Skúsenosti doktoranda s učením sa hľadať vo vnútri