Kanadský právnik: Vďačnosť voči zakladateľovi Falun Dafa

(Minghui.org) Joel Etienne, právnik z kanadského Toronta, si nedávno prečítal článok „Prečo existuje ľudstvo“ od pána Li Chung-č’, zakladateľa duchovnej praxe Falun Dafa, ktorej sa venujú milióny ľudí po celom svete. Bol veľmi vďačný Majstrovi Li a povedal, že tento článok je tým najlepším novoročným darom ľudstvu (Poznámka: Článok bol uverejnený 20. januára 2023, dva dni pred čínskym novým rokom).

Image
Kanadský právnik Joel Etienne a jeho rodina

Etienne vykonáva právnickú prax už 23 rokov a špecializuje sa na trestné spory a právne nariadenia. Ako častý hosť v rozhlase a televízii CBC sa podieľa na vzdelávaní verejnosti v oblasti súdnych sporov a právnych nariadení. Okrem komunitných aktivít je Etienne aj scenárista, producent a režisér. Bol výkonným producentom filmu Pazúry červeného draka (Claws of the Red Dragon, 2019).

Najlepší darček

Etienne povedal, že ho prečítanie článku „Prečo existuje ľudstvo“ naplnilo radosťou a vzrušením. „Myslím, že bolo pre nás požehnaním, že sme dostali tento článok,“ vysvetlil. „Zdá sa mi, že je nesmierne dôležitý.“

Poukázal na to, že mnohí ľudia v západnej spoločnosti sa tešia materiálnemu bohatstvu a dostatočným prostriedkom, ale potrebujú duchovné vedenie. Etienne tiež poznamenal, že najmä na sociálnych sieťach ľudia často hovoria o spôsoboch, ako zlepšiť svoju myseľ a telo, pretože všetok ten stres ich znepokojuje, dokonca až do takej miery, že sa stali duševne narušenými.

Tento problém existuje naprieč rasami a národmi. Dokonca aj žiaci trpia duševnými chorobami spôsobenými stresom, ale podpora zo strany učiteľov, odborníkov a psychológov je obmedzená. Keď sa niekto ocitne v takejto situácii, jeho prvou reakciou môže byť návšteva lekára a užitie predpísaných liekov. Tento druh bolesti je však hlboko vo vnútri a pravdepodobne bude pretrvávať.

Článok si prečítala celá rodina

Etienne sa domnieva, že v článku Majster Li poukázal na hlavné problémy, ktorým ľudstvo čelí, a ponúkol riešenie. Etienne má dve deti v tínedžerskom veku a bol zvedavý, ako budú na článok reagovať, preto sa oň s nimi podelil.

Obe deti sa vyjadrili veľmi pozitívne. Jedno z nich povedalo, že tento článok je ako kľúč. Etienne súhlasil - slúži ako kľúč, ktorý otvára dvere do novej sféry. A to je podľa neho rozhodujúce, pretože „kľúč“ funguje pre kohokoľvek a odkiaľkoľvek. Na rozdiel od toho väčšina náboženstiev oslovuje len určitú skupinu.

Článok nie je dlhý, no Etiennova rodina strávila diskusiami o ňom celé hodiny. „Ukazuje vám silu a význam každého slova a dôležitosť každého slova, ktoré v ňom bolo,“ vysvetlil Etienne. „Je to rozlúštenie veľmi zložitého hlavolamu.“ Tešilo ho, že ako bežný človek dokázal takýto kľúč získať.

„Jedno z mojich detí poznamenalo, že je to posolstvo skutočnej lásky, univerzálnej lásky, lásky k ľuďom. Ja si myslím, že to je dôležitý záver,“ pokračoval Etienne. Bol rád, že aj jeho deti vedia, že ľudstvo bolo stvorené Bohmi. Majster Li sa v článku obracal na ľudí všetkých rás, a nie na konkrétnu oblasť alebo národ. Dúfa, že každý pochopí, aké výnimočné je byť človekom a vážiť si samého seba.

Etienne považuje za dôležité, že Majster Li poukázal na to, že všetky rasy sú spojené s božskými bytosťami a nebeskými domovmi. Jeho deti tiež ohromilo, keď sa dozvedeli, že ľudstvo má za svojím obrovským utrpením posvätné poslanie.

Deti kládli aj ďalšie otázky súvisiace s touto témou. Obe sa z článku veľa naučili a diskutovali o tom, ako sa stať lepšími ľuďmi v každodennom živote. Hovorili aj o tom, ako komunikovať s ostatnými a pozitívne na nich vplývať.

V článku bolo vysvetlené, prečo majú ľudia skúšky a trápenia a ako sa môžu zlepšiť, aby sa nakoniec sami stali božskými bytosťami. Etienne povedal, že sa to veľmi líši od západného myslenia, ktoré hovorí, že človek potrebuje lekársku pomoc, aby vyriešil fyzické alebo duševné problémy. Niekto, kto sa spolieha na lekársku starostlivosť, aby sa uzdravil, sa líši od toho, kto sa naučí sebadisciplíne a dokáže regulovať svoje emócie.

Etienne vraví, že nasledovníci západných náboženstiev často chodia raz týždenne do kostola, aby sa pomodlili k Bohu, ale po návrate domov je pre nich ťažké praktizovať svoju vieru v každodennom živote. Naproti tomu praktizujúci Falun Dafa robia cvičenia a každý deň pracujú na zlepšení svojho charakteru. Pre Etienna je takéto neustále každodenné zdokonaľovanie sa, aby človek dosiahol harmóniu mysle a tela, bezprecedentné. Je presvedčený, že mnohí ľudia nevedia, že ľudstvo má taký veľký skrytý potenciál.

Svedectvo o zázračnosti Falun Dafa

Etienne sa prvýkrát stretol s praktizujúcimi Falun Dafa pred 23 rokmi. V tom čase sa v Číne práve začalo prenasledovanie Falun Dafa. Povedal, že Židia ako on boli tiež takmer 2 000 rokov potláčaní. Až pred takmer 50 rokmi mohli začať žiť normálny a bezpečný život. Preto chápal, čím praktizujúci Falun Dafa prechádzajú a z empatie sa im rozhodol pomôcť.

V tom čase bol Etienne relatívne mladý a odvtedy pracuje s praktizujúcimi Falun Dafa. Pri pohľade späť na tieto roky povedal, že bol svedkom princípov a integrity praktizujúcich Falun Dafa v praxi a veľa sa od nich naučil. V minulosti ho frustrovali zmeny a neistota. Teraz si však vždy, keď prídu vzostupy a pády, spomenie na učenie Falun Dafa, ktoré mu dáva silu prekonať neúspechy.

Vďaka interakcii s praktizujúcimi sa Etienne naučil aj myslieť ako oni. Ako dospelý muž mal veľa túžob a pripútaností. Hneď ako sa však tieto myšlienky objavili, spomenul si na učenie Falun Dafa o zbavovaní sa pripútaností. Jeho myseľ sa potom upokojila a stala sa pozitívnejšou. Povedal, že v kultúre, v ktorej vyrastal, takéto učenie neexistovalo.

Spočiatku si myslel, že praktizujúci Falun Dafa sa na neho obracajú so žiadosťou o pomoc. V priebehu rokov však oveľa viac dostával, ako dával. Falun Dafa je úžasný, pretože prax ho každý deň vedie k dôslednému zlepšovaniu sa a k pokojnej mysli.

Ako právnik v oblasti ľudských práv Etienne denne prichádza do kontaktu s ľuďmi z rôznych prostredí a komunít. Avšak iba Falun Dafa má na jeho život taký hlboký, dlhodobý a pozitívny vplyv.

Späť na správnej ceste

Hoci niektoré náboženstvá naznačujú, že Čínska komunistická strana (ČKS) je démon, málokedy na to poukazujú priamo alebo jasne. Preto širokej verejnosti chýba jasné pochopenie zlej povahy ČKS. Ideológia ateizmu presadzovaná ČKS v podstate pretrhla väzby ľudí na tradičnú kultúru a systémy viery. Režim nemá úctu k ľudskému životu, čo v ľuďoch zanechalo pocit vnútornej prázdnoty.

Tento článok Majstra Li pripomína ľuďom, aby si zlepšili svoju duchovnú úroveň konaním dobrých skutkov. Varuje tiež ľudí, aby neznižovali svoje morálne štandardy. Ak totiž človek ignoruje duchovný rozvoj, nechá sa ľahko zviesť na nesprávnu cestu. V porovnaní s komunistickou Čínou mnohí ľudia v Kanade veria v existenciu Boha a ústava tiež prejavuje úctu Bohu. Na takomto základe je založená aj ich kultúra, spoločnosť a právny systém.

Etienne povedal, že vie, že v Číne už tisíce rokov existujú rôzne spôsoby kultivácie. Ako človek zo Západu sa cítil šťastný, že sa mohol naučiť tradíciu, akou je Falun Dafa. Je to dôležité, pretože táto kultúra sebazdokonaľovania sa už takmer stratila.

Etienne povedal, že na neho zapôsobila múdrosť Majstra Li. Článok je pre neho ako pozvánka do výťahu smerujúceho priamo na najvyššie poschodie, namiesto toho, aby musel stúpať po schodoch. Falun Dafa je neoceniteľný, pretože ukazuje ľuďom, ako sa kultivovať v každodennom živote a ponúka praktický spôsob, ako dosiahnuť vyššie úrovne dôsledným zlepšovaním seba samého.