Príznaky depresie vymizli po recitovaní deviatich pravdivých slov

(Minghui.org) Moja vnučka má tento rok 15 rokov. V marci minulého roka zrazu prestala hovoriť a bolo jej neustále do plaču. Jej otec ju vzal k lekárovi, no ten u nej nenašiel žiadny problém. Aj jej učiteľka sa ju snažila rozveseliť rôznymi spôsobmi, ale bezvýsledne. Vnučka prerušila školskú dochádzku, aby vyhľadala lekárske ošetrenie.

Jej rodičia ju neskôr vzali ku mne domov. Hneď ako prišla, povedala: „Babička, tvoj domov je skvelý! Rozsvietilo sa mi srdce!“ Keď som to počula, potešila som sa a navrhla som jej, aby u mňa zostala.

Držala som ju za ruky a učila som ju recitovať si 9 pravdivých slov: „Fa-lun Da-fa Hao. Zhen-Shan-Ren Hao.“ („Falun Dafa je dobrý; Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť sú dobré.“) Povedala som jej, že ak si ich bude opakovať úprimne, zotaví sa. Súhlasila, že to skúsi. Počas nasledujúcich dní som jej postupne predstavila knihy Dafa. Keď som si ich čítala, nechala som ju čítať spolu so mnou.

Moja vnučka zažila rýchle zlepšenie svojho stavu. Po siedmich dňoch pobytu u mňa sa vrátila do normálu a odišla späť domov. Keď sa vrátila do školy, učiteľka sa jej spýtala, akú liečbu podstúpila. Povedala jej o Falun Dafa.

Keď ma vnučka opäť navštívila, povedala mi, že niekedy, keď máva nočné mory, recituje si  9 pravdivých slov a cíti sa bezpečne a chránená. Je vďačná za požehnanie Dafa.