Odstráňme ľudské názory a prejavme božské sily

(Minghui.org) Hoci každý deň študujeme Fa a pokúšame sa uviesť hlavné princípy Dafa do praxe, musíme mať na pamäti zmenu nášho ľudského zmýšľania a nepristupovať k problémom bežným spôsobom. Kultivácia Dafa je výnimočná. Pokiaľ veríme v Majstra a Fa a používame svoje božské myšlienky a nadprirodzené sily, veľkoleposť Dafa sa prejaví.

V jedno leto potom, čo Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať Falun Dafa, som si šla ráno o piatej kúpiť tofu. Všade som videla vyvesené nápisy, ale len jeden nápis v blízkosti môjho domu očierňoval Dafa. Pomyslela som si: „Zajtra vstanem skoro ráno, vezmem nôž a odstránim to. Nemôžem dovoliť, aby to otrávilo ľudí!“

Keď som sa o šiestej ráno posadila k vysielaniu spravodlivých myšlienok, odrazu som si spomenula na ten nápis. Pomyslela som si: „Praktizovanie Dafa nám dáva nadprirodzené schopnosti. Musím použiť ruky, aby som odstránila ten nápis? Použijem božskú silu a nechám to zmiznúť.“ Takže som pol hodinu vysielala spravodlivé myšlienky. Keď som vzala svoje dieťa do škôlky o siedmej ráno, uvidela som, že nápis zmizol. S radosťou som si v duchu povedala: „Toto je ohromná moc Dafa!“

Na jar tohto roku sa v blízkosti nemocnice objavila tabuľa, ktorá očierňovala Dafa. Praktizujúci v našej oblasti sa obávali, že by to mohlo ľudí obrátiť proti Dafa, a chceli ju odstrániť. Povedala som: „Nemáme nadprirodzené schopnosti? Použime moc Dafa, aby sme ju odstránili! Keď prídeme domov, nezabudnime vysielať spravodlivé myšlienky.“ Všetci sme súhlasili: „Áno! Nech nám ju pomôžu odstrániť bohovia vetra a dažďa.“ Odišli sme domov a v tú noc sme vysielali spravodlivé myšlienky. Keď som sa tam vrátila, uvidela som, že tabuľa je preč.

Keď som šla s inou praktizujúcou vylepovať plagáty proti prenasledovaniu do vidieckej oblasti, zadržala nás polícia. Tvárou v tvár tomuto náhlemu trápeniu som mala prázdnu myseľ; ostali mi v nej len formulky na vysielanie spravodlivých myšlienok. Keď som ich recitovala, bolo to presne tak, ako povedal Majster:

„...nesmie mať v mysli nič iné, bude ho odriekať, pokiaľ iné časti mozgu neznecitlivejú a človek si nebude vedomý ničoho.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Keď sa ma policajti opýtali na meno, neodpovedala som im. Vzali nás na policajnú stanicu a zavreli nás v suteréne, kde nás oddelene vypočúvali. Keďže som nič nepovedala, snažili sa pomocou počítačov v rôznych miestnostiach zistiť moju totožnosť. Potom som počula, ako jeden policajt povedal: „Neviem, čo sa dnes deje. Žiaden z počítačov nefunguje.“ Vedela som, že to bol účinok mojich silných spravodlivých myšlienok. Božská sila vystúpila na povrch a zmarila ich pokusy prenasledovať ma. Neskôr v ten večer ma prepustili.

Nevedela som, že ma tak skoro prepustia. Jednoducho som sa zbavila všetkých myšlienok, vložila som svoj osud do Majstrových rúk a odmietla som zlé usporiadania starých síl. Vďaka Majstrovej súcitnej starostlivosti som dokázala uniknúť nebezpečenstvu.

Či už používame spravodlivé myšlienky alebo božské sily, nie sú to len prázdne reči – je to skutočný prejav toho, do akej miery veríme v Majstra a Fa. Veríte, že ste božská bytosť? Potom sa držte božských myšlienok a aktívne sa kultivujte!

Majster povedal:

„Viete, pre božskú bytosť, pohnúť horou nie je nič. Presúvať hory je ľahké. Avšak tá božská bytosť nemá ľudské uvažovanie. Jej predstavy sú všetky božské a je v stave nebeskej bytosti.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v metropolitnej oblasti New York“, Vyučovanie Fa na konferenciách – XII. časť)

Náprava Fa sa blíži ku koncu, takže sa kultivujme, aby sme sa zbavili ľudských pripútaností a prejavili naše božské sily.