Podanie trestných oznámení na policajtov im môže zabrániť v nesprávnom konaní

(Minghui.org) Hui a jeho manželka Hong sú praktizujúcimi v mojej oblasti. Polícia ich už trikrát zatkla, pretože hovorili ľuďom o Falun Gongu a o jeho prenasledovaní Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Naposledy ich zatkli v auguste minulého roka za rozdávanie informácií o prelomení internetovej blokády a získaní prístupu k necenzurovaným zahraničným informáciám.

Policajti im prehľadali domov a odviedli ich na policajnú stanicu. Manželia tam vysvetlili pravdu o prenasledovaní Falun Gongu a ešte v ten istý deň sa vrátili domov. Keď sa neskôr dopočuli, že polícia plánuje predložiť ich prípad prokuratúre, rozhodli sa, že sa na nejaký čas odsťahujú.

Lei, ďalší praktizujúci v mojej oblasti, sa s nimi stretol a zdieľal svoje myšlienky. Spomenul internetové fórum, ktoré založili praktizujúci, ktorí sú odborníkmi v oblasti práva, a uviedol niekoľko príkladov, ako sa praktizujúci bránili prenasledovaniu pomocou právnych opatrení. V týchto prípadoch boli zadržaní praktizujúci prepustení a prenasledovanie sa zmiernilo.

Lei sa manželov opýtal, či nad tým pouvažujú. Koniec koncov, ako praktizujúci musíme pomôcť policajtom dozvedieť sa pravdu o Falun Gongu a ak sa rozhodnú prestať robiť zlo, bude to dobré aj pre ich budúcnosť. Hui a Hong súhlasili.

V polovici októbra minulého roka sa manželia vybrali na prokuratúru, aby podali trestné oznámenie na políciu za nezákonné zatknutie, zadržanie a vykradnutie domu. Pracovník prokuratúry povedal, že to nie je v ich kompetencii a odkázal ich na komisiu pre disciplinárnu inšpekciu a policajného inšpektora, takže Hui a Hong podali sťažnosť trom okresným orgánom: komisii pre disciplinárnu inšpekciu, dozornému výboru a policajnému inšpektorovi.

Keď bol pár koncom októbra na prechádzke, polícia zavolala ich synovi, že je po nich vyhlásené pátranie. Keď sa vrátili domov, manželia uvideli pri vchode do komunity policajnú dodávku. Keď išli opäť na prokuratúru, aby podali sťažnosť, úradníčka im vytiahla hromadu dokumentov, ktoré mali podpísať. Keď videli, že na dokumente je napísané „podozrivý z trestného činu xxx“, ani Hui, ani Hong ho nepodpísali.

Manželia potom napísali list prokuratúre, v ktorom „žiadali o radu“:

1) Náš syn nám povedal, že polícia po nás vyhlásila pátranie. Mohli by ste nám povedať, ako by mohla polícia urobiť niečo nevinným občanom, ako sme my?

2) Policajt povedal, že našli amulety so slovami „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“, ktoré budú použité ako dôkazy proti nám. Lenže nie sú princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti dôležité pre našu spoločnosť?

3) Úradník na prokuratúre nám povedal, aby sme podpísali dokumenty ako „podozriví z trestného činu“, čo znamená, že materiály predložené políciou 29. októbra boli preskúmané. Ešte predtým sme však 17. októbra podali trestné oznámenia na tri okresné úrady (komisiu pre disciplinárnu inšpekciu, dozorný výbor a policajného inšpektora). Nepreskúmanie týchto trestných oznámení je v rozpore s článkom 110 „zákona o trestnom konaní“, v ktorom sa uvádza:

Každé pracovisko alebo fyzická osoba, ktorá zistí skutočnosti týkajúce sa trestného činu alebo podozrenia z trestného činu, má právo, ale aj povinnosť oznámiť to organizácii verejnej bezpečnosti, prokuratúre, súdu alebo svojim nadriadeným.

Obete majú právo oznámiť organizácii verejnej bezpečnosti, prokuratúre alebo súdu trestné činy alebo podozrivých, ktorí porušujú ich práva v súvislosti s ich osobou alebo majetkom, alebo podať žalobu.

Organizácie verejnej bezpečnosti, prokuratúry a súdy prijmú nahlásené prípady, obvinenia a interné správy. Tie, ktoré nepatria do ich vlastnej jurisdikcie, sa presunú organizácii s hlavnou jurisdikciou a osoba, ktorá prípad oznámi, vznesie obvinenie alebo podá interné oznámenie, bude o tom upovedomená; pri tých, ktoré nepatria do ich jurisdikcie a v ktorých je potrebné prijať núdzové opatrenia, by sa mali prijať núdzové opatrenia a následne by sa mali postúpiť organizácii s hlavnou jurisdikciou.

4) Jeden policajt povedal, že sme boli proti strane, namiesto toho, aby povedal, že sme porušili zákony. Neznamená to teda, že sme zákony dodržali?

5) V záujme ochrany práva a poriadku budeme pokračovať v podávaní trestných oznámení na jednotlivých úrovniach. Úradníci nás môžu ignorovať, ale naše sťažnosti budú úradnými dokumentmi a veríme, že jedného dňa budú preskúmané.

6) Keď bol vyšetrovaný Zhou Yongkang, bývalý minister verejnej bezpečnosti a bývalý tajomník Ústrednej komisie pre politické a právne záležitosti, boli preskúmané všetky spisy, ktoré sa ho týkali. Obvinených bolo mnoho ľudí vrátane bývalého guvernéra provincie Sichuan Li Chengyun. Vieme, že naše úsilie nebude márne.

Keď polícia neskôr predložila prokuratúre materiály, v ktorých sa snažila na Hui a Hong falošne obviniť, bolo jej povedané: „Títo dvaja praktizujúci vás zažalovali. Vy ako dve strany si musíte tento prípad vyriešiť.“

Neskôr polícia manželom viackrát volala a žiadala ich, aby sa dostavili na policajnú stanicu. Keď tak urobili, polícia bola stále neúprosná.

„Viete, vy ste žalovaný a ja som žalobca,“ povedala Hong.

Keď si Hui všimol, že aj iný policajt je bezohľadný, povedal mu: „Zákony neplatia len pre nás, bežných občanov, ale aj pre vás, policajtov. Pozrime sa, čo hovorí zákon.“

Obaja policajti sa zamysleli. Po chvíli jeden z nich manželom povedal: „V poriadku. My vás nebudeme žalovať a vy nebudete žalovať nás. Platí?“

Odvtedy polícia manželov už neobťažovala.