Kanadskí volení predstavitelia posielajú blahoželania k 32. výročiu predstavenia Falun Dafa

(Minghui.org) 13. mája si pripomíname 32. výročie predstavenia Falun Dafa svetu v roku 1992 a zároveň je to 25. Svetový deň Falun Dafa. Kanadskí volení predstavitelia na všetkých úrovniach každoročne vydávajú vyhlásenia a posielajú pozdravy pri príležitosti tohto výročia. Doteraz zaslalo svoje blahoprajné listy, vyhlásenia a videá už viac ako 20 kanadských predstaviteľov.

Image
Pozdravy od viac ako 20 volených kanadských predstaviteľov

Na fotografii sú títo kanadskí predstavitelia: Prvý rad zľava doprava: Andrew Scheer (vedúci predstaviteľ opozičného parlamentu), Melissa Lantsman (zástupkyňa vedúceho predstaviteľa opozičného parlamentu), Ted Falk (poslanec za Provencher), Raquel Dancho (poslankyňa za Kildonan-St. Paul) a Charmaine Williams (zástupkyňa ministerky pre Sociálne a hospodárske príležitosti žien)

Druhý rad zľava doprava: Rudy Cuzzetto (poslanec za Mississauga-Lakeshore), Ron R. Schuler (člen zákonodarného zboru za Springfield-Ritchot), Chris Glover (člen zákonodarného zboru za Spadina-Fort York v Toronte), Kate Rogers (starostka Fredericton) a Josh Morgan (starosta Londýna)

Tretí rad zľava doprava: Peter Chirico (starosta North Bay), Christa Lowry (starostka Mississippi Mills), Mike Bradley (starosta mesta Sarnia), Hilda MacDonald (starostka Leamingtonu) a Crystal Meloche (starostka LaSalle)

Štvrtý rad zľava doprava: Richard Norcross (starosta New Tecumseth), Jennifer Coughlin (starostka Springwater), Mario G. Racco (člen mestskej rady Vaughan), Matt Mahoney (člen Rady za obvod č. 8, Mississauga) a Brad Butt (člen mestskej rady za obvod č. 11 Mississauga)

„Najlepší ručitelia prosperity a blahobytu“

Andrew Scheer, člen parlamentu a vedúci predstaviteľ opozičného parlamentu, napísal: „Rád by som čo najsrdečnejšie pozdravil všetkých v Regine-Qu'Appelle a v celej Kanade pri príležitosti 13. mája, Dňa Falun Dafa.“

„Vždy som bol vášnivým obhajcom slobody jednotlivca, vrátane slobody prejavu, vierovyznania a zhromažďovania. Patria k najlepším ručiteľom prosperity a blahobytu každého spoločenstva.“

„Uisťujeme vás, že ja a moji kolegovia z konzervatívnej opozície robíme všetko pre to, aby sme bránili slobody v Kanade a na celom svete.“

Image
Andrew Scheer, poslanec a  vedúci predstaviteľ opozičného parlamentu, poslal pozdravy ku Dňu Falun Dafa

„Modlíme sa, aby si ostatní tiež ctili tieto hodnoty“

Melissa Lantsman, zástupkyňa vedúceho predstaviteľa opozičného parlamentu a poslankyňa za Thornhill, napísala: „Teší ma, že môžem poslať pozdrav a prianie všetkého najlepšieho kanadskej komunite Falun Dafa, ktorá oslavuje hodnoty Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti na Parliament Hill.“

„Za viac ako 30 rokov Falun Dafa pomohol miliónom životov naplnených láskavosťou a znášanlivosťou. Falun Dafa je tiež silou dobra v našej spoločnosti, prostredníctvom mnohých dobrovoľníckych a charitatívnych iniciatív.“

„Okrem oslavy Falun Dafa oslavujeme tiež hodnoty náboženskej slobody – hodnoty, ktoré sú základom každej demokratickej spoločnosti. Komunistická diktatúra v Pekingu naďalej prenasleduje praktizujúcich Falun Dafa a mnohých ďalších ľudí v čínskej spoločnosti, čo jasne ohrozuje globálnu stabilitu a ľudskú dôstojnosť.“

„Nech sa akokoľvek snažia, nikdy nezvíťazia nad duchom Falun Dafa – nikdy neovládnu srdcia a mysle ľudí, ktorí chcú byť slobodní.“

„Tak ako si ctíte hodnoty Súcitu a Znášanlivosti vo svojich vlastných životoch, modlíme sa, aby si tieto hodnoty ctili aj ostatní, keď sa snažíme vybudovať spravodlivú, čestnú a rovnoprávnu spoločnosť.“

„Tak ako vždy, aj teraz vám sľubujem svoju plnú podporu v našom spoločnom boji za ľudské práva a bezpečnejší svet pre Falun Dafa a prenasledované skupiny na celom svete. Sľubujem, že budem pokračovať vo svojej práci, ako jeden z vašich najhlasnejších a najostrejších hlasov za slobodu a voľnosť na pôde Parlamentu.“

„Ešte raz vám ďakujem za vašu obhajobu, odhodlanie a víziu vo všetkom, čo robíte. Teším sa na ďalšie roky pokračujúceho partnerstva a priateľstva.“

Image
Pozdravy od Melissy Lantsman, zástupkyne vedúceho predstaviteľa opozičného parlamentu a poslankyne za Thornhill

„Základné hodnoty skutočne slobodnej a demokratickej spoločnosti“

Ted Falk, poslanec za Provencher, napísal: „Falun Gong má mnoho podobných hodnôt ako moja kresťanská viera: pravdivosť, láskavosť, znášanlivosť a vzájomný život v mieri.“

„Sú to nielen charakteristické znaky našich dvoch rôznych systémov viery, ale aj základné hodnoty skutočne slobodnej a demokratickej spoločnosti.“

„Zdieľame tiež bolesť našich bratov a sestier, ktorí sú neúprosne prenasledovaní brutálnym komunistickým režimom v Číne. Tým, že spoločne skutočne zastávame a oslavujeme kanadské hodnoty náboženskej slobody, slobody prejavu, slobody združovania a zhromažďovania, môžeme byť hlasom pre tých, ktorí nemajú hlas, keď voláme a modlíme sa za zmenu.“

Image
Pozdravy od Teda Falka, poslanca za Provencher

Oslavovanie hodnôt a prínosy komunity Falun Dafa

Raquel Dancho, poslankyňa za Kildonan-St. Paul, vo svojom pozdrave napísala: „Je mi veľkým potešením pozdraviť a vyjadriť úprimnú podporu komunite Falun Dafa tu v Kanade. Praktizujúci Falun Dafa už desaťročia znášajú strašné prenasledovanie zo strany Čínskej komunistickej strany. Napriek týmto útokom je komunita Falun Dafa neustále príkladom svojich troch hlavných hodnôt, ktorými sú pravda, láskavosť a znášanlivosť.“

„Z Falun Dafa sa dá veľa naučiť a tiež veľa osláviť. Dnes večer, keď si pripomíname vytrvalosť a rozkvet medzinárodného hnutia Falun Dafa, sa moji konzervatívni kolegovia a ja zaväzujeme, že budeme pokračovať v našom úsilí upozorniť na zahraničné zasahovanie v Kanade a bojovať proti nezákonným zásahom vonkajších aktérov.“

„Sloboda a rozmanitosť patria medzi naše najcennejšie kanadské hodnoty. Je nevyhnutné, aby boli skupiny, ako je Falun Dafa, chránené pred prenasledovaním a podporované v ich úsilí demonštrovať a zdieľať svoju kultúru a vieru. Dnes sa pripájam k vám všetkým a oslavujem hodnoty a prínos komunity Falun Dafa pre Kanadu.“

Image
Pozdravy od poslankyne za Kildonan-St. Paul, Raquel Dancho

Ako svetielko nádeje

Charmaine Williams, zástupkyňa ministerky pre Sociálne a hospodárske príležitosti žien, povedala, že posiela „Falun Dafa najsrdečnejšie pozdravy! Vaša oddanosť praxi Falun Dafa nielen obohacuje životy, ale slúži aj ako svetielko nádeje a inšpirácie pre mnohých. Nech vaša prax Falun Dafa naďalej rozvíja vnútorný pokoj, silu a harmóniu v mysli i duchu.“

Image
Pozdravy od Charmaine Williams, zástupkyne ministerky pre Sociálne a hospodárske príležitosti žien

Tieto princípy sú vítané a cenené

Poslanec Rudy Cuzzetto napísal: „V mene obyvateľov Mississauga-Lakeshore ma teší, že môžem komunite Falun Dafa odovzdať naše priania a pozdravy.“

„Princípy ‚pravdivosti, súcitu a znášanlivosti‘ sú v našej provincii vítané a cenené. Pri príležitosti 32. výročia verejného predstavenia Falun Dafa šírime láskavosť jeden k druhému a podporujeme harmonickejší svet.“

„Kanadská asociácia Falun Dafa je veľmi cenená pre svoje odhodlanie prezentovať roky čínskej tradície a histórie, ako aj pre pestrú a bohatú prezentáciu čínskej kultúry.“

„Chcel by som čínskej komunite zaželať šťastný rok draka a všetko najlepšie do ďalších rokov, keď sa stretnete so svojimi blízkymi, susedmi a priateľmi, aby ste oslávili čínsku kultúru.“

Image
Pozdravy od Rudyho Cuzzetto, poslanca za Mississauga-Lakeshore

Pevný a cenný základ pre komunity

Ron R. Schuler, člen zákonodarného zboru za Springfield-Ritchot, napísal: „Pri príležitosti vášho 32. výročia mi je cťou znova poslať blahoželanie Asociácii Falun Dafa v Kanade.“

„Manitoba vždy ukazovala svoju silu prostredníctvom rozmanitosti a tolerancie svojich obyvateľov, čo je tradícia, ktorú zdieľa aj Falun Dafa.“

„Pravdivosť, znášanlivosť a súcit, ktoré sú srdcom nielen Falun Dafa, ale aj srdcom každej komunity, tvoria pevný a cenný základ pre rast a rozkvet Manitoby.“

„Teší ma, že máme to veľké šťastie, že žijeme v krajine a provincii, kde si môžeme užívať hodnoty otvorenosti, náboženskej slobody a slobody svedomia.“

„Prajem vám veľa úspechov v roku 2024 a pri príležitosti vášho 32. výročia.“

Image
Gratulačný list od Rona R. Schuler, člena zákonodarného zboru za Springfield-Ritchot

„Tento deň predstavuje dôležitý okamih“

Chris Glover, člen zákonodarného zboru za Spadina-Fort York v Toronte, napísal: „Je mi veľkou cťou všetkých vás srdečne pozdraviť pri príležitosti 32. Dňa Falun Dafa, ktorý si pripomíname 13. mája 2024. Tento deň predstavuje dôležitý okamih na oslavu odolnosti a vytrvalého ducha komunity Falun Dafa v Kanade aj na celom svete.“

„Učenie Falun Dafa, Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť, predstavuje viac než len slová; sú to princípy, ktoré vedú mnohých k tomu, aby žili svoj život v hlbokej integrite a pokoji. Je inšpirujúce vidieť, ako si praktizujúci zachovávajú tieto hodnoty napriek tomu, že čelia extrémne nepriaznivým podmienkam. Vaša neochvejná oddanosť nenásiliu a snahe o duchovnú a morálnu pohodu obohatila nielen vaše vlastné životy, ale výrazne ovplyvnila aj širšiu kanadskú spoločnosť.“

„Príspevok komunity Falun Dafa k budovaniu otvorených a podporných komunít v celej našej krajine je skutočne chvályhodný. Keď sa zamýšľame nad vašou cestou za posledných 32 rokov, vaše príbehy odvahy, odolnosti a vytrvalosti nás naďalej inšpirujú a pripomínajú nám dôležitosť zachovávania ľudskej dôstojnosti a základných slobôd.“

„V tento Deň Falun Dafa oslávme silu a ducha tých, ktorí praktizujú Falun Dafa, a ich významný prínos k tomu, aby sa naša spoločnosť stala otvorenejším, zdravším a pokojnejším miestom. Nech sa vám aj naďalej darí a šírite posolstvo mieru a dobrej vôle.“

Image
Pozdravy od Chrisa Glover, člena zákonodarného zboru za Spadina-Fort York 

„Podpora harmonickejšej a zdravšej spoločnosti“

Starostka mesta Fredericton Kate Rogers napísala: „V mene svojich kolegov z mestskej rady Frederictonu chcem oceniť 32. výročie osláv Dňa Falun Dafa.“

„Chcela by som vyjadriť veľkú vďačnosť komunite Falun Dafa vo Frederictone za ich odhodlanie podporovať harmonickejšiu a zdravšiu spoločnosť. Ďakujem za vaše neustále úsilie o podporu tolerancie a súcitu a budovanie lepšieho sveta pre nás všetkých.“

Image
List od Kate Rogers, starostky Frederictonu

Vyhlásenie ku Dňu Falun Dafa

Josh Morgan, starosta Londýna, napísal: „Týmto potvrdzujem, že mestská rