Odpoveď vydavateľov Minghui na list zamestnanca Úradu 610

(Minghui.org) 

Poznámka: Tento článok bol pôvodne uverejnený 9. novembra 2014.

Zamestnanec jednej z pobočiek Úradu 610 nedávno napísal list redakcii Minghui, v ktorom chcel odpoveď na otázku o karmickej odplate. Niekto ho totiž varoval, že tá môže postihnúť jeho, ako aj jeho spolupracovníkov. Nižšie uvádzame list redakcii, ako aj odpoveď Minghui.org. 

(Poznámka redakcie: Úrad 610 je policajná organizácia pôsobiaca nad rámcom zákona riadená najvyššími straníckymi funkcionármi, ktorej úlohou je riadiť prenasledovanie Falun Gongu v rôznych lokalitách v celej Číne)

List vydavateľom

Vážení vydavatelia Minghui, 

Bol som preložený na Úrad 610, kde musím pracovať priamo na záležitostiach ohľadom Falun Gongu. S Falun Gongom som sa stretol náhodou už pred mnohými rokmi. Sám som ho prestal praktizovať po tom, čo bol zakázaný. Ľudia v mojom veku sú vo všeobecnosti poslušní.

Pred touto zmenou zamestnania som nemal o Falun Gongu žiadne hlboké vedomosti. Hoci som kritizoval Čínsku komunistickú stranu za jej korupciu, nenávisť voči strane som neprechovával. Myslel som si, že strana urobila aj niekoľko dobrých vecí, napríklad že zrušila dane pre poľnohospodárov, zaviedla zdravotnú starostlivosť pre farmárov, či zvýšila platy robotníkom.

Odkedy som začal pracovať na Úrade 610, často mi jeden príbuzný hovoril o karmickej odplate, ktorú môžu dostať napríklad stranícki funkcionári za prenasledovanie Falun Gongu. Uviedol mi aj pomerne veľa príkladov vrátane tých, ktoré sa týkali najvyšších predstaviteľov, ako napríklad Bo Xilai a Wang Lijun. Nechcem sa dostať do konfliktu s Falun Gongom, ale nechcem sa zúčastňovať na žiadnych aktivitách proti strane... 

Môj príbuzný mi vždy opakoval princíp príčiny a následku, karmy. Som z toho trochu znepokojený a neviem, čo robiť. Povedal som mu, aby prestal... Dal mi príklad čínskeho znaku 爆 (ktorý znamená „explodovať“). Vysvetlil mi, že tento znak znamená, že kto vstúpi do strany (stredná zložka pravej polovice znaku), bude vystavený slnku, zaplavený vodou a spálený ohňom (ľavá polovica znaku). Moja práca sa ale nedá zmeniť za deň alebo dva.

Neskôr mi dal program na obídenie internetovej cenzúry a poradil mi aj, aby som si často čítal webstránku Minghui. Moja myšlienka je jednoduchá – nechcem byť súčasťou Falun Gongu, a nie som ani proti strane. Chcem len viesť jednoduchý život kancelárskeho pracovníka. Nestretnem sa s karmickou odplatou, však?

Dúfam, že od vás dostanem uspokojivú odpoveď.

Prajem vám zdravie a šťastie!

1. novembra 2014 

 

Odpoveď vydavateľov Minghui

Vážený pane,

Po prečítaní vášho listu s vami súcitíme. Je pravda, že všetci sa v živote rozhodujeme. Nie je nič zlé na tom chcieť povýšenie, prácu a dobrý život. Zvláštna spoločnosť v Číne vás však postavila do konfliktnej pozície s mnohými ľuďmi.

Písali ste v nádeji, že dostanete uspokojivú odpoveď, preto sa vám pokúsime ponúknuť určité pohľady na veci. Možno to nevyrieši vašu otázku v plnom rozsahu, ale dúfame, že naša odpoveď vám poskytne náš pohľad na vec.

Ak si myslíte, že dáva zmysel, môžete náš návrh využiť. Ak si myslíte, že zmysel nedáva, chápte prosím, že to nemyslíme zle.

Zamyslime sa teraz nad vašou otázkou z troch hľadísk: Práva, morálky a ľudskosti. 

1. Právo

V článkoch 35 a 36 čínskej ústavy sa stanovuje, že čínski občania majú slobodu prejavu a slobodu viery. ČKS však kontroluje vládu, vedome porušuje zákony a nezákonne prenasleduje praktizujúcich Falun Gongu.

Falun Gong je kultivačná metóda založená na princípoch Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Rozšírila sa do viac ako 100 krajín a regiónov, napríklad do Hongkongu, Macaa či na Taiwan. Zvyšok sveta túto prax podporuje, ale v krajine svojho pôvodu, v Číne, je žiaľ prenasledovaná.

Toto prenasledovanie je otvoreným hanobením čínskej ústavy, je tak? Nestavia vás teda pridelenie práce, ktorá núti praktizujúcich vzdať sa viery vo Falun Gong do konfliktnej pozície s mnohými ľuďmi? Nestavia vás aj do pozície porušovania ústavy?

