46-ročná žena z provincie Jilin bola tajne odsúdená na 4 roky, dozorkyňa rodine odopiera návštevy

(Minghui.org) 46-ročná žena z mesta Jilin bola 13. októbra 2023 prijatá do ženskej väznice provincie Jilin, kde si má odpykať štvorročný trest za vieru vo Falun Gong, prax zušľachťovania mysle a tela, ktorá je od júla 1999 prenasledovaná Čínskou komunistickou stranou.

Rodina pani Wang Chunling vôbec nebola informovaná o jej súdnom procese, odsúdení, ani presune do väzenia. Koncom novembra 2023 ju do miestneho zadržiavacieho centra šla navštíviť jedna jej kamarátka. Tej bolo povedané, že pani Wang bola už pred niekoľkými týždňami prevezená do väzenia, hneď potom, čo ju okresný súd v Changyi odsúdil. Zadržiavacie centrum neuviedlo žiadne ďalšie podrobnosti o prípade pani Wang, napríklad kedy prebehol súdny proces, alebo či bola odsúdená. 

Blízki pani Wang požiadali o možnosť navštíviť ju vo väzení, ale opakovane ich odmietli. Naposledy sa do väznice (ktorá sa nachádza v hlavnom meste Changchun) vybrali pred Čínskym novým rokom (10. februára 2024), no znova ich odmietli. Vedenie väznice uviedlo, že pokiaľ bude pani Wang naďalej trvať na praktizovaní Falun Gongu, nebudú rodinné návštevy možné.

Trápenie pani Wang vyplynulo z jej prvého zatknutia 3. januára 2022 po tom, ako bola nahlásená za komunikáciu o Falun Gongu. Keď odmietla dať svoje odtlačky prstov do záznamov z výsluchu, polícia ju zbila a zlomila jej palec. O tri mesiace neskôr bola prepustená na kauciu a 7. februára 2023 bola obvinená.

Počas prepustenia na kauciu bola pani Wang 4. mája 2023 opäť zatknutá po tom, ako ju príslušníci policajnej stanice Xin'an spozorovali pri rozdávaní informačných materiálov Falun Gongu. Odviezli ju do miestneho zadržiavacieho centra a odvtedy jej rodina nedostala žiadne oficiálne informácie o jej prípade. O jej odsúdení a preložení do väzenia sa dozvedeli až od jej kamarátky, ktorá ju navštívila koncom novembra 2023. 

Podrobnosti prvého zatknutia v januári 2022

Pani Wang bola zatknutá 3. januára 2022 po tom, ako ju niekto nahlásil za šírenie informačných materiálov o Falun Gongu. Keď odmietala nastúpiť do policajného auta, policajt ju kopol a prinútil ju nastúpiť.

Pani Wang bola potom zadržiavaná na policajnej stanici Xinghua takmer 30 hodín. Keď odmietla odpovedať na akékoľvek otázky, policajt ju udrel do tváre. Ďalší ju udrel do brucha a spýtal sa jej, či verí v komunistickú stranu. Odpovedala, že verí v učiteľa Falun Gongu. 

Mladý policajt Yang Zhongyu nariadil pani Wang, aby na dokumenty k prípadu dala odtlačky prstov. Keď odmietla, Yang si zavolal ďalších troch policajtov. Každý z nich ju držal za ruky a ramená a pokúšali sa ju takto nasilu prinútiť, aby dala odtlačky prstov na dokumenty. Jeden z policajtov použil takú silu, že jej zlomil palec. Až potom prestali.

Nasledujúce popoludnie policajti chytili pani Wang za druhú ruku, priložili jej prst na atramentovú podložku a chystali sa jej odtlačok prsta priložiť k dokumentom. Yang sa ju pokúsil udrieť do ruky, no pani Wang sa podarilo rýchlo odtiahnuť ruku a Yangova päsť tak dopadla na stôl s takou silou, že si odrel veľký kus kože. Potom sa pokúsil kopnúť pani Wang do nohy, ale aby udržala rovnováhu, pani Wang ustúpila práve v momente, keď stiahla ruku späť, takže Yang kopol do nohy stola a vykríkol od bolesti. 

Yang vzal pani Wang na toaletu, kde neboli bezpečnostné kamery. Udrel ju do tváre, do hrude a do ramena. Prikázal jej tiež, aby tri minúty recitovala básne Falun Gongu. Keďže mala podozrenie, že sa snaží nahrať jej hlas, aby proti nej sfalšoval dôkazy, alebo ho použil na sledovanie, nepodvolila sa.

Polícia neskôr našla vo svojej databáze informácie o pani Wang zo záznamu o predchádzajúcom zatknutí z roku 2020 a o desaťdňovom zadržaní. Zavolali jej manželovi, dcére a svokre, aby potvrdili jej totožnosť, a potom ju odviezli do zadržiavacieho centra mesta Jilin.

Pani Wang bola prepustená na kauciu 16. apríla 2022. Keď ju odviezli domov, policajti vykonali domovú prehliadku. Potom sa vrátili ešte niekoľkokrát, aby ju obťažovali. 

Obvinená vo februári 2023

Policajt Yang zavolal rodine pani Wang v januári 2023. Povedal, že vracajú kauciu vo výške 1 000 yuanov, ktorú rodina zaplatila za pani Wang, a že si ju má prísť vyzdvihnúť na policajnú stanicu.

Keď sa pani Wang dostavila, Yang ju odviedol na okresnú prokuratúru Changyi. Prokurátor Li Xiaozhao jej nariadil, aby podpísala dokument k prípadu, to však odmietla. Li ju varoval, že tak bude musieť absolvovať ďalšiu cestu na prokuratúru, kým jej vrátia peniaze.

Yang si pani Wang opäť zavolal 6. februára 2023 a nariadil jej, aby sa dostavila na prokuratúru. Pani Wang išla so svojou svokrou, ale staršia žena s ňou nemohla vojsť dovnútra. 

Li sa spýtal pani Wang, či priznáva svoju vinu. Trvala na tom, že neporušila žiadny zákon a odmietla čokoľvek podpísať. Keď sa svokra konečne dostala dnu, povedala, že jej nevesta je úžasný človek, ktorý je na svokru veľmi dobrý. Li im povedal, aby šli domov a vrátili sa na druhý deň ráno.

Pani Wang sa na druhý deň vrátila na prokuratúru spolu s dcérou. Li ich obe odviedol na okresný súd Changyi. Namiesto vrátenia kaucie vo výške 1 000 yuanov, ktorú sľúbili, súd nariadil pani Wang, aby zaplatila ďalších 2 000 yuanov, a aby jej dcéra podpísala dokument o jej prípade ako ručiteľ. Ak by tak neurobila, odviezli by jej mamu do väzby. 

V obave, že pani Wang bude uväznená, jej dcéra dala pracovníkom súdu svoje telefónne číslo a na dokument sa podpísala priezviskom „Chen“.

Zamestnanci súdu dali pani Wang dve oznámenia. Jedno z nich bolo obvinenie z okresnej prokuratúry Changyi. Prokurátor Li ju obvinil, že sa nepriznáva k vine a odporučil jej trest odňatia slobody na štyri roky. Súd tiež vydal podmienku prepustenia na kauciu na jeden rok a nariadil jej, aby sa dostavila na súd vždy, keď bude predvolaná. Pani Wang tiež nesmela opustiť mesto.