosť a vytrvalosť. Keď som sa stretol so situáciami, že mi vynadali a vyhnali ma z domu, neodradilo ma to. Zostal som pokojný a snažil som sa im pomôcť. Tento proces nebol jednoduchý, ale nakoniec rodinní príslušníci prijali Dafa a pochopili, aké dôležité je odhaľovať zločincov.

Pred niekoľkými rokmi som pracoval na oslobodení praktizujúcej Ailan. Išiel som do domu jej príbuzného, ale jej švagor povedal, že ich vyrušujem. Predtým sa o to pokúšalo niekoľko skupín iných praktizujúcich, no nepodarilo sa im získať podporu rodiny. Keď som prišiel, švagor bol nahnevaný a snažil sa ma odohnať s tým, že zavolá políciu.

Láskavo som mu povedal: „Som tu, aby som vám pomohol nájsť právnika pre Ailan. Musíme spolupracovať a mať spravodlivé myšlienky, aby sme zachránili vašu sestru.“ Skôr než som to stihol dopovedať, vylial na mňa misku s vodou. Pokračoval som pokojne: „Náš Majster nám hovorí, aby sme neodpovedali úderom na úder ani nadávkou na nadávku. Neobviňujem vás za to, čo ste mi práve urobili. Chcem vám len pomôcť.“ Zjavne sa cítil zahanbene a pozval ma ďalej.

Dal mi uterák na osušenie a stoličku, aby som si sadol. Povedal som: „Členovia rodiny musia povedať pravdu príslušným vládnym oddeleniam. Vaša sestra je milý človek, ale teraz je uväznená. Musíte sa postarať o svoju 90-ročnú matku, ktorá sa trápi a necíti sa dobre. Nečakané ťažkosti, ktorým čelíte, sú spôsobené tým, že polícia prenasleduje dobrého človeka. To oni robia zlé veci. Musíme brániť práva vašej sestry.“

Rodina sa neskôr spolu s nami vybrala na príslušné oddelenia a žiadala prepustenie sestry. Najali si aj právnika. V deň súdneho procesu išli na súd a videli, ako Čínska komunistická strana (ČKS) vykonštruovala dôkazy s cieľom trestne stíhať dobrých ľudí.

Keď sme sa snažili pomôcť zachrániť praktizujúcu Baozhen, jej dcéra bola od začiatku vystrašená, pretože polícia sa jej vyhrážala slovami: „Konanie vašej matky ovplyvní zamestnanie vášho syna...“

Ostatní praktizujúci sa s ňou niekoľkokrát rozprávali: „Vaša matka vám pomáhala vychovávať dieťa, varila jedlo a robila pre vás domáce práce. Teraz prechádza súžením. Ak ju nepomôžete zachrániť, ako sa jej pozriete do očí, keď sa vráti domov?“

To, čo dcéra urobila potom, bolo veľmi spravodlivé. Išla za prokurátorom, ktorý mal prípad na starosti, a povedala: „Moja matka je skvelý človek a som na ňu hrdá. Pochádza z vidieckej oblasti a nemá peniaze na liečbu. Ak nebude praktizovať Falun Dafa a jej zdravie sa zhorší, čo jej môžete zaručiť?“

S Majstrovým požehnaním, ako aj vďaka spolupráci praktizujúcich a členov rodiny sa Baozhen mohla vrátiť domov. Odvtedy každý deň kráča cestou záchrany vnímajúcich bytostí a objasňovania pravdy.

Manžel praktizujúcej Ding bol taxikár a mal výbušnú povahu. Pri prvých stretnutiach nás prinútil odísť, nadával na svoju ženu, že opustila rodinu, a povedal, že sa s ňou chce rozviesť.

Jeho otec mal 90 rokov a Ding sa o neho starala. Priniesol som starému pánovi ovocie a povedal som manželovi Ding: „Ste nahnevaný, pretože Ding tu nie je, a bremeno rodiny padá na vás. Musíte sa postarať o otca a jazdiť taxíkom, aby ste zarobili peniaze na vysokoškolské štúdium vašej dcéry. Keby tu bola Ding, ktorá by vám pomáhala starať sa o otca a varila vám, boli by ste taký nahnevaný a unavený? Vždy, keď sme prišli, počuli sme, ako váš otec volá meno vašej ženy, pretože sa o neho dobre stará. Ale vy ste jeho syn, takže prečo nevolal vás?“

Zamestnanci Úradu 610 a Výboru pre politické a právne záležitosti zavolali manželovi Ding a povedali, že ak poskytne kontaktné informácie na ďalších dvoch praktizujúcich, pustia jeho manželku domov.

Odpovedal: „Našej rodine ste priniesli katastrofu. Nemôžem robiť takéto veci a spôsobiť, aby iné rodiny boli také nešťastné ako naša. Neurobím to, zabudnite na to!“

Potom s nami spolupracoval v úsilí o záchranu Ding. Keď si vypočul obhajobu svojej manželky na súde, spoznal skutočnú povahu ČKS.

Staršia sestra praktizujúcej Ying bola úradníčka strednej úrovne, ktorá uverila klamstvám ČKS o Falun Dafa. Vďaka opakovanému kontaktu som sa s ňou podelil o krásu Dafa a povedal som jej: „Vaša sestra je človek s dobrými argumentačnými schopnosťami a vzdelaním na vysokej úrovni. Vybrala by si životnú cestu bez toho, aby o tom hlboko popremýšľala?“

Počas úsilia o záchranu Ying jej sestra s nami dobre spolupracovala a neskôr sa stala našou dobrou priateľkou. List, ktorý napísala príslušným vládnym oddeleniam, bol veľmi dojímavý. Písalo sa v ňom: „Predtým, ako moja sestra začala praktizovať Falun Dafa, mala silný pocit menejcennosti. Bola netrpezlivá, paranoidná, rada zachádzala do extrémov a opovrhovala životom. Odkedy sa naučila Falun Dafa, stala sa z nej milá, ochotná, tolerantná a úžasná osoba. Stará sa o svoju matku a pre svoje dieťa chce len to najlepšie. Ako môže byť taký dobrý človek zločincom? Čo je ešte viac mätúce, pracovníci orgánov činných v trestnom konaní používali násilie pred jej dieťaťom. Čo sa to deje s našou spoločnosťou a touto vládou?“

V procese záchrany uväznených praktizujúcich boli rodinní príslušníci, s ktorými sme sa stretli, predurčení na to, aby sme im objasnili pravdu. Nezachraňovali sme len praktizujúcich, ale využili sme aj príležitosť pokúsiť sa zachrániť ľudí pracujúcich na policajných oddeleniach, vo vládnych inštitúciách a na súdoch.