Berlín, Nemecko: Poslanec krajinského parlamentu pokračuje vo vyvíjaní tlaku na ČKS, aby prepustila zadržaného praktizujúceho Falun Gongu

(Minghui.org) Ronald Gläser, poslanec berlínskeho krajinského parlamentu a podpredseda strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), napísal 23. novembra 2023 ďalší list Li Zaiwu-ovi, tajomníkovi mesta Rizhao v provincii Shandong, v ktorom požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie zadržaného praktizujúceho Falun Gongu pána Yuande Ding-a. Pán Ding je otcom obyvateľa Nemecka. Je to už druhý list, ktorý pán Gläser napísal Li-ovi za posledné tri mesiace.

Image
Ronald Gläser, poslanec berlínskeho krajinského parlamentu a podpredseda AfD, odsúdil prenasledovanie zo strany ČKS počas zhromaždenia pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa 13. mája 2023.
Image
List pána Ronalda Gläsera adresovaný Li Zaiwu-ovi
Image
List pána Ronalda Gläsera adresovaný Li Zaiwu-ovi

Vo svojom novom liste pán Gläser vyjadril osobitné znepokojenie nad pokračujúcimi zločinmi násilného odoberania orgánov v Číne a obavy, či sa pán Ding nestane obeťou tohto hrozného zločinu.

Napísal: „Čínsky tribunál, ktorému predsedal Sir Geoffrey Nice KC, ktorý viedol stíhanie srbského vojnového zločinca Slobodana Miloševiča na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu, dospel vo svojom záverečnom rozsudku zo 17. júna 2020 k záveru, že násilné odoberanie orgánov sa už roky pácha v celej Číne v značnom rozsahu, a že praktizujúci Falun Gongu boli jedným – a pravdepodobne hlavným – zdrojom dodávok orgánov.“

Pán Gläser tiež spomenul, že je znepokojený tým, že Li-ho predchodca Zhang Hui, súčasný zástupca straníckeho tajomníka mesta Qingdao, ktorý v minulosti pôsobil ako mestský stranícky tajomník mesta Rizhao a prvý stranícky tajomník straníckeho výboru vojenského obvodu Rizhao, je prepojený na armádu.

„Som hlboko znepokojený osudom a životmi dvoch čínskych praktizujúcich Falun Gongu – pána Yuande Ding-a a jeho manželky pani Ruimei Ma – nielen možnosťou, že budú mučení, ale aj tým, že sa stanú obeťami násilného odberu orgánov Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Od 13. júna 2023 je pán Yuande Ding nezákonne držaný vo väznici mesta Rizhao. Vo väzbe ho nesmú navštevovať žiadni rodinní príslušníci,“ napísal.

Pán Gläser tiež uviedol, že pokračujúce prenasledovanie Falun Gongu nemá žiadny právny základ. Okrem Zhang-a aj niekoľko ďalších úradníkov vrátane Wang Xinsheng-a, starostu mesta Rizhao a bývalého tajomníka Politického a právneho výboru mesta Rizhao; Li Gang-a, riaditeľa Úradu verejnej bezpečnosti mesta Rizhao; Wu Guangfeng-a, tajomníka výboru okresu Wulian; a Li Jiang-a, riaditeľa Úradu verejnej bezpečnosti okresu Wulian, „vážne porušilo základné práva všetkých prenasledovaných praktizujúcich Falun Gongu v meste Rizhao, ktoré sú zakotvené v čínskej ústave.“ Žiada úrady, aby tieto osoby vyšetrili a stíhali v súlade s čínskym trestným zákonom.

V závere listu pán Gläser opätovne vyzval orgány mesta Rizhao, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili pána Dinga a vydali jemu aj jeho manželke pasy, aby sa mohli opäť stretnúť so svojím synom v Nemecku.

„Prípad budem pozorne a podrobne sledovať a žiadam vás, aby ste nás podrobne informovali o každej novej fáze,“ napísal pán Gläser Li-ovi. Naliehal tiež, aby sa o svoj list podelil aj s Wang Yi-om, čínskym ministrom zahraničných vecí, Wu Ken-om, čínskym veľvyslancom v Nemecku, Lin Wu-om, straníckym tajomníkom provincie Shandong a Li-ho predchodcom Zhang Hui-om.

Vzhľadom na samit EÚ – Čína, ktorý sa bude konať 7. a 8. decembra 2023, pán Gläser napísal ďalší list Ursule von der Leyen, predsedníčke Európskej komisie, v ktorom ju naliehavo vyzval, aby pri rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi počas samitu otvorila tému zabezpečenia prepustenia zadržiavaných praktizujúcich Falun Gongu.

Skupinové zatýkanie

Pán Ding Yuande [pozn. redakcie: podľa čínskych zvyklostí sa priezvisko osoby uvádza ako prvé a  krstné meno ako druhé], obyvateľ mesta Rizhao v provincii Shandong, bol zatknutý 12. mája 2023 pri policajnej prehliadke približne 100 miestnych praktizujúcich Falun Gongu. Do dnešného dňa je vo väzbe stále zadržiavaných šesť praktizujúcich: pani Guo Xin a pani Jiang Haibo sú v zadržiavacom centre v okrese Wulian a pani An Fengxia, pani Hong Meishuang, pán Gong Hua a pán Ding sú v zadržiavacom centre v meste Rizhao.

Pán Ding sa mal dostaviť na súd v okrese Wulian 28. novembra 2023. Podrobnosti o pojednávaní neboli v čase písania tohto článku k dispozícii. Jeho manželka, pani Ma, ktorá bola zatknutá v ten istý deň, bola 24. mája prepustená na kauciu. Polícia ju v posledných mesiacoch často prenasledovala, najmä vzhľadom na vytrvalé úsilie ich syna pri odhaľovaní prenasledovania a ich záchrane.

Ostatných päť praktizujúcich spolu s ďalšími 16 praktizujúcimi, ktorí boli zatknutí v ten istý deň, ale boli prepustení na kauciu, malo byť súdených okresným súdom vo Wuliane v období od 4. do 6. decembra. Ďalšími 16 praktizujúcimi sú: Qin Chong, Wang Yun, Huang Shifang, Jiang Ying, Liang Geyuan, Yang Chuanying, Zhu Xiuxia, Han Bangli, Qin Yuying, Fan Shuling, Wang Shuhua, Gao Xiuhua, Su Cuihua, Wang Xuli, Ding Xi a Han Gongying.