Ľudia v Číne sa prebúdzajú

(Minghui.org) Potom čo Majster uverejnil nový článok „Prečo existuje ľudstvo“, mnohí praktizujúci v mojom okolí pocítili Majstrov veľký súcit a Jeho obrovskú obetu. Odvtedy sme pracovali ešte intenzívnejšie, aby sme čo najlepšie využili čas na odhalenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Počas tohto procesu sme tiež videli, že ľudia túžia spoznať pravdu o prenasledovaní a byť zachránení.

Jedného dňa sme sa spolu s ďalšou praktizujúcou vybrali do neďalekého mesta, aby sme tam objasnili pravdu o Faun Gongu. Stretli sme tam pani Hong, ktorá bola vo veku 70 rokov. Keď sme sa rozprávali, povedala som jej, že som bola ochrnutá a zomierala som, ale Falun Gong ma zachránil.

„Falun Gong zlepšuje myseľ a telo človeka a môže ľudí skutočne zachrániť,“ vysvetlila som jej. „Existuje mnoho príbehov ľudí, ktorí zostali v bezpečí a zdraví vďaka tomu, že mali na pamäti slová ‚Falun Dafa je dobrý‘ a ‚Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré‘.“

„Ach, Falun Gong. Viem, že je dobrý,“ povedala. „Jeho hlavnú knihu som čítala pred viac ako 20 rokmi, ale akosi som nemala možnosť skutočne ho praktizovať.“

Povedala som jej, že ČKS skôr či neskôr postretne jej osud a že by bolo múdre vystúpiť z ČKS a jej dvoch pridružených organizácií, aby nebola stiahnutá nadol spolu s režimom. Súhlasila, že sa vzdá členstva v organizáciách ČKS.

Po chvíli som narazila na ďalšiu ženu vo veku 70 rokov, ktorá sa volala Ling. Potom, čo sme prehodili pár slov, ma chytila za ruky a vážne mi povedala: „Viem, že mi chcete povedať niečo dôležité, však?“ „Áno,“ odpovedala som. Bola som prekvapená a snažila som sa zistiť, čo tým chcela povedať. Potom som si uvedomila, že to nebola náhoda, pretože pravdepodobne čakala, že sa dozvie o Falun Gongu.

Podelila som sa s Ling o to, ako ma Falun Gong zachránil pred ochrnutím a dal mi nový život. „V posledných viac ako 23 rokoch ČKS brutálne prenasleduje nevinných praktizujúcich Falun Gongu. Kvôli ich viere v Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť bolo mnoho praktizujúcich zatknutých, uväznených a mučených, ich rodiny boli rozbité a deti zostali bez dohľadu,“ vysvetlila som. „Preto bude každý, kto vystúpi na podporu praktizujúcich Falun Gongu, požehnaný. Existuje naozaj mnoho príkladov, keď boli ľudia odmenení zdravím a bezpečím po recitovaní si fráz: ‚Falun Dafa je dobrý‘ a ‚Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré‘.“

Povedala, že v mladom veku vstúpila do mládežníckych organizácií ČKS a teraz z nich chce vystúpiť. Poďakovala mi za to, že som jej povedala dôležité informácie a povedala, že ich odovzdá svojej rodine. Predtým, než sme sa rozišli, si odo mňa vzala amulet s týmito frázami.

V tom čase za mnou prišla Hong, pani, s ktorou som sa predtým rozprávala. „Práve volám svojmu manželovi,“ povedala mi. „Mohli by ste mu tiež pomôcť vystúpiť zo strany?“

„Samozrejme!“ odpovedala som. Takto jej manžel tiež prerušil zväzky s ČKS.

Takýchto dojímavých príbehov bolo veľa. Iný praktizujúci zdieľal, ako raz hovoril s istým mužom o zlých skutkoch, ktoré spáchala ČKS. Tento muž povedal: „Niekto mi to už predtým hovoril. Teraz mám už vo všetkom jasno.“

„Povedal vám ten človek o vystúpení z organizácií ČKS?“ pokračoval praktizujúci.

„Samozrejme!“ odpovedal muž. „Vystúpil som z organizácií ČKS, inak kto vie, aké nebezpečenstvo by mi strana mohla priniesť!“

V posledných rokoch, najmä počas pandémie, si mnohí miestni obyvatelia v mojej oblasti uvedomili, že je dôležité zostať v bezpečí tým, že prerušíme väzby s ČKS. Pri toľkých neistotách v živote, zostať čestný a nasledovať svoje svedomie povedie k pokoju a bezpečiu.