63-ročná žena z provincie Liaoning zomrela po rokoch prenasledovania za svoju vieru

(Minghui.org)

Meno: Zou Xiuju

Meno v čínštine: 邹秀菊

Pohlavie: žena

Vek: 63 rokov

Mesto: Dalian

Provincia: Liaoning

Povolanie: predavačka

Dátum úmrtia: 10. augusta 2023

Dátum posledného zatknutia: 21. júla 2010

Miesto posledného zadržania: Centrum vymývania mozgov v meste Fushun

 

63-ročná rodáčka z mesta Dalian v provincii Liaoning zomrela 10. augusta 2023. Žila vo veľkej núdzi, len aby sa vyhla zatknutiu za svoju vieru vo Falun Gong, metódu pre myseľ a telo, ktorú Čínska komunistická strana prenasleduje od júla 1999.

Jej starší brat, pán Zou Wenzhi, ju opustil už skôr, vo veku 54 rokov, keď ho 16. októbra 2000 od ôsmej rána do približne 16.00  nepretržite bili ochrankári na jeho pracovisku, v závode spoločnosti Dahua Corporation. Zamerali sa naňho, pretože sa odmietol vzdať Falun Gongu.

Pani Zou bola brutálne mučená zakaždým, keď bola uväznená za praktizovanie Falun Gongu. Tejto meditačnej praxi vďačí napríklad aj za obnovenie funkčnosti svojej pravej ruky, ktorú si poranila pri autonehode. Počas uplynulých 24 rokov prenasledovania bola pani Zou dvakrát odsúdená na nútené práce a pri rôznych príležitostiach bola držaná aj v iných zariadeniach. Keď nebola vo väzbe, miestna polícia a komunitní pracovníci ju neustále sledovali a obťažovali doma, dokonca aj uprostred noci.

Raz jej policajti povedali: „Budeš prvá, po ktorej pôjdeme, kedykoľvek dostaneme kvótu na zatýkanie praktizujúcich Falun Gongu.“

Pani Zou bola v posledných rokoch nútená žiť mimo svojho domova; nakoniec zomrela v biede.

Rok a dva mesiace nútenej práce v rokoch 2001 až 2002

Štyria policajti z policajnej stanice Zhongnan vtrhli do domu pani Zou v apríli 2001. Nepreukázali sa žiadnym príkazom k prehliadke a skonfiškovali jej všetky knihy Falun Gongu. Potom ju umiestnili do vyšetrovacej väzby vo väzenskom centre mesta Dalian.

Náhle zatknutie spôsobilo, že pani Zou sa psychicky zrútila. Istý čas nedokázala jasne myslieť a v noci mala problém zaspať.

V tom čase viac ako polovica zadržiavaných vo väzenskom centre boli praktizujúci Falun Gongu, ktorí boli terčom útokov pre svoju vieru. Každá cela bola taká preplnená, že zadržaní mohli spať len na boku. Tí, ktorí museli uprostred noci ísť na toaletu, často zistili, že ich miesto na spanie zatiaľ obsadil niekto iný.

Po štyridsiatich dňoch vo väzení dostala pani Zou od policajného oddelenia mesta Dalian trest rok nútených prác, no pre zlý zdravotný stav jej nebol nariadený výkon trestu ihneď. Polícia ju opäť zatkla po štyridsiatich dňoch od jej podmienečného prepustenia zo zdravotných dôvodov po tom, ako ju spozorovali pri rozdávaní informačných materiálov Falun Gongu. K trestu nútených prác jej pridali ešte dva mesiace a odviedli ju do pracovného tábora v meste Dalian.

S cieľom dosiahnuť kvóty „transformácie“ (čo je stanovený počet praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú prinútení zrieknuť sa svojej viery), dozorcovia v pracovných táboroch používali na praktizujúcich rôzne formy mučenia. Podnecovali tiež trestancov, aby „pracovali“ na praktizujúcich, za čo mali sľúbené napríklad skrátenie trestu.

Pani Zou sa pevne držala svojej viery a dozorcovia ju umiestnili na samotku s rukami spútanými za chrbtom. Prikázali jej, aby po dlhý čas stála a väzni, ktorí ju mali monitorovať, ju bili po nohách, kedykoľvek sa pohla.

Dozorcovia neskôr prinútili pani Zhou nosiť boxerskú čiapku a zavesili ju do obrovskej kovovej klietky. Potom nariadili dvom väzňom, aby jej zdvihli nohy a rozdelili ich čo najviac od seba, čím jej spôsobili neznesiteľnú bolesť.

