Správa Minghui o prenasledovaní Falun Gongu v Číne za rok 2023

Správa Minghui: Aktuálne informácie o prenasledovaní Falun Gongu v Číne za rok 2023, od vydavateľstva Minghui a Tianti Books je teraz k dispozícii na predobjednávku. Obsah správy pochádza výlučne zo stránky Minghui.org, rovnako ako predchádzajúce správy 20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne a Prenasledovanie Falun Gongu: Obhajoba viery uprostred tyranie (správa Minghui 2020 – 2022).

Tieto tri knihy systematicky popisujú a dokumentujú brutálne prenasledovanie, ktorému boli praktizujúci Falun Gongu vystavení v Číne počas 24 rokov od roku 1999 do roku 2023, ako aj rozšírenie Falun Gongu v slobodných spoločnostiach mimo Číny. Knihy poskytujú autentické informácie pre vládnych úradníkov, ľudskoprávne organizácie a ľudí, ktorí sa zaujímajú o slobodu viery na celom svete, a cieľom je poskytnúť informácie o Falun Gongu a pomôcť zastaviť prenasledovanie.

Michael J. Carson z Midwest Book Review napísal, že Správa Minghui je „pôsobivo informatívna“, „výnimočne dobre organizovaná“ a „jedinečná, mimoriadna a komplexná štúdia, ktorú možno obzvlášť a bez výhrad odporučiť do osobných, komunitných, univerzitných a univerzitných knižničných zbierok o Falun Gongu a do zoznamov doplnkovej študijnej literatúry“.

Peter Westmore, publicista týždenníka News Weekly a bývalý predseda Národnej občianskej rady (NCC) v Austrálii, napísal: „Pre tých, ktorí sa obávajú zneužívania čínskej moci vo svete, je táto kniha základným zdrojom informácií. Ponúka viac ako 430 strán najúplnejšej dokumentácie o prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu v Číne a mala by byť v každej knižnici a parlamentnej kancelárii v Austrálii.“

Známy publicista Zhang Lin pri príležitosti udelenia Ceny Benjamina Franklina Asociácie nezávislých knižných vydavateľov (IBPA) knihe 20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne povedal, že toto uznanie je významným potvrdením úsilia praktizujúcich Falun Gongu čeliť prenasledovaniu, povzbudením pre všetkých Číňanov, ktorí hľadajú spravodlivosť, a odhalením a odmietnutím zla páchaného Čínskou komunistickou stranou.

Odkazy na nové knihy

Správa Minghui: Aktuálne informácie o prenasledovaní Falun Gongu v Číne za rok 2023 (v angličtine)

Prenasledovanie Falun Gongu: Obhajoba viery uprostred tyranie (správa Minghui 2020 – 2022) (v angličtine)

Správa Minghui: 20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne (v angličtine)

Ďalšie publikácie

Správa Minghui: Praktizujúci Falun Gongu sú v Číne systematicky vraždení pre svoje orgány (2016) (v angličtine)

Pandémia ČKS: Ako odhalenie podvodu Čínskej komunistickej strany ponúka cestu k nádeji (v angličtine)

《新冠疫劫》Katastrofa spôsobená koronavírusom (v čínštine)

《死刑犯遮不住中国器官移植市场的蘑菇云》Popravy trestancov odsúdených na smrť nemôžu zakryť prudký nárast na čínskom trhu s transplantovanými orgánmi (v čínštine)