Írsko: Falun Dafa na sprievodoch Dňa svätého Patrika v Corku a Limericku

(Minghui.org) 17. marec je tradičný írsky sviatok, ktorý sa nazýva Deň svätého Patrika. Tento rok boli praktizujúci Falun Dafa pozvaní, aby sa zúčastnili na sprievodoch v dvoch veľkých mestách Írska: Cork a Limerick. Ich účasť na sprievodoch bola privítaná potleskom a slovami povzbudenia. Mnohí ľudia si sprievod natáčali a fotili mobilnými telefónmi.  

2023-3-24-ireland-spd-parade_01
Praktizujúci sa zúčastnili sprievodu Dňa svätého Patrika v Corku 17. marca.
2023-3-24-ireland-spd-parade_02
Praktizujúci sa zúčastnili sprievodu Dňa svätého Patrika v Corku 17. marca.
2023-3-24-ireland-spd-parade_03
Praktizujúci sa zúčastnili sprievodu Dňa svätého Patrika v Corku 17. marca.
2023-3-24-ireland-spd-parade_04
Praktizujúci sa zúčastnili sprievodu Dňa svätého Patrika v Corku 17. marca.
2023-3-24-ireland-spd-parade_05
Potlesk pre praktizujúcich Falun Dafa v sprievode.
2023-3-24-ireland-spd-parade_06
Potlesk pre praktizujúcich Falun Dafa v sprievode.

Deň svätého Patrika bol oficiálne uznaný katolíckou cirkvou v 17. storočí na pamiatku svätého Patrika, ktorý predstavil v Írsku kresťanstvo. V súčasnosti je v Írsku národným sviatkom a oslavy vo veľkých mestách priťahujú turistov z celého sveta. Na sprievodoch v Corku a Limericku sa zúčastnilo spolu viac než 50 000 divákov.

Uznanie pre skupinu s cvičeniami Falun Dafa

Cork je druhé najväčšie mesto v Írsku. Do tohto južne položeného prístavného mesta sa pred Dňom svätého Patrika zišlo viac než 40 000 turistov z celého sveta. Tento rok si mesto Cork zvolilo tému „Storočie príbehov“ a na ich sprievode sa zúčastnilo 3 500 ľudí zastupujúcich 55 rôznych skupín. Na uliciach sa zhromaždilo viac než 50 000 ľudí, aby túto udalosť videli.

Za melodickej cvičebnej hudby kráčali v sprievode praktizujúci oblečení v zeleno-bielych tradičných odevoch s bannermi Falun Dafa a za nimi nasledoval cvičebný tím. Ako posledný šiel energický tím bubnov Tang, ktorý sa postaral o povzbudzujúci rytmus.

Napriek občasnému mrholeniu boli diváci v slávnostnom oblečení na oboch stranách cesty plní nadšenia. Keď okolo nich prechádzali praktizujúci, mnohí si ich fotili. Taktiež tancovali a povzbudzovali v rytme bubnov.

Vyzdobená loď v sprievode v Limericku

V ten istý deň bola v sprievode v Limericku na západe Írska prvýkrát odhalená vyzdobená loď, ktoré vyrobili praktizujúci. Tri praktizujúce Falun Dafa oblečené v pestrých odevoch predvádzali cvičenia. Tento západný festival obohatili o tradičné východné kultúrne prvky a organizátori i diváci ich chválili.

Keď manželia z Číny uvideli skupinu praktizujúcich, oboch ich to prekvapilo aj potešilo. Manžel poznamenal, že nič také by v Číne nikdy neuvideli, lebo praktizujúci Falun Dafa sú tam brutálne prenasledovaní. Boli veľmi šťastní, že videli praktizujúcich na sprievode v Írsku. Povedali, že vystúpia z organizácií Čínskej komunistickej strany, do ktorých vstúpili.

Dvom írskym dievčatám sa loď praktizujúcich tak zapáčila, že ju sledovali po celej trase sprievodu. Povedali, že sa chcú dozvedieť viac o Falun Dafa a dali svoj kontakt praktizujúcemu, aby ich neskôr informoval o úvodných seminároch.

Pozadie: Čo je Falun Dafa a prečo ho ČKS prenasleduje?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a oblastiach sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody.
20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany, Jiang Zemin, prenasledovanie Falun Gongu.

Pod Jiangovým osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 23 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.