Pani Zou na protest začala držať hladovku a bola násilne kŕmená. Lekár pracovného tábora nariadil viac ako desiatke väzňov, aby ju držali a zakryli jej ústa, potom jej do nosnej dierky nasilu zaviedli trubičku. Keď sa už takmer udusila, väzni uvoľnili zovretie. Hneď ako sa zdalo, že je jej trochu lepšie, väzni sa pokúsili vložiť jej hadičku do úst. Pevne stisla zuby. Násilím jej otvorili ústa a priamo jej do nich naliali kukuričnú pastu. Prítomní boli aj dozorcovia Yuan Lingyue a Han Jianmin, ktorí spolu s lekárom pracovného tábora riadili nútené kŕmenie.

Dozorcovia tiež nútili pani Zou a ďalších praktizujúcich k otrockej práci. Musela napríklad vyšívať posteľné plachty, vyrábať bavlnené oblečenie a viazať uzly z morských rias pre zahraničné obchodné spoločnosti.

Pani Zou bola kvôli mučeniu a nútenej práci veľmi zoslabnutá.

Dva roky nútenej práce v rokoch 2005 až 2007

Pani Zou bola opäť zatknutá v apríli 2005, keď rozdávala informačné materiály Falun Gongu. Zatýkajúci policajti z policajnej stanice v zóne voľného obchodu Dalian (v mestskej časti Jinzhou), ju odviedli do väzenského centra Dalian. Počas lekárskej prehliadky odmietla poskytnúť vzorku moču a jeden zo zatýkajúcich policajtov sa pokúsil svoju vzorku moču vydávať za jej. Keď sa to dozvedela, roztrhala formulár na laboratórne vyšetrenie. Policajti ju chytili za golier a odvliekli do svojho auta. Potom ju odviezli späť do väzenského centra, kde ju prijali.

Mučenie vo väzenskom centre Dalian

Dozorcovia vo väzenskom centre spútavali pani Zou nepretržite, pretože odmietla nosiť väzenskú uniformu. Na protest začala držať hladovku, načo ju podrobili mučeniu, ktorému sa hovorí „podlahový kruh“. Nútili ju kľačať s rukami spútanými za chrbtom a so spútanými nohami. Putá aj okovy boli spojené s posteľou. Keď bola takto znehybnená, jej spoluväzni boli nútení zachytávať moč a výkaly. Hnusilo sa im robiť takúto „špinavú“ prácu a tak obviňovali pani Zou, že ich núti trpieť. Hnev si na nej vybíjali urážkami a nadávkami.

Kým pani Zou neustále trpela mučením v „podlahovom kruhu“, dozorcovia ju násilne kŕmili studenou kukuričnou pastou a po skončení každého sedenia jej zámerne nechávali v žalúdku trubicu. Okrem toho, že mala opuchnuté a znecitlivené ruky a nohy z mučenia v okovách, pociťovala extrémne bolesti z núteného kŕmenia.

Mučenie na posteli smrti v pracovnom tábore

Približne o dvadsať dní neskôr, v máji 2005, bola pani Zou odsúdená na dva roky nútených prác a premiestnená do pracovného tábora Masanjia, kde bola opäť mučená.

2019-6-16-2013-12-22-sypt-163_JwsYRTz
Ilustrácia mučenia – posteľ smrti

Pani Zou začala v máji 2006 protestnú hladovku, načo ju dali na „posteľ smrti“, kde mala zviazané celé telo. Dozorcovia jej potom otvorili ústa otváračom, ktorý jej nechávali osem hodín každý deň, počas celých 23 dní po sebe. Keď dozorca Ma Jishan otvárač úst raz upravoval, zlomil pani Zou jeden zub. Z úst jej tiekla krv, no Ma jednoducho odišiel. Neskôr klamal, že pani Zou si poškodila zub sama, hoci v skutočnosti bola znehybnená na posteli, kde nemohla použiť ruku ani žiaden nástroj, ktorým by si zub zlomila.

Pani Zou neskôr spomínala, čo sa dialo, keď bola na posteli smrti násilne kŕmená:  

„Ma Jishan otvoril otvárač úst na maximum. Mala som pocit, že sa už-už udusím a zomriem. Môj srdcový tep začal byť abnormálny a podarilo sa mi použiť nos, aby som vydala nejaký zvuk. Lekár si to všimol a skontroloval mi pulz. Okamžite povedal strážcovi, aby odstránil otvárač úst a zachránil mi tak život. O niekoľko dní neskôr mi však Ma Jishan opäť nasadil otvárač úst. Pevne som doňho zahryzla, aby som mu zabránila otvoriť ho širšie. Musela som to robiť osem hodín denne, keď bol otvárač úst nasadený. Ruky a nohy som mala stále pripútané k posteli smrti a vedľa hlavy mi magnetofón prehrával programy hanobiace Falun Gong. Všetky okná boli zakryté novinami, okrem malého otvoru, z ktorého ma ostatní mohli vidieť zvonku, ja som ich však nevidela.“

Ma vymyslel ešte hrozivejšie spôsoby mučenia pani Zou. Nútene ju kŕmil len jednou malou miskou kukuričnej pasty denne tak, že opakovane upravoval veľkosť otvárača úst hore a dole, aby riadil prietok. Pri každej zmene veľkosti pani Zou nesmierne trpela.

Pani Zou povedala:

„Človek sa mohol ľahko udusiť, ak by bol otvárač úst otvorený na maximum, pretože by mal úplne zablokované hrdlo a mohol by dýchať len nosom. Ak mal človek malé ústa, pery mu praskli hneď, ako sa nasadil otvárač úst. Keďže som každý deň osem hodín doňho tak silno hrýzla, aby som zabránila jeho väčšiemu otvoreniu, kovový drôt otvárača sa mi zarezal do ďasna. Každý deň som mala povolenú len jednu prestávku na toaletu, s nasadeným otváračom.“

Keď Ma zlomil pani Zou zub, protestovala a dozorca Liu Yong ju pokarhal: „Naozaj neviete, kde je vaše miesto, keď ste sa odvážili sťažovať sa na Ma riaditeľovi pracovného tábora. Zlomil vám len jeden zub. Dovoľte, aby som vám vysvetlil, že je úplne v poriadku aj keby vám zlomil päť alebo desať zubov. Žalujte ho, kde len chcete. Komunistická strana je vládnucou stranou a čo povie, to sa počíta.“

Liu dokonca raz pred viac ako dvadsiatimi ďalšími praktizujúcimi zakričal:  „Li Baojie zomrela po tom, čo ju násilne kŕmili a jej rodina si najala právnika, aby s nami hovoril. A čo myslíte? Povedal som len pár viet a právnik sa zľakol. Smrť mučením sa považuje za samovraždu, chápete? Ešte sme nikoho z vás nezbili na smrť. Považujte to za požehnanie!“

Pani Li Baojie, tiež praktizujúca Falun Gongu, bola 7. apríla 2005 násilne kŕmená v pracovnom tábore. Začala sa dusiť, stratila vedomie a bola rýchlo prevezená do nemocnice. Pracovný tábor oznámil jej rodine, aby si ju vyzdvihla na druhý deň. Cestou domov zomrela. Mala len 33 rokov.

V lete 2006 pani Zou a traja ďalší praktizujúci odmietli vykonávať nútené práce a nosiť väzenské uniformy. Dozorca Ma ich na niekoľko dní priviazal k posteli smrti s otvorenými ústami pomocou otváračov na ústa. Trikrát denne ich násilne kŕmil vodou, ale nedovolil im použiť toaletu.

Ďalšie mučenia v pracovnom tábore

Dozorca Wang Shuzheng raz strčil pani Zou pod posteľ so spútanými rukami. Nedovolil jej použiť toaletu ani zmeniť polohu. Bil ju tak silno, že jej tvár ostala opuchnutá po mnoho dní. Počas tohto obdobia jej vôbec nedal jedlo.

Pani Zou raz bola zavesená na viac ako 40 dní, každý deň od piatej ráno do tretej ráno nasledujúceho dňa. Pred tým, ako ju zavesili, si nemohla umyť zuby, umyť sa, ani sa prezliecť.

9. januára 2006 išla pani Zou spať o niečo neskôr, ako bolo požadované a dozorca Pei Feng ju zavolal na chodbu. Prikázal jej, aby si vypočula nahrávky hanobiace Falun Gong. Pani Zou odmietla poslúchnuť a vrátila sa do svojej cely. Pei potom prikázal väzňom Zhang Mei a Gao Yuzhen, aby ju odvliekli do skladu, kde ju štyri dni spútavali na kovovej stoličke. Dozorcovia tiež v jej blízkosti nepretržite prehrávali nahrávky hanobiace Falun Gong. Nedali jej napiť sa a nedovolili jej s nikým prehovoriť.

Viac ako mesiac v centre na vymývanie mozgov v roku 2010

Dňa 21. júla 2010 pani Zou zatkol policajt Zhao z policajnej stanice Huazhong, v okrese Ganjingzi v meste Dalian. Odviezol ju do centra na vymývanie mozgov do mesta Fushun, kde ju držali do 27. augusta 2010.

 

Súvisiace správy sú v pôvodnom článku v angličtine