Moje pochopenie z Majstrovho článku „Slová varovania“

(Minghui.org) Falun Dafa som začal praktizovať v roku 2002. Už asi dva roky sa chcem podeliť o svoje myšlienky týkajúce sa článku „Slová varovania“ zo Základov pre ďalší pokrok.   

Majster nám povedal: 

„Nemôže to byť tak, že za vás stále odstránim karmu, ak nedokážete skutočne pokročiť v pochopení Fa a vystúpiť nad ľudské chápania a názory. Vaše spôsoby myslenia, chápania a uznávania mňa a Dafa sú prejavom zmýšľania svetských ľudí. Ale to, čo vás učím, je v skutočnosti vykročenie nad svetských ľudí, aby ste racionálne a opravdivo chápali Dafa!“ 

„Ak pri praktizovaní kultivácie vy sami nerobíte skutočný a pevný pokrok, ktorý by spôsobil veľké, zásadné zmeny vo vnútri a namiesto toho sa spoliehate na moju silu a využívate silné vonkajšie faktory, nikdy to nemôže premeniť vašu ľudskú povahu na budhovskú povahu. Ak každý z vás rozumie Fa z hĺbky srdca, bude to skutočne prejavom Fa, ktorého sila nepozná hraníc – znovuobjavenie sa mocného Budhovho Fa v ľudskom svete!“ 

(„Slová varovania“, Základy pre ďalší pokrok)  

Majstrove slová mi neschádzali z mysle: „ ...namiesto toho sa spoliehate na moju silu a využívate silné vonkajšie faktory, nikdy to nemôže premeniť vašu ľudskú povahu na budhovskú povahu.“ 

Uvedomil som si, že ak pociťujeme bolesť a nepohodlie a považujeme ich za chorobovú karmu, vnímame ich ako svoju osobnú kultiváciu. Ako praktizujúci Falun Dafa v období nápravy Fa však musíme prekročiť ľudské chápanie a predstavy a skutočne sa zlepšovať na základe Fa, aby sme prekonali tieto skúšky. Ak to dokážeme a skutočne sa pozdvihneme, Majster nám pomôže a trápenie bude vyriešené. 

Majster nám tiež vyučoval: 

„Okrem novších žiakov, od 20. júla 1999 pre vás Majster nevytvoril žiadne skúšky pre osobnú kultiváciu, a to preto, že celkovo je vaša osobná kultivácia zameraná smerom k spaseniu vnímajúcich bytostí a potvrdzovaniu Dafa.“ (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu, 2003)

„V skutočnosti som už všetkých tých dlhoročných učeníkov pred prenasledovaním posunul na správne pozície, vrátane neskorších nových učeníkov. Pokiaľ má človek spravodlivé myšlienky a dokáže konať spravodlivo, je človek úplne schopný sám sa chrániť.“ (Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005

Uvedomil som si, že Majster nás posunul na našu najvyššiu pozíciu, vrátane nových praktizujúcich, ktorí majú spravodlivé myšlienky a činy. Ak sme boli posunutí na takéto vysoké pozície, ako môžeme byť chorí?

Naša osobná kultivácia sa zmenila na kultiváciu nápravy Fa, aby sme mohli pomáhať zachraňovať vnímajúce bytosti a potvrdzovať Dafa. Akékoľvek príznaky chorobovej karmy, zasahovania a ťažkostí sú ilúziami, ale môžu nám pripomenúť, aby sme dobre kráčali po našej kultivačnej ceste.

Naše ľudské pripútanosti sú niekedy silné a spôsobujú, že si napríklad myslíme: „Mám zapálený žlčník, musím sa vyhýbať mastnému jedlu“; „Môj žalúdok nezvláda korenené alebo studené jedlo“; alebo „Mám opuchnutú nohu, takže by som mal ísť radšej do nemocnice“.

Majster si želá, aby sme kráčali k božstvu, no často sa zošmykneme späť k ľudskému stavu. Ak by sme sa dokázali prelomiť ľudskými názormi, uvidíme „tieň vŕb, rozkvitnuté kvety, miesto, kde možno hlavu skloniť“. (Deviata lekcia, Čuan Falun) 

Jedna praktizujúca sa bála pred odchodom z domu veľa jesť. Povedal som jej: „Neuznávajte to ako chorobu – jedzte ako zvyčajne a ignorujte to. Nemáte kinetózu. Každá vaša bunka je naplnená vyššou energiou, ako by ste mohli mať kinetózu? Je to ilúzia.“ Zrazu sa osvietila a najedla sa do sýtosti. Bola úplne v poriadku a odvtedy príznakmi kinetózy netrpela.

Iný praktizujúci bol minulú jeseň príliš zaneprázdnený na to, aby robil čokoľvek okrem zberu úrody, a tak som sa rozhodol vziať si dva dni voľna, aby som mu pomohol. Keď som však na druhý deň vstal, mal som silné bolesti v bruchu a niekoľko pľuzgierov – vedel som, že ide o príznaky pásového oparu.

Čo som mal robiť? Sľúbil som, že tomuto praktizujúcemu pomôžem, a on naozaj pomoc potreboval. Preto som vysielal silné spravodlivé myšlienky, aby som odstránil zasahovanie. Odmietol som uznať akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie. Išiel som k nemu a bol som taký zaneprázdnený zberom kukurice, že som na pľuzgiere úplne zabudol. Keď som sa v ten večer vrátil domov, boli naozaj preč!

Musíme skutočne pochopiť, že Majster nás posunul na našu najvyššiu pozíciu. Musíme prelomiť rámec osobnej kultivácie a hodnotiť veci na základe kultivácie nápravy Fa.

Sme tu, aby sme pomohli Majstrovi napraviť Fa a spasiť ľudí a môžeme napraviť všetko, čo nie je spravodlivé. Bez ohľadu na to, s akými skúškami, ťažkosťami, problémami alebo chorobovou karmou sa stretneme, nemajú s nami nič spoločné. Nie je tu miesto pre zasahovanie zla, len pre nás, aby sme pomáhali Majstrovi v náprave Fa a odstránili zlo. Ak dokážeme všetci takto uvažovať, odváži sa nás zlo dotknúť?

Toto je pochopenie na mojej úrovni, prosím, láskavo poukážte na čokoľvek nevhodné.