Oznámenie o výberovom konaní na moderátorov pre umelecký súbor Shen Yun

(Minghui.org) Umelecký súbor Shen Yun teraz prijíma prihlášky na moderátorov a moderátorky.

Požiadavky:

1. Ženy: praktizujúce Falun Dafa vo veku od 18 do 30 rokov; čínska národnosť; výška od 165 do 170 cm

2. Muži: praktizujúci Falun Dafa vo veku od 18 do 30 rokov; západniar; výška od 165 do 170 cm

3. Plynulá čínština aj angličtina 

4. Uchádzači musia mať dobrý charakter, dobré zdravie a byť bez zlozvykov

Informácie, ktoré treba uviesť v žiadosti:

1. Meno žiadateľa v čínštine aj v angličtine (anglické meno musí zodpovedať údaju v doklade totožnosti), pohlavie, miesto narodenia, štátna príslušnosť, dátum narodenia, výška, zdravotný stav, adresa bydliska, e-mail a kontaktné telefónne číslo.

2. Informácie o skúsenostiach žiadateľa a jeho rodičov s praktizovaním Falun Dafa.

3. Fotografia celého tela spredu, vyhotovená zblízka, v priebehu posledného mesiaca.

4. Videozáznam prejavu žiadateľa.

 

Žiadatelia tiež potrebujú odporúčanie od miestneho koordinátora asociácie Dafa, koordinátora projektu Dafa, alebo známeho dlhoročného praktizujúceho Dafa.

Prihlášky môžete posielať na e-mailové adresy: auditions@shenyunperformingarts.org a lkuang@hushmail.com.

 

Shen Yun Office

30. apríla 2024

Pozdvihnuté srdcia a mysle

príbehy o sile Falun Dafa

Príbehy ľudí o mocnej schopnosti Falun Gongu a zlepšiť zdravie a duševnú pohodu ľudí na celom svete.