2. Morálka

Pomáhať ľuďom, aby sa vzdali členstva v čínskych komunistických organizáciách nie je politikárčenie. Je to výzva k morálnemu pozdvihnutiu čínskych ľudí. Naši predkovia si veľmi vážili dodržiavanie sľubov. Ako môžeme brať vážne ľudí, ktorí neberú vážne ani svoje vlastné sľuby?

Predstavte si, že sa váš vnuk stane žiakom základnej školy. Vrátil by sa domov zo školy a povedal by: „Dedko, svojím sľubom som oklamal ostatných a vrátil som sa s červenou šatkou (uniforma mladých pionierov strany). Odpoviete: „Dieťa moje, dobrá práca! Ja som urobil to isté, keď som bol v tvojom veku.“

Mali by sme byť pre naše deti dobrým príkladom, nie je tak? Keď ste dali sľub, že svoj život obetujete strane a budete za ňu bojovať do konca života, mysleli ste to vážne? Dokázali by ste za to naozaj prevziať zodpovednosť? 

Mnohí ľudia zverejnili svoje vyhlásenia, že sa vzdávajú sľubov, ktoré dali pri vstupe do strany. Takéto vyhlásenie môžete urobiť aj s použitím pseudonymu, pretože najdôležitejšie je vaše srdce.

Svoj sľub, že budete súčasťou ČKS, môžete odvolať a podpísať ho s prezývkou. Vezmite si späť svoje svedomie a buďte človekom s bezúhonnou morálkou – takým, ktorý hovorí to, čo myslí a myslí to, čo hovorí.

Takto, ak príde deň karmickej odplaty, nebudete jej súčasťou, pretože budete mať čisté svedomie!

3. Ľudskosť

Nie je nič zlé na tom, že chce človek povýšenie, prémie a plat. Avšak ako verejný činiteľ, to, či môžete konať na základe ústavy a nie šikanovať občanov, ktorým by ste mali slúžiť, hovorí o tom, či konáte od základu správne alebo nesprávne.

Často stojíme pred ťažkými voľbami. Ťažkosti vyplývajú z konfliktov medzi osobným ziskom a emóciami a medzi morálkou a svedomím. Je normálne chcieť „mať svoj koláč a aj ho zjesť“, ale ľudskosť si vyžaduje, aby sme pochopili základné dobro a zlo a chránili svoje svedomie.

Pokiaľ ide o politiku, všetci vieme, že žiadny Číňan, ktorý prešiel toľkými komunistickými kampaňami, by nechcel zomrieť pre politiku. Prečo potom toľko ľudí spochybňuje stranu v súvislosti s Falun Gongom? Pretože z neho majú skutočný prospech.

Nezávislé myslenie je veľmi dôležité. Čínska spoločnosť je značne zdeformovaná: to, čo vláda povoľuje, nemusí byť dobré; mnohé veci, ktoré vláda zakazuje, nie sú zlé. 

Myslíme si, že nasledujúce dva javy dokazujú, že Falun Gong poskytuje zdokonalenie mysle aj tela: skutočnosť, že Falun Gong praktizujú ľudia z mnohých etník na celom svete, a že tak mnoho ľudí vytrvalo praktizuje napriek dlhodobému krutému prenasledovaniu.

Aj keď človek nerozumie, čo je Falun Gong, mal by ho rešpektovať. Je to základný aspekt ľudskosti. 

Čo navrhujeme: 

Ak sa pred voľbou nestanovia štandardy, je vytrhnutá z kontextu. Štandard, ktorý navrhujeme, je: použiť históriu ako referenciu.

Takmer každá úloha, ktorú by človek mohol zohrať, sa už v histórii odohrala. Ľudia ako Qin Hui – ktorý očiernil a zabil Yue Fei-a, slávneho dávneho čínskeho generála – a jeho muži dostali karmickú odplatu. Tí, ktorí predstierali, že sú chorí alebo neschopní, ochránili si vlastné svedomie a nezúčastňovali sa na páchaní zlých skutkov, mali dobrý koniec. Tí, ktorí odolali tlaku a zastali sa prenasledovaných, boli nakoniec odmenení.

Dni ČKS sú spočítané. To je v Číne všeobecne známe. Keby Jiang Zemin, hlava ČKS, ktorá začala prenasledovanie v roku 1999, vedel, že sa stretne s Falun Gongom všade mimo Číny, kam pôjde, a že bude postavený za svoje zločiny pred súd, vôbec by sa to neodvážil začať! Ale čas sa nedá vrátiť späť. Teraz už vie, aké to je byť terčom verejného rozhorčenia. 

Bez ohľadu na to, kde sa rozhodnete žiť a pracovať, dúfame, že dokážete rešpektovať ústavu a byť občanom, ktorý dodržiava zákony.

Bez ohľadu na to, pre ktorú možnosť sa rozhodnete, dúfame, že nám pošlete svoju prezývku alebo pseudonym. Pomôžeme vám ukončiť členstvo v ČKS a odvolať Váš sľub strane. Nemysleli ste to naozaj. Je to pre vaše dobro a dobro vašich budúcich generácií. Nie je to výborná vec?

 

Vydavatelia Minghui

7. novembra 2014