Bývalý provinčný tajomník spomína na svoju reinkarnáciu

(Minghui.org) Väčšina Číňanov ešte v 50. a 60. rokoch 20. storočia verila v reinkarnáciu. Príbehy o reinkarnácii sa často odovzdávali aj ústnym podaním.

Napríklad v meste Yulin na severe provincie Shaanxi sa celé desaťročia šíril príbeh o reinkarnácii Li Zhengtinga, bývalého straníckeho tajomníka Výboru Čínskej komunistickej strany (ČKS) provincie Fujian a výkonného zástupcu tajomníka Ústrednej komisie pre disciplinárnu inšpekciu.

Príbeh hovoril, že na konci dynastie Qing a na začiatku Čínskej republiky bývala v dedine Liujiapo v mestečku Shamao v okrese Shenmu vplyvná domácnosť. Jej hlavou bol Liu Zitong, ktorý bol veľmi láskavý, štedrý a pomáhal ostatným. Vďaka tomu bol požehnaný a jeho rodina sa stala ešte bohatšou a prosperujúcejšou.

Štyri roky po smrti Liu Zitonga sa v dedine Xidouyu v tom istom okrese objavil štvorročný chlapec menom „Baiwa“ z rodiny Li, ktorý tvrdil, že je reinkarnáciou Liu Zitonga.

Keď sa o tom dopočul Liu Zitongov syn, išiel za Baiwom, aby si to overil. Zistil, že Baiwa pozná nielen jeho meno, ale aj mnohé rodinné záležitosti, ktoré sú známe len v domácnosti rodiny Liu.

Liu Zitong vraj za svojho života zakopal množstvo strieborných mincí na miestach, ktoré poznal len on sám. Jeho syn o tom len hmlisto počul od ostatných členov rodiny. Spýtal sa teda Baiwu, kde je striebro zakopané. Baiwa mu ihneď jedno miesto prezradil.

Keď sa Liu Zitongov syn vrátil domov, skutočne tam vykopal veľkú nádobu plnú strieborných mincí, a to presne na mieste, ktoré určil Baiwa, ale žiadnu z nich nedal Baiwovej rodine. Baiwa bol z toho dosť rozrušený a videl, že potomkom rodiny Liu zostalo len málo cnosti, a že rodinu čaká pád. Ostatné miesta, kde sú mince ukryté, im teda už nikdy neprezradil.

Kvôli chudobe bol Baiwa vo veku 13 rokov adoptovaný do rodiny Wang v dedine Houshengou. Neskôr vstúpil do armády a slúžil pod Liu Zhidanom, vojenským veliteľom a komunistickým vodcom, ktorý založil Základnú oblasť Shaanxi-Gansu-Ningxia v severozápadnej Číne, z ktorej sa neskôr stal Maov Yan'an Soviet.

Keď ČKS v roku 1949 prevzala moc, pôsobil Li Zhengting (Baiwa) v mnohých vysokých funkciách, napríklad ako zástupca tajomníka mesta Harbin, námestník ministra práce, tajomník ČKS provincie Fujian, zástupca tajomníka Ústrednej komisie pre disciplinárnu inšpekciu atď. Zomrel v roku 2011.

Podľa obyvateľov dedín Xidouyu a Houshengou im Baiwa od detstva rozprával svoj príbeh o reinkarnácii. Svoj zážitok popisoval takto:

Liu Zitong sa po smrti ocitol na tráme vonkajšej brány jaskynného obydlia svojej rodiny. Videl celú svoju rodinu oblečenú v smútočných šatách a ľudí, ktorí neustále prichádzali a odchádzali.

Zišiel dole, ale nikto z jeho príbuzných ani priateľov ho nevidel. Nasledoval prúd ľudí k veľkej jame, kde bola jeho rakva, ale tá jama bola ako bezodná čierna diera. Vtom začal geomantik odriekať zaklínadlá.

Zrazu sa do Liu Zitonga oprel víchor, ktorý sa ho snažil vtiahnuť do hrobu. Snažil sa uniknúť, zbehol z hory, naskočil na osla a došiel až na dvor v dedine Xidouyu v mestečku Wanzhen. Celú noc sa skrýval pod oslím sedlom.

Na druhý deň vyliezol na vrchol jaskyne a uvidel dym vychádzajúci z komína. Zaujímalo ho, prečo je tam dym, keďže ešte nebol čas variť. Vyšiel ku komínu, aby sa naň pozrel, ale spadol rovno do neho. Keď sa znova pozrel, zistil, že sa premenil na novorodenca s malými ručičkami a nožičkami. Rodina ho pomenovala „Baiwa“.

Zvláštne bolo, že Baiwa vedel deň po svojom narodení odháňať sliepky, ktoré zobali ryžu na murovanom sporáku a dokonca kričal „orol“ v miestnom dialekte, aby sliepky odplašil.

Stalo sa to niekoľkokrát, čo vydesilo jeho starú mamu, ktorá povedala: „Ak ešte raz prehovoríš, utopia ťa v kanále ako netvora.“ Keď to Baiwa počul, prestal rozprávať.

Ako dieťa Baiwa často hovoril dedinčanom, že sa jedného dňa stane vysokopostaveným úradníkom, ale všetci sa mu smiali a hovorili: „Si taký chudobný, že ani nevieš, kde zoženieš ďalšie jedlo, a predsa rozprávaš o tom, že sa staneš veľkým úradníkom!“ Nikto nečakal, že Baiwova predpoveď sa neskôr v jeho živote naozaj naplní.

Príbeh reinkarnácie Li Zhengtinga (Baiwa) však prekročil červenú čiaru ateistickej ČKS. Počas kultúrnej revolúcie, keď pôsobil ako prvý námestník ministra práce, úrady v Pekingu poslali do jeho rodného mesta dve skupiny vyšetrovateľov, aby zistili, či nešíril „feudálne povery“.

Úradníci v prvej skupine mali pre Li Zhengtinga pochopenie. Miestnym dedinčanom povedali, aby popreli, že im Li Zhengting niekedy rozprával príbehy o svojej reinkarnácii.

Keď na druhý deň prišla druhá skupina a požiadala dedinčanov, aby potvrdili, že Li Zhengting im propagoval „povery“, nikto v dedine to nepotvrdil, čím Li Zhengtinga ochránili.

Aj napriek tomu bol Li Zhengting počas kultúrnej revolúcie štyri roky prenasledovaný. Po kultúrnej revolúcii bol jeho prípad rehabilitovaný a bol vymenovaný za výkonného zástupcu tajomníka Ústrednej komisie pre disciplinárnu inšpekciu.

V 80. a 90. rokoch sa viackrát vrátil do svojho rodného mesta, aby navštívil príbuzných a stretol sa s potomkami Liu Zitunga.

V polovici 90. rokov sa medzi ľuďmi v Číne stali populárnymi praktiky čchi-kungu. Niekto potom urobil s Li Zhengtingom rozhovor, no on sa už neodvážil spomenúť svoju skúsenosť s reinkarnáciou, keďže bol traumatizovaný udalosťami, ktoré prežil počas kultúrnej revolúcie.