Stať sa skutočnou ženou – Ako tanečníci Shen Yun oživujú takmer stratený archetyp

(Minghui.org) Keď som videla Shen Yun, hlboko ma inšpiroval jeho nadpozemský zmysel pre eleganciu, pôvab a vznešenosť pohybov tanečníc. Skutočne vystihli jemnosť, cnosť, krásu a múdrosť tradičnej čínskej ženy a nebolo to len niečo povrchné – bola to prirodzená a jednoduchá elegancia, ktorá vyžarovala zo srdca a duše každej účinkujúcej.

2023-3-16-sy-dancers-grace_01
Tanečnice Shen Yunu sú stelesnením elegancie. (shenyundancer.com)

Po tom, ako Čínska komunistická strana (ČKS) prevzala moc v Číne v roku 1949, začala systematicky ničiť kultúru a morálku, ktoré vytvárali základ pre čínsky ľud počas posledných piatich tisícročí.

Toto úsilie vyvrcholilo počas Kultúrnej revolúcie v rokoch 1966 až 1976, keď boli tradičné normy života úplne vykorenené a nahradené kultúrou triedneho boja ČKS. Číňania boli skutočne vytrhnutí z vlastnej kultúrnej línie a stali sa sirotami bez pocitu historickej príslušnosti a hodnôt.

Preto sa tiež z čínskej spoločnosti prakticky vymazal obraz junzi, teda „skromného džentlmena“, ktorý si cenil spravodlivosť viac ako osobný prospech. Každým dňom sa čoraz viac vzďaľujeme od príbehov tých, ktorí si vážili česť viac ako svoj život. Okrem toho, jemné vlastnosti klasickej čínskej ženy boli prekrútené na nepoznanie.

V snahe o násilnú revolúciu a neustály triedny boj ČKS zámerne bagatelizovala rozdiely medzi mužmi a ženami. Odmietala hodnoty tradičnej ženskosti a odsudzovala ich ako „spiatočnícke tendencie z feudálnej spoločnosti“. Namiesto toho komunistický režim potreboval „ženy zo železa“, ktoré „urobia všetko, čo im strana prikáže“.

O desaťročia neskôr je dnešná Čína plná „moderných žien“, ktoré sú agresívne, nevkusné a panovačné. Okrem toho majú mnohé z nich nafúknuté ego z finančnej nezávislosti, kvôli čomu je takmer nemožné nájsť v nich cnosti ich predchodkýň.

Podľa teórie jin a jang – základného kameňa starobylej čínskej kultúry – majú muži povahu jang. To znamená, že majú sklon byť silní a tvrdí. Ženy majú na druhej strane povahu jin, čo znamená, že ich tendenciou je byť jemnými a láskavými. Táto rovnováha medzi jin a jang, prispôsobivosťou a silou, pôvabom a mocou, umožňuje mužom a ženám žiť spolu v harmónii. Každý z nich podporuje toho druhého svojimi vzájomne sa dopĺňajúcimi silnými stránkami.

V dnešnej Číne však už mnohé ženy narušili túto rovnováhu, manipulujú svojich mužov a nenechávajú im priestor na dýchanie. Títo muži sú plachí a bojazliví a nemajú žiadne slovo v rodinných záležitostiach, zatiaľ čo ženy sa snažia kontrolovať každý aspekt života svojich mužov, od financií až po ich duševný stav. Po teple a podpore, ktoré sú charakteristické pre zdravý rodinný život, niet ani stopy, čo vedie k vysokej miere rozvodov a mimomanželským vzťahom.

2023-3-16-sy-dancers-grace_02
Rovnováha protikladov medzi tradičnými mužmi a ženami zabezpečuje plnohodnotný rodinný život. (Pixabay)

Keď sa vyskytnú problémy, ľudia často hľadajú príčiny na povrchu bez toho, aby pátrali hlbšie po základnej príčine. V tomto prípade je hlavnou príčinou skazenosť morálky ľudí, ktorí sa stále viac odkláňajú od morálnych noriem, ktoré udržiavali ľudstvo po tisíce rokov.

Túto pokrivenú mentalitu vidím v skutočnosti aj u seba. Na jednej strane chcem, aby bol môj manžel silnejší ako ja a smelý ako skutočný muž. Zároveň sa však vždy pokúšam prekonať ho a vyžadujem, aby ma počúval. Niet divu, že môj manžel je bezradný a nevie čo má robiť, aby ma urobil šťastnou. Ako by si mohla žena, vedená takýmto nezdravým zmýšľaním, udržať šťastnú rodinu?

Sledovanie Shen Yunu mi veľmi pomohlo a od umelcov súboru som sa inšpirovala aj tým, ako môžeme oživiť a prejaviť cnosti klasických čínskych žien v dnešnom svete.

Tanečný štýl formovaný veľkolepým kultúrnym dedičstvom

Cao Xiang, učiteľka tanca na Umeleckej akadémii Feitian a bývalá hlavná tanečnica Shen Yunu, povedala, že čínsky klasický tanec má osobitý štýl a osobnosť. Má mimoriadne živé prejavy a jedinečné požiadavky na vnútorný charakter interpreta. Najdôležitejšie je, že je vyjadrením veľkého kultúrneho dedičstva Číny, ktoré je obohatené jazykom konotácií a odkazov zozbieraných zo skúseností čínskeho ľudu v priebehu dejín.

Klasický čínsky tanec sa od väčšiny ostatných tanečných foriem odlišuje aspektom vnútorného výrazu. Vnútorný výraz interpreta, alebo yun, dodáva každému pohybu ďalšiu vrstvu pocitu a vychádza z hodnôt, ktoré Číňania vyznávajú už tisícročia: čistota, čestnosť, súcit a krása.

„Štúdium čínskeho klasického tanca zahŕňa tréning duchovnej stránky, energie a mysle človeka. Takže pri štúdiu klasického čínskeho tanca sa charakter a správanie človeka skutočne zmení k lepšiemu. Ako si osvojuje tanečné techniky – kúsok po kúsku, dokonca bez toho, aby si to človek všimol,“ povedala Cao. „Napríklad, plaché a nervózne dieťa dokáže zmeniť na veselé a optimistické. Z neposedného a ľahkovážneho dieťaťa sa stane stabilné a silné.“

„V predstaveniach Shen Yun sú tanečníci rázni a dynamickí, plní energie a vyžarujú žiarivú vitalitu. Tanečnice sa vyznačujú skromnosťou, pôvabom a ušľachtilosťou, ktoré charakterizujú klasickú ženu.“

2023-3-16-sy-dancers-grace_03
Vľavo: Hlavná tanečnica Miranda Zhou-Galati. Vpravo: Vlastnoručne vyrobené novoročné blahoželanie od praktizujúceho Falun Gongu v Číne s fotografiou Zhou-Galati.

Miranda Zhou-Galati je ďalšou hlavnou tanečnicou Shen Yunu, ktorá podrobne študovala tradičnú čínsku ženu, aby ju následne mohla stvárniť na javisku.

„Pokorný postoj je veľmi dôležitý,“ povedala Zhou-Galati. „Pri štúdiu klasického čínskeho tanca sa učíme aj mnoho vecí z tradičnej čínskej histórie a kultúry. Tieto veci sa zasa odrážajú v spôsobe akým tancujeme, podobne ako je poézia obrazom básnikovho vnútra.“

Jej skúsenosti so zdokonaľovaním stvárnenia postavy Hua Mulan na javisku ilustrujú, ako tanečníci Shen Yunu kultivujú svoje umenie – a seba samých.

„Ako dievča, ktoré vstúpilo do armády namiesto svojho otca, by mala byť Mulan oveľa silnejšia a odvážnejšia ako ostatné dievčatá v jej veku,“ povedala Zhou-Galati.

Strávila mnoho času v knižnici, kde čítala knihy a historické texty, ktoré dokumentovali príbeh Hua Mulan. S týmito poznatkami v mysli cvičila nespočetné množstvo pohybov pred zrkadlom v štúdiu a snažila sa nájsť správne gestá, ktoré by dokázali verne stvárniť túto hrdinku.

Toto bádanie ju zaviedlo hlboko do psychiky postavy, kde našla dva rôzne aspekty identity Hua Mulan. Po prvé, bola bojovníčkou, neohrozenou a odhodlanou, ktorá mala odvahu viesť prápor z prvej línie. Po druhé, bola dcérou, osobou, do ktorej sa vrátila po tom, čo odložila brnenie. Táto stránka Hua Mulan bola jemná, pôvabná a oddaná svojmu otcovi a rodine.

„Čítala som veľa kníh o čínskej kultúre, aby som vyjadrila yun vo svojom tanci. Fyzické pohyby autentického klasického čínskeho tanca sú často postavené na časti histórie alebo kultúry, ktorá nesie veľmi bohaté konotácie,“ povedala Zhou-Galati. „Keď stvárňujem rolu v tanečnom divadelnom čísle, najprv si vyhľadám príbeh danej postavy a zistím, čo ju robí výnimočnou, akú má osobnosť a keď čelí situáciám, s ktorými sa stretne, aké druhy komplexných emócií a myšlienok jej prebiehajú v mysli.“

Vďaka kombinácii štúdia postáv a tanečného tréningu Zhou-Galati neustále prehlbuje svoje chápanie čínskej kultúry. Počas tohto procesu si uvedomila hlboký význam svojho vplyvu ako tanečnice Shen Yunu.

2023-3-16-sy-dancers-grace_04
„Nüwa napravuje nebo“ v podaní Mirandy Zhou-Galati, ktorá získala zlatú medailu v skupine dospelých žien na 6. medzinárodnej súťaži v klasickom čínskom tanci.

„Starodávni Číňania venovali veľkú pozornosť morálke, ktorá je aj najdôležitejšou zložkou klasického čínskeho tanca a ďalších tradičných čínskych umeleckých foriem,“ povedala.

„Keď skutočne pochopím vnútorné vlastnosti postavy, ktorú hrám, začnem skúšať rôzne tanečné pohyby, aby som pochopila významové odtiene jednotlivých pohybov a zistila, ktoré z nich dokážu najlepšie vykresliť cnosti postavy,“ pokračovala. „Týmto spôsobom sa postavy, ktoré stvárňujem, dokážu skutočne dotknúť sŕdc publika a pomôcť im ceniť si krásu a hodnotu tradičnej čínskej kultúry.“

Tanečný štýl, ktorý vychádza zo srdca

Pred viac ako 20 rokmi malo dievčatko z Taiwanu sen. Vo sne vzlietlo na oblohu a videlo skupinu xian'nü, nebeských krások, ktoré tancovali medzi oblakmi. Boli odeté do bledožltých jemných látok a z ich nádherných pohybov vyžarovala žiarivá a teplá energia.

Pri pohľade na túto scénu sa dievčatko neubránilo nadšeniu.

„Chcem tancovať s nimi!“ zvolalo.

V roku 2008 pricestovalo toto dievča menom Tiffany Lin z Nantou na Taiwane do New Yorku, aby začalo trénovať ako tanečnica Shen Yunu. Keď pokračovala v tréningu, zistila, že niektoré z tancov, ktoré sa naučila, boli presne také isté ako tie, ktoré videla pred rokmi vo svojom sne.

2023-3-16-sy-dancers-grace_05
Tiffany Lin, držiteľka zlatej medaily v 5. a 6. ročníku medzinárodnej súťaže v klasickom čínskom tanci NTDTV.

Lin sa od detstva vzdelávala v tradičnej čínskej kultúre, čo jej pomohlo oceniť a preniesť dušu klasického čínskeho tanca do jej vystúpení.

„Klasický čínsky tanec od vystupujúceho vyžaduje, aby tancoval zo srdca. Je to tanečná forma, kde pohyby začínajú v jadre vašej bytosti a šíria sa navonok. Pohyb vediete srdcom a potom nasleduje telo,“ povedala. „Keď tanečníci vystupujú zo srdca, predstavenie je silne emotívne a nákazlivé. Dokáže prelomiť bariéry medzi národmi a kultúrami, takže ľudia na celom svete môžu pochopiť príbehy a vnútorné významy, ktoré naše tance odovzdávajú.“

Xian'nü stelesňuje anjelskú krásu božských bytostí, zatiaľ čo yangko predstavuje ľudový šarm povznesenej nálady. Pokiaľ dokážete nájsť krásu v každom predmete a vyjadriť ju prostredníctvom tanca, diváci ju pocítia a budú s ňou v súzvuku,“ povedala Lin.

Vystúpenia Lin a všetkých umelcov Shen Yunu sú nielen bezkonkurenčné v technike, ale aj mimoriadne zložité v tom, ako zobrazujú emócie a vnútorné myšlienky. Toto je rozdiel, ktorý publikum môže cítiť a mnohí diváci dokonca hovorili veci ako „tancujú celým svojím životom“ a „ich tanec je živý!“.

2023-3-16-sy-dancers-grace_06
Tiffany Lin v tanečnej súťaži.

Lin verí, že dôvod, prečo mnohí diváci považujú tance Shen Yunu za také dojímavé, súvisí s prirodzenou povahou klasického čínskeho tanca.

„Charakteristickým znakom klasického čínskeho tanca je, že vychádza zo srdca. Každý pohyb musíte začať zo srdca, ktoré je potom spojené s každou vrstvou života a existencie. Okrem toho naše predstavenie nesie posolstvo inšpirované bohmi, čo si vyžaduje, aby sme pri tanci používali ešte čistejšie srdce a súcitného ducha. Verím, že práve preto majú diváci pocit, že tancujeme celými svojimi životmi,“ povedala.

„Umenie pochádza od bohov a všetky prvé umelecké diela ľudstva boli spojené s bohmi. Cieľom umenia je sprostredkovať vznešenosť a veľkorysosť bohov, aby sa ľudia mohli inšpirovať k láskavosti. Preto si myslím, že čím bližšie je nejaká forma umenia k božstvu, tým je vznešenejšia.“