Predseda Štátnej rady v Ženeve: „To, čo robíte, je správne“

(Minghui.org) Praktizujúci usporiadali 28. apríla 2023 v starom meste Ženevy aktivity, aby predstavili Falun Dafa a informovali ľudí o stále prebiehajúcom prenasledovaní v Číne. Miestom konania bola dolná arkádová sála budovy zo sedemnásteho storočia, ktorá sa nachádza oproti Parlamentu kantónu a Štátnej kancelárii v Ženeve.

Podujatie prišli podporiť členovia Štátnej rady Ženevy, ktorí na ňom vystúpili s prejavmi. Niektorí podpísali petíciu vyzývajúcu na ukončenie prenasledovania a odfotili sa s praktizujúcimi. Všetci ocenili tento protest proti prenasledovaniu od Čínskej komunistickej strany ako spravodlivý čin. Jeden člen rady povedal: „Podporujem váš boj za spravodlivosť!“

2023-5-1-geneva-event_01
Praktizujúci robia ukážky cvičení v starom meste Ženevy, 28. apríla 2023.
2023-5-1-geneva-event_02
Obyvatelia mesta i turisti sa zastavujú, aby podpísali petíciu proti prenasledovaniu v Číne.

Predseda Štátnej rady Ženevy: To, čo robíte, je správne

2023-5-1-geneva-event_03a
Mauro Poggia, predseda Štátnej rady Ženevy, sa na podujatí prihovoril praktizujúcim.
2023-5-1-geneva-event_03
Mauro Poggia, predseda Štátnej rady Ženevy, po vystúpení na podujatí, s gestom úcty k praktizujúcim Falun Dafa.

Na podujatie prišiel vyjadriť svoju podporu aj Mauro Poggia, predseda Štátnej rady Ženevy. Povedal: „To, čo robíte, je spravodlivé a vaše činy sú pozitívne. Vieme, čo sa deje v Číne. Našťastie svet teraz otvoril oči, no ešte to nestačí. Po otvorení očí by sa teraz mali za vás prihovoriť a priniesť ďalšie zmeny.“

Dodal: „Ďakujem vám, že ste na to upozornili celý svet a pomohli mu dostať sa zo stagnácie. Pomôžeme všetkým týmto nešťastným obetiam (praktizujúcim Falun Dafa), dostaneme ich z väzení a vrátime im slobodu a dôstojnosť. Je to skupina ľudí, ktorí nikomu neublížia.“ Pred svojím odchodom Mauro vyjadril praktizujúcim úctu gestom heshi (dlane spojené pred hruďou).

Člen Štátnej rady Ženevy: Falun Dafa je výborný!

2023-5-1-geneva-event_04
Patrick Dimier, člen Štátnej rady Ženevy, vystúpil na podujatí sprejavom.

Patrick Dimier, člen Štátnej rady v Ženeve, už mnoho rokov podporuje praktizujúcich v ich úsilí vzdorovať prenasledovaniu. Predtým ako podpísal petíciu vyzývajúcu na ukončenie krutostí prenasledovania, povedal v čínštine: „Falun Dafa je výborný!“. A dodal: „Ďakujem za vaše činy. Nič nemôže pomôcť ľuďom pochopiť sa navzájom lepšie, ako láskavosť a priateľstvo. Ste úžasní!“ Praktizujúcim sa tiež uklonil v geste „heshi“.

Lekár špecializujúci sa na transplantáciu orgánov: Mali by sme rešpektovať morálne princípy

2023-5-1-geneva-event_05
Phillipe Morel, člen Štátnej rady Ženevy a transplantačný chirurg sa zúčastnil podujatia, aby vyjadril svoju podporu.

Phillipe Morel, člen Štátnej rady Ženevy a transplantačný chirurg, praktizujúcim povedal: „Väčšinu času trávim transplantáciami orgánov v Univerzitnej nemocnici v Ženeve. Aj v minulosti som vo Švajčiarsku vykonal mnoho transplantácií orgánov. Samozrejme, že som tieto transplantácie vykonával za dodržania etických morálnych noriem. Medzi ne patrí: darcov orgánov treba rešpektovať; medzinárodné pravidlá, najmä pravidlá stanovené poslancami Európskeho parlamentu, sa musia dodržiavať v každej krajine. Tieto pravidlá sú v prospech transplantácií orgánov a samozrejme spadajú do rámca ochrany darcov orgánov.“

V súvislosti s násilnými odbermi orgánov väzneným praktizujúcim Falun Gongu povedal: „Pevne dúfam, že takéto činy, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami Európskej rady, sa okamžite skončia. Predtým sme si mysleli, že od takýchto činov sa už upustilo, no zrejme tomu tak nie je. Je zjavné, že tieto veci by sa mali okamžite zastaviť. Mali by sme rešpektovať morálne zásady a pravidlá pre medzinárodné transplantácie a darcovstvo orgánov.“

Podujatie prišli podporiť členovia Štátnej rady Ženevy

2023-5-1-geneva-event_06
André Pfeffer, člen Štátnej rady Ženevy, na fotke s praktizujúcou.
2023-5-1-geneva-event_07
Christo Ivanov (vľavo), člen Štátnej rady Ženevy, podpísal petíciu za ukončenie prenasledovania Falun Dafa v Číne.
2023-5-1-geneva-event_08
François Baertschi (vpravo), člen Štátnej rady v Ženeve, už mnoho rokov podporuje praktizujúcich v ich snahách o odhalenie prenasledovania.
2023-5-1-geneva-event_09
Thomas Wenger (vpravo), člen Štátnej rady Ženevy, s radosťou prijal od praktizujúcej lotosový kvet s nápisom „Falun Dafa je dobrý; Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť sú dobré“.
2023-5-1-geneva-event_10
Yves de Mattheis (vľavo), člen Štátnej rady Ženevy, prišiel na podujatie vyjadriť podporu Falun Gongu.
2023-5-1-geneva-event_11
Daniel Sormanni (vpravo), člen Štátnej rady Ženevy, prijal od praktizujúcej lotosový kvet s odkazom: „Falun Dafa je dobrý; Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť sú dobré“.
2023-5-1-geneva-event_12
Dvaja členovia Štátnej rady v Ženeve podpisujú petíciu s výzvou na ukončenie prenasledovania Falun Gongu v Číne.
2023-5-1-geneva-event_13
Pán Chevallier ako bývalý člen Štátnej rady Ženevy povzbudil praktizujúcich.

Bývalý člen Štátnej rady v Ženeve, pán Chevallier, bol z prenasledovania praktizujúcich v Číne veľmi pohnutý. Povedal: „Robíte absolútne spravodlivú vec.“ Požiadal tiež o dva petičné hárky a povedal, že si ich vezme, aby ich mohli podpísať aj jeho priatelia a príbuzní.

Francois Canonica, bývalý predseda združenia ženevských právnikov, podporuje praktizujúcich už mnoho rokov. Odsúdil ČKS za násilné odbery orgánov a povedal: „Máte moju stopercentnú pochvalu za váš boj!“

Jean Charles Rielle, člen Štátnej rady Ženevy, povedal: „Podporujem vás vo vašom boji za spravodlivosť!“

 

Pozadie: Čo je Falun Dafa a prečo ho ČKS prenasleduje?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a oblastiach sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody.

20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany, Jiang Zemin, prenasledovanie Falun Gongu.

Pod Jiangovým osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 23 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.