Ideológia ČKS za diskrimináciou amerického colníka voči Falun Gongu

(Minghui.org)  Keď 11. marca jeden zo súborov Shen Yun Performing Arts ukončil svoje európske turné a vrátil sa do USA, na letisku v Chicagu ich zastavil čínsky hovoriaci americký colník. Úradník opakoval propagandu Čínskej komunistickej strany (ČKS) a opakovane sa pokúšal zabrániť umelcom Shen Yunu vo vstupe do USA.

Incident vyvolal znepokojenie v americkom Kongrese, na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve vnútornej bezpečnosti. Mnohí ľudia sa pýtajú: prečo tento muž opakoval propagandu ČKS, keď pracuje ako colník v USA?

Ideológia ČKS spôsobuje škody na hraniciach USA

ČKS má za sebou krvavú históriu poháňanú nenávisťou a brutalitou, od kampane za pozemkovú reformu až po antipravicové hnutie, od kultúrnej revolúcie až po masaker na Námestí nebeského pokoja. Na dosiahnutie svojich cieľov ČKS systematicky vymývala mozgy Číňanom pomocou lží a nenávistnej propagandy. Zámerne napríklad mieša pojmy čínskeho ľudu s ideológiou ČKS, čo vedie ľudí k mylnému presvedčeniu, že potomkovia Číňanov musia zostať verní režimu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Pojem „čínsky ľud“ v skutočnosti zahŕňa mnoho etnických skupín; ako národnosť predstavuje privilégiá a povinnosti človeka spojené s jeho občianstvom krajiny. Prísne vzaté, napriek pokračujúcemu prenasledovaniu zo strany ČKS (politickej strany) majú praktizujúci Falun Gongu stále nárok na zákonné práva, rovnako ako ostatní čínski občania. Práve ČKS tento pojem prekrútila, aby sa mohla svojvoľne zamerať na určité menšinové skupiny tým, že ich označila za nepriateľov štátu a prinútila verejnosť pripojiť sa ku kampani prenasledovania.

Colná a hraničná ochrana USA (CBP) vyžaduje, aby jej zamestnanci boli občanmi USA. To znamená, že spomínaný čínsky hovoriaci muž, ktorý pracuje ako zamestnanec CBP, musí zložiť nasledujúcu prísahu vernosti:

„Týmto vyhlasujem, a prisahám, že sa absolútne a úplne zriekam akejkoľvek vernosti a oddanosti akémukoľvek cudziemu kniežaťu, panovníkovi, štátu alebo suverenite, ktorých som bol doteraz poddaným alebo občanom; že budem podporovať a brániť ústavu a zákony Spojených štátov amerických proti všetkým nepriateľom, zahraničným aj domácim; že im budem pevne veriť a budem im oddaný; že budem nosiť zbraň v mene Spojených štátov, keď to bude vyžadovať zákon; že budem vykonávať nebojovú službu v ozbrojených silách Spojených štátov, keď to bude vyžadovať zákon; že budem vykonávať práce národného významu pod civilným vedením, keď to bude vyžadovať zákon; a že tento záväzok prijímam slobodne, bez akýchkoľvek psychických výhrad alebo úmyslu vyhnúť sa mu; k tomu nech mi dopomôže Boh.“

Je zrejmé, že táto prísaha nemala v mysli toho colníka taký vplyv, ako desaťročia trvajúce vymývanie mozgu ČKS.

ČKS využíva „politizovanie sa“ ako zámienku na svojvoľné útoky na ľudí

V komunistickej Číne môže byť každý jednotlivec alebo skupina, ktorá sa strane znepáči, označená za „politickú“. Po tomto označení bude cieľová osoba alebo skupina vystavená diskriminácii, ponižovaniu, brutalite a dokonca zabíjaniu.

V skutočnosti ide o ďalší termín, ktorý ČKS prekrútila a zneužila. Napríklad veľký počet čínskych vládnych úradníkov – najmä vysokopostavených úradníkov – využíva osobitné privilégiá vrátane úplatkárstva, honosného životného štýlu, vlastníctva pasov viacerých krajín a prevodu majetku do zahraničia, ale tieto kľúčové politické osobnosti nie sú označované ako „politické“. Naopak, za „politických“ alebo „polituzujúcich sa“ sa označujú len tí, ktorí patria medzi vybraných jednotlivcov alebo skupiny, ktorým boli odopreté základné práva. Nie je to ironické?

V bežnej spoločnosti majú ľudia základné ľudské práva a zákonné práva, ako napríklad právo voliť a vyjadrovať svoj názor. Vymývanie mozgov ČKS však viedlo k tomu, že Číňania tieto základné práva považujú za privilégiá, ktoré im udelila strana. Strana tak môže ľudí zbaviť ich práv podľa vlastnej vôle.

ČKS sa stavia proti viere, čo vedie k morálnej skazenosti

Pri pokuse zastaviť umelcov Shen Yunu pri vstupe do USA povedal čínsky hovoriaci príslušník CBP svojim kolegom: „Sú z Falun Gongu. Sú politickí. Sú nelegálni.“ Týmto konaním v podstate išiel proti svojej povinnosti chrániť Ameriku, krajinu založenú na slobode viery. Jeho slová odhaľujú, ako hlboko ideológia ČKS zdeformovala myslenie ľudí v Číne.

Strana na povrchu poskytuje určitú ideologickú slobodu, napríklad v akademickom výskume, a dokonca povoľuje existenciu cirkví a chrámov. V praxi sa však od všetkých týchto inštitúcií vyžaduje, aby bezpodmienečne nasledovali vedenie strany. Preto je Falun Gong prenasledovaný a podzemné cirkvi sú terčom útokov.

Nie je to prekvapujúce, pretože všetci komunistickí vodcovia sa zameriavali na náboženstvá, od Karla Marxa a Vladimíra Lenina až po dnešných predstaviteľov ČKS. Základné učenie náboženstiev a systémov viery zdôrazňuje morálne hodnoty a snahu o dobro. To je v tvrdom protiklade s nenávisťou a brutalitou, ktoré presadzuje ČKS.

Útokom na tradičné hodnoty a systémy viery však ČKS priviedla Čínu na cestu, z ktorej niet návratu. Čínska spoločnosť je dnes plná vrážd, promiskuity, užívania drog, násilia, falošného mäsa, falošných liekov a mnohých ďalších neduhov. Ľudia sa navzájom klamú pre osobný prospech a hľadajú potešenie bez morálnych zábran. Toto zmýšľanie a správanie škodí nielen čínskym občanom a ich deťom, ale aj medzinárodnej spoločnosti.

Ochrana slobody viery a slobodného sveta

Incident na letisku v Chicagu preto vyvolal intenzívne reakcie amerických zákonodarcov, ministerstva zahraničných vecí a ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.

Člen snemovne USA, Scott Perry, v liste adresovanom CBP 15. marca uviedol, že ho znepokojilo, že čínsky príslušník CBP výslovne spochybnil náboženské presvedčenie umelcov Shen Yunu a tvrdil, že skupina je „nelegálna“ kvôli ich náboženskému presvedčeniu. „Ak sa to potvrdí, ide o dych vyrážajúce a odsúdeniahodné porušenie ich ústavných práv,“ napísal. „Snaží sa tento úradník presadzovať čínsku politiku prostredníctvom svojho oficiálneho postavenia vo vláde USA?“

Pán Perry sa pozastavil nad tým, ako by sa spôsob vypočúvania tohto colníka mohol považovať za primeraný. „Chcem poznať minulosť tejto osoby,“ vysvetlil v rozhovore. „Rozhodne musíme byť na pozore pred takýmito vecami. A myslím si, že musíme byť aktívni.“

„Tieto správy sú znepokojujúce – v najlepšom prípade – a vyžadujú si okamžité vyšetrovanie. Takéto konanie je veľmi dôležité – v neposlednom rade ide o ochranu práv týchto, aj všetkých ostatných občanov USA, vyplývajúcich z prvého dodatku ústavy. Možno rovnako naliehavá je potreba zistiť a zabrániť ľuďom so sympatiami k iným režimom, aby získali a využívali oficiálne postavenie na presadzovanie svojho osobného presvedčenia voči iným,“ pokračoval vo svojom liste pán Perry.

Niekoľko ďalších zákonodarcov vyjadrilo podobné obavy a vyzvalo na prijatie opatrení. Člen snemovne Brian Babin z Texasu uviedol, že je „absolútne neospravedlniteľné, aby sa toto stalo v Spojených štátoch v podaní amerického úradníka“. „Malo by sa uskutočniť dôkladné vyšetrovanie, a ak sa preukáže, že obvinenia sú pravdivé, colník by mal byť okamžite prepustený,“ povedal v rozhovore. „Nikdy by sme nemali dovoliť, aby ČĽR [Čínska ľudová republika] – jedna z najrepresívnejších krajín na svete – mala vplyv na našu federálnu vládu.“

Člen snemovne Don Bacon z Nebrasky dúfa, že sa incident vyšetrí. „Príslušník orgánov činných v trestnom konaní na letisku obťažuje amerického občana – máme tu slobodu náboženského vyznania a mali by sme ju chrániť,“ poznamenal pán Bacon a dodal: „Za takéto správanie by mali byť prijaté disciplinárne opatrenia.“

Členka snemovne Michelle Steel z Kalifornie napísala: „Náboženské profilovanie zo strany amerického vládneho úradníka je neospravedlniteľné a ak tento človek nebude potrestaný, hrozí, že sa bude dopúšťať ďalšieho diskriminačného správania.“

Ako ukazuje tento incident, hlboké a systematické vymývanie mozgov zo strany ČKS deformuje myslenie ľudí a ohrozuje slobodný svet. Dokonca aj po odchode z Číny niektorí Číňania naďalej pracujú v mene ČKS a pôsobia ako jej agenti. Odmietnutie ideológie ČKS má zásadný význam nielen pre Číňanov, ktorí sa stali obyvateľmi iných krajín s trvalým pobytom alebo ich občanmi, ale aj pre celý slobodný svet.