USA: Čínski agenti zatknutí za účasť na prenasledovaní Falun Gongu

(Minghui.org)  Ministerstvo spravodlivosti USA oznámilo 26. mája 2023 zatknutie dvoch agentov ČKS (Čínskej komunistickej strany). Sú obvinení z účasti na plánovaní prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu v Spojených štátoch.

Federálny súd v južnom okrese New Yorku zverejnil žalobu, v ktorej obviňuje dve osoby z pôsobenia a zo sprisahania s cieľom pôsobiť v Spojených štátoch ako neregistrovaní agenti ČKS, zo sprisahania s cieľom podplatiť verejného činiteľa a zo sprisahania s cieľom dopustiť sa prania špinavých peňazí. Údajne sa tiež podieľali na akcii riadenej ČKS, ktorá bola zameraná na praktizujúcich Falun Gongu v USA.

Podľa žaloby boli John Chen, alias Chen Jun, 70-ročný obyvateľ Los Angeles a bývalý občan Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) a Lin Feng, obyvateľ Los Angeles a čínsky občan, obvinení z jedného prípadu neregistrovaného sprisahania s cieľom pôsobiť ako agenti cudzej vlády a podplácať verejného činiteľa, za čo im hrozí maximálny trest päť rokov, a z jedného prípadu pôsobenia ako agent cudzej vlády bez oznámenia tejto skutočnosti generálnemu prokurátorovi, za čo im hrozí maximálny trest desať rokov. Obaja boli obvinení aj z jedného prípadu podplácania verejného činiteľa, za ktorý im hrozí maximálny trest pätnásť rokov a z jedného prípadu sprisahania s cieľom spáchať medzinárodné pranie špinavých peňazí, za ktorý hrozí maximálny trest dvadsať rokov.

Chen Jun a Lin Feng boli zatknutí 26. mája v centrálnom okrese Kalifornie a v ten deň popoludní sa dostavili na súd. Predsedajúcim sudcom bol hlavný okresný sudca USA Pedro V. Castillo.

Uvádza sa, že Chen Jun, člen zahraničného výboru Čínskej federácie navrátilcov zo zámoria, je otvoreným pro-komunistickým vodcom v Los Angeles. V minulosti útočil na Falun Gong a stretával sa s rôznymi vedúcimi predstaviteľmi ČKS.

„Čínska vláda sa opäť pokúsila – neúspešne – zamerať sa na kritikov ČĽR tu v Spojených štátoch,“ povedal generálny prokurátor Merrick B. Garland. „Tvrdíme, že obžalovaní v tomto prípade sa pokúsili podplatiť niekoho, koho považovali za agenta IRS, aby podporili nadnárodnú represívnu kampaň čínskej vlády v Spojených štátoch. Osoba, ktorú sa pokúsili podplatiť, bola v skutočnosti tajným agentom orgánov činných v trestnom konaní a obaja obžalovaní boli dnes ráno zatknutí. Ministerstvo spravodlivosti bude pokračovať vo vyšetrovaní, narúšaní a stíhaní snáh vlády ČĽR umlčať svojich kritikov a rozšíriť dosah svojho režimu na územie USA. Nikdy neprestaneme pracovať na obrane práv, na ktoré má nárok každý človek v Spojených štátoch.

„Čínska vláda opäť ukázala, že nerešpektuje zásady právneho štátu a medzinárodné normy,“ povedal riaditeľ FBI Christopher Wray. „FBI nebude tolerovať represie ČKS – jej snahy o zastrašovanie, obťažovanie a zastrašovanie ľudí – tu v Spojených štátoch. Budeme naďalej odporovať snahám čínskej vlády porušovať naše zákony a potláčať práva a slobody ľudí v našej krajine.“

Podľa žaloby na federálnom súde v New Yorku Chen Jun a Lin Feng minimálne od januára 2023 do približne mája 2023 pracovali v Spojených štátoch pod vedením ČKS, vrátane vládneho úradníka ČKS označeného ako „úradník ČKS 1“, na podpore kampane ČKS zameranej na potláčanie a prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu. Čínska vláda považuje Falun Gong za jednu z piatich hrozieb pre svoju vládu. V Číne praktizujúci Falun Gongu čelia sérii represívnych opatrení zo strany čínskej vlády, vrátane väznenia a mučenia.

V rámci kampane čínskej vlády zameranej na prenasledovanie Falun Gongu sa Chen Jun a Lin Feng údajne zúčastnili na programe riadenom čínskou vládou. Išlo o manipuláciu s programom IRS (program zameraný na identifikovanie protiprávneho konania) s cieľom odobrať štatút oslobodenia od daní subjektu, ktorý viedli praktizujúci Falun Gongu („subjekt 1“). Po tom, ako Chen Jun predložil IRS sťažnosť so zavádzajúcimi údajmi, Chen Jun a Lin Feng zaplatili úplatok 5 000 USD v hotovosti a sľúbili zaplatiť ďalšie desaťtisíce údajnému agentovi IRS, ktorý bol v skutočnosti policajtom v utajení, výmenou za jeho pomoc pri presadzovaní sťažnosti. Chen Jun ani Lin Feng neinformovali generálneho prokurátora USA, že sú agentmi čínskej vlády v Spojených štátoch. Podľa amerického práva musí osoba, ktorá koná ako agent zahraničnej vlády, informovať generálneho prokurátora USA.

Počas realizácie plánu dal Chen Jun v nahranom telefonáte jasne najavo, že účelom platenia týchto úplatkov riadených a financovaných čínskou vládou je dosiahnutie cieľa čínskej vlády „zvrhnúť Falun Gong“.

V telefonátoch odpočúvaných na základe súdneho povolenia, Chen Jun a Lin Feng diskutovali o tom, že dostanú „pokyny“ od úradníka ČKS č. 1 o pláne podplácania, o vymazaní pokynov, ktoré dostali od úradníka ČKS č. 1, aby sa vyhli odhaleniu, a ak by stretnutie medzi Chen Junom a Lin Fengom s cieľom podplatiť tajného agenta neprebiehalo podľa plánu, mala by sa situácia eskalovať na úradníka ČKS č. 1. Chen Jun a Lin Feng tiež diskutovali o tom, že úradník ČKS č. 1 bol vládnym úradníkom ČĽR zodpovedným za úplatkársky plán proti Falun Gongu.

V rámci tohto plánu sa Chen Jun a Lin Feng údajne stretli s tajným agentom 14. mája 2023 v Newburghu v štáte New York. Počas stretnutia Chen Jun ponúkol tajnému agentovi 1 000 USD v hotovosti ako súčasť počiatočného úplatku. Chen Jun ďalej navrhol, že tajnému agentovi zaplatí za audit subjektu 1 celkovo 50 000 USD. Ak by bola sťažnosť Chen Juna na IRS úspešná, zaplatil by tajnému agentovi aj 60 % z odmeny, ktorú by mal oznamovateľ získať prostredníctvom programu IRS pre oznamovateľov. Dňa 18. mája 2023 Lin Feng zaplatil tajnému agentovi na medzinárodnom letisku JFK v New Yorku úplatok v hotovosti vo výške 4 000 USD ako ďalšiu časť úplatku na urýchlenie plánu.

„John Chen a Lin Feng údajne viedli túto kampaň na príkaz vlády Čínskej ľudovej republiky s cieľom ovplyvniť vládneho úradníka USA, aby podporili represie vlády ČĽR voči praktizujúcim Falun Gongu,“ uviedol americký prokurátor Damian Williams pre južný okres New York. „Snahy o manipuláciu a využívanie prostriedkov vlády USA na realizáciu autokratických cieľov vlády ČĽR sú rovnako šokujúce ako zákerné. Môj úrad bude dôrazne pracovať na ochrane pred zlomyseľnými zahraničnými vplyvmi.“

„Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v odhaľovaní nehanebných pokusov čínskej vlády o nadnárodnú represiu, tentoraz prostredníctvom pokusu o podplácanie,“ uviedla zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa O. Monaco. „Ako ukázali dnešné zatknutia a obvinenia zo sprisahania, úplatkárstva a prania špinavých peňazí, nebudeme tolerovať snahy ČĽR ani žiadnej inej zahraničnej vlády o zastrašovanie, obťažovanie alebo podkopávanie práv a slobôd, ktorým sa tešia všetci, ktorí žijú v Spojených štátoch.“

„Žiadny iný národ nepredstavuje takú vážnu hrozbu pre demokratické hodnoty Spojených štátov ako vláda Čínskej ľudovej republiky,“ povedal zástupca riaditeľa FBI Paul Abbate. „FBI sa nebude prizerať tomu, ako sa ČĽR pokúša zneužiť naše inštitúcie a programy a útočiť na práva ľudí na území USA. Akýkoľvek pokus o potláčanie, alebo prenasledovanie jednotlivcov je v priamom rozpore s ideálmi, na ktorých bol náš národ založený a jednoducho sa nebude tolerovať. FBI a naši partneri sú naďalej odhodlaní čeliť nezákonnému konaniu vlády ČĽR, ktoré ohrozuje našu národnú bezpečnosť a slobodu.“