Spravodlivé myšlienky verzus ľudské emócie

(Minghui.org)  Osoba spomenutá v predchádzajúcom článku od vydavateľov povedala veci proti Dafa a proti Shen Yunu, verejne vystúpila proti Majstrovi a zbierala takzvané „dôkazy“ od praktizujúcich v mene „média“. Videá nahraté touto osobou boli použité tajnými agentami, aby transformovali praktizujúcich (obrátili ich proti Dafa) a podnecovali problémy.

Majster nás učil:

„V tomto kritickom čase sú tí, ktorí nasledujú tieto osoby, presne tými, ktorí boli identifikovaní s cieľom ich odstrániť. Toto je skutočným dôvodom za tým, že staré sily spoza scény využívajú jednotlivcov, ktorí v súčasnosti spôsobujú problémy.“ („Kultivácia v Dafa je vážna“)

V tejto kritickej chvíli, predtým ako nastane odstraňovanie (z dôvodov neobmedzujúcich sa na tento incident), sa iba tí, ktorí sa opravdivo kultivujú, dokážu pozerať na túto záležitosť na základe Fa a posilniť svoje spravodlivé myšlienky, pričom arogantní a samoľúbi ľudia so silnými ľudskými predstavami a emóciami sú naďalej zmätení. Títo ľudia sú presne tými, ktorí boli identifikovaní starými silami.

V konfliktoch si niektorí ľudia vždy myslia, že „Majster bude podvedený“, „Majster o tom nevie“, alebo „Majster to nevie lepšie ako ja“. Takíto ľudia vždy odmietajú a popierajú články publikované vydavateľmi Minghui. Hoci tieto články sú naozaj napísané praktizujúcimi, nie sú individuálnymi kultivačnými zdieľaniami, ale skôr odrazom Majstrovho súcitu voči Jeho učeníkom. Čo je tým, čo zatieňuje vašu myseľ? Nie je celé toto správanie spôsobené vaším pozeraním sa na veci so silnými ľudskými emóciami a predstavami? Ak to bude pokračovať po dlhý čas, ako môžete naďalej byť učeníkom Dafa? Keď staré sily voči vám podniknú nebezpečné činy, pomôžu vám vaše argumenty a výhovorky?

Po dlhú dobu tu boli ľudia, ktorí konajú a vyhodnocujú veci na základe ľudských emócií a nemerajú veci pomocou Fa. Celý chaos a negatívne veci sú spôsobené takýmito ľudskými emóciami. Ak nesúhlasíte s Majstrom alebo s Fa, ktorý nám Majster vyučoval a dáte svoje ľudské emócie a predstavy na vyššie miesto, potom nemôžete vyhlasovať, že ste Majstrovým žiakom. Majster povedal v Čuan Falune „Jediná norma určuje, či je niekto dobrý alebo nedobrý: Či je schopný byť pravdivý, súcitný a vydržať“ V kritických chvíľach, keď máme pred sebou Fa, ktorý nám vyučoval Majster, sa za spravodlivé myšlienky učeníka Dafa považuje len to, ak sa dokážeme pozerať na veci so spravodlivými myšlienkami a hodnotiť sa na základe Fa.

Ľudské emócie sú látkami zvnútra Troch ríš. Majster nám povedal: „To jest, ľudia sú ponorení v citoch a je pre nich ťažké odtrhnúť sa od nich. Bez toho, aby sa odlúčil od citov, človek nemôže praktizovať kultiváciu a postupovať vpred.“ („Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“) Pokiaľ sa nedokážeme bezpodmienečne pozerať dovnútra, bude pre nás veľmi ťažké oslobodiť sa spod kontroly ľudských citov.

Keď iní spôsobujú ťažkosti, musíme si udržiavať svoje srdcia nepohnuté, aby sme nevytvorili publikum pre ten chaos. Iba keď máme opravdivo pevnú vieru v Dafa a nie sme pripútaní sami k sebe, dokážeme opravdivo dosiahnuť to, čo Majster povedal v júli 1999 na konci Vyučovania Fa na Fa konferencii na stredozápade USA „Iba tým, že zostanete nepohnutí, budete schopní vyriešiť všetky situácie.“

Ak sa nestotožňujete s podstatou veci, ktorú nám Majster odhalil, potom aké ľudské názory, emócie a pripútanosti ste odkultivovali, keď sa stretávate s problémami? Rýchlo sa prebuďte! Iba keď prekročíte ľudské emócie, môžu sa vaše spravodlivé myšlienky opravdivo vynoriť, budete môcť uniknúť nebezpečiu starých síl, ktoré pred vás umiestnili a vrátiť sa k Dafa. Iba potom si opravdivo vážite seba samých a Dafa.

Od vydavateľov Minghui

5. septembra 2023