Kanada: Praktizujúci Falun Gongu odhalili ohrozovanie vystúpení Shen Yun zo strany ČKS

(Minghui.org) „Autobusy Shen Yun na turné v Kanade a v USA boli niekoľkokrát poškodené, okrem iného aj prepichnutím pneumatík. K poslednému incidentu došlo minulý víkend 23. marca 2024. Počas predstavení Shen Yun vo Vancouveri niekto poslal zamestnancom divadla e-mail, v ktorom sa vyhrážal odpálením bomby,“ uviedla pani Dai.

Dňa 27. marca 2024 pani Dai, predsedníčka Asociácie Falun Dafa v Kanade, vypovedala počas vypočúvania v Ottawe v rámci verejného vyšetrovania zahraničného zasahovania. Odhalila ohrozovanie predstavení Shen Yun zo strany Čínskej komunistickej strany (ČKS). Povedala: „Rovnaký e-mail s bombovou hrozbou bol zaslaný divadlám v USA. To ukazuje, že ide o pokus zameraný na Shen Yun. Iba ČKS by mala takýto motív a takéto správanie, ktoré sú v súlade s jej predchádzajúcimi krokmi.“

Image
Videozáznam z vypočutia počas verejného vyšetrovania zahraničného zasahovania v Ottawe, ktoré sa konalo 27. marca 2024. Pani Dai (druhá zľava), predsedníčka Asociácie Falun Dafa v Kanade, a Mehmet Tohti (uprostred), výkonný riaditeľ Projektu obhajoby práv Ujgurov (URAP), počas vypočúvania svedčili o zasahovaní ČKS v Kanade.

ČKS pracuje na sabotovaní predstavení Shen Yun

Podľa pani Dai ČKS systematicky pracuje na sabotovaní predstavení Shen Yun tým, že robí veci ako je zasielanie varovných listov politikom, aby ich odradila od sledovania predstavenia, a vyvíja nátlak na volených predstaviteľov, ktorí sa zúčastnili na predstaveniach, prostredníctvom telefonátov alebo e-mailov, ktoré očierňujú Falun Gong a Shen Yun.

Uviedla príklad: Kancelária člena mestskej rady v Ottawe dostala urážlivé a hrubé e-maily od osôb, ktoré sa vydávali za praktizujúcich Falun Gongu po tom, ako sa zúčastnil na predstavení Shen Yun. Tieto e-maily boli zablokované IT pracovníkmi na mestskom úrade. Praktizujúci mali možnosť objasniť, že tieto e-maily nepochádzajú od reálnych praktizujúcich Falun Gongu, a že v skutočnosti ide o pokusy ČKS očierniť túto prax po tom, čo sa jeden člen mestskej rady sťažoval miestnym praktizujúcim, keď dostal takýto e-mail.

Pani Dai uviedla, že podobné sfalšované e-maily boli zaslané riaditeľovi divadla v Calgary s cieľom sabotovať vzťahy medzi divadlom a miestnymi praktizujúcimi, ktorí organizujú predstavenia Shen Yun. Niektoré e-maily sa dokonca vyhrážali aj miestnym sponzorom, v snahe vyvinúť na nich nátlak, aby stiahli svoje sponzorstvo pre Shen Yun.

„Poslaním Shen Yun je oživiť tradičnú čínsku kultúru, ktorú ČKS ničí,“ povedala pani Dai. „Režim sa Shen Yun bojí. Predstavenia spochybňujú zákonnosť jej vlády. Tradičná čínska kultúra je v rozpore s komunistickou kultúrou.“

ČKS rozširuje svoju kampaň prenasledovania Falun Gongu do Kanady

Pani Dai uviedla, že v júli 1999 bývalý vodca ČKS spustil celoštátne, nezákonné potláčanie Falun Gongu v Číne.

„Prenasledovanie sa neobmedzuje len na Čínu samotnú, ale rozšírilo sa aj do zahraničia, vrátane Kanady. Praktizujúci Falun Gongu v Kanade sa venujú protestom proti prenasledovaniu praktizujúcich Falun Gongu zo strany ČKS v Číne, Kanade a vo zvyšku sveta. V Kanade úsilie praktizujúcich zahŕňa odhaľovanie lží režimu o tejto praxi a zvyšovanie povedomia verejnosti o porušovaní ľudských práv zo strany režimu.“

Asociácia Falun Dafa v Kanade v októbri 2023 zverejnila 130-stranovú správu s názvom „Zahraničné zasahovanie a represie voči Falun Gongu v Kanade“, ktorá odhaľuje zahraničné zasahovanie ČKS a nadnárodné represie zamerané na komunitu Falun Gongu v Kanade v posledných dvoch desaťročiach. Pani Dai počas vypočutia zhrnula časti tejto správy.

Správa podrobne opisuje, ako ČKS používala celý rad taktík na ovplyvňovanie volených úradníkov v Kanade a ľudí vo všetkých segmentoch spoločnosti, s cieľom marginalizovať Falun Gong a potlačiť verejnú podporu Falun Gongu. Medzi použité metódy patrí politická infiltrácia, manipulácia, nátlak, podnecovanie nenávisti, šírenie falošných informácií, útoky, obťažovanie, internetové útoky a sledovanie. Túto taktiku uplatňovali nielen čínske veľvyslanectvá a konzuláty, ale osvojili si ju aj agenti ČKS a organizácie (napríklad oddelenia pre zjednotenie) v Kanade.

V správe sa tiež uvádza, že ČKS zasahovala do malých a veľkých komunitných skupín v Kanade, obchodných a slávnostných podujatí, ako aj iných umeleckých a kultúrnych aktivít, pričom jej cieľom bolo vylúčiť praktizujúcich Falun Gongu z účasti na komunitných podujatiach. Takýto nátlak a manipulácia nielenže obmedzuje dobro Kanaďanov, ale zasahuje aj do základných hodnôt Kanady samotnej.

Správa podrobne vymenovala veľké množstvo nenávistných prejavov a nepravdivých informácií šírených ČKS a čínskymi spravodajskými stránkami a online platformami kontrolovanými režimom. Takýto obsah zavádzal niektorých ľudí a viedol k ich diskriminačnému postoju voči praktizujúcim Falun Gongu.

Praktizujúci Falun Gongu sú nielen pravidelne fyzicky napádaní a obťažovaní na verejnosti, ale čelia aj sledovaniu a útokom na internete. Okrem toho v Kanade ČKS systematicky kontroluje čínsku komunitu, jej médiá a internet s cieľom presadzovať svoju agendu a potláčať hlasy praktizujúcich Falun Gongu.

Pani Dai uviedla niekoľko príkladov: Praktizujúcej Falun Gongu, ktorá protestovala pred čínskym konzulátom vo Vancouveri, sa vyhrážali strelnou zbraňou; praktizujúcu v Toronte konfrontovali pred jej domom a vyhrážali sa jej odobratím detí, pretože žiadala o pomoc pri prepustení svojej nezákonne zadržiavanej sestry a švagrinej. Tej istej praktizujúcej rozbili okná na aute a jej balkón bol pošpinený ľudskými výkalmi.

Pani Dai uviedla príklad politického zasahovania. Kanadskí vládni predstavitelia po návšteve Číny stiahli svoju podporu Falun Gongu, alebo udusili jeho protesty proti čínskemu režimu. V roku 2006 sa vtedajší starosta Vancouveru Sam Sullivan pokúsil súdnou cestou odstrániť dlhoročnú vigíliu Falun Gongu pred čínskym konzulátom. Pre denník Vancouver Sun vtedy povedal: „Keď idem do Číny, správajú sa tam ku mne ako k cisárovi.“

Povedala, že ottawskí vládni úradníci sa raz pokúsili zabrániť praktizujúcim v proteste pred čínskym veľvyslanectvom. Problém sa po mnohých snahách podarilo vyriešiť, ale nič z toho sa nemalo stať. V roku 2010 vtedajší ottawský starosta Larry O'Brien stiahol svoju podporu vyhlásenia o uznaní praktizujúcim Falun Gongu. Mestská rada však starostu obišla a jednomyseľne schválila vyhlásenie na podporu Falun Gongu a pokračovala v tom aj v nasledujúcich rokoch.

Podľa správy Global News pozval v roku 2007 miliardársky developer a bývalý dôstojník Ľudovej oslobodzovacej armády s konexiami na predstaviteľov ČKS sedem starostov z oblasti Vancouveru na výlet do Pekingu, pričom ich náklady boli plne hradené. Jedným z nich bol aj starosta Port Moody. V rokoch 2002 až 2007 starosta vydával vyhlásenia o „mesiaci Falun Dafa“; po ceste do Pekingu ich už prestal vydávať.

Podľa Ľudového denníka bol jedným z dôvodov, prečo miliardár pricestoval do Kanady, ovplyvniť názory kanadských politikov na Čínu prostredníctvom obchodov s nehnuteľnosťami.

Zasahovanie ČKS negatívne ovplyvňuje kanadskú spoločnosť

Pani Dai uviedla, že prenasledovanie Falun Gongu zo strany ČKS sa rozšírilo aj do Kanady a nielenže ohrozuje bezpečnosť, slobodu a práva praktizujúcich Falun Gongu, ale má aj negatívny vplyv na kanadskú spoločnosť. Ľudia sa stali ľahostajnými voči prenasledovaniu v Číne, čo viedlo k netolerancii a diskriminácii, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami Kanady.

Zdôraznila, že nezákonné nenávistné prejavy a nepravdivé informácie, ktoré šíri ČKS v Kanade, treba brať vážne a zaoberať sa nimi.

Povedala: „Dnes som sem prišla, aby som odhalila represie, ktoré ČKS namierila proti našej skupine, a taktiku a techniku používanú na infiltráciu Kanady. Hoci nemáme priame údaje o zasahovaní ČKS do federálnych volieb, naše osobné skúsenosti z 25 rokov života v Kanade sú dostatočné na to, aby si ľudia mohli urobiť predstavu o rozsahu zasahovania ČKS. ČKS sa mobilizáciou čínskych skupín v Kanade snaží potlačiť Falun Gong. Nielenže vytvorila základné mechanizmy [ktoré] zasahujú do politickej štruktúry Kanady, vrátane ovplyvňovania volieb, ale tieto mechanizmy sú čoraz vyspelejšie a verejnosť v Kanade si už všimla ich vplyv v posledných dvoch federálnych voľbách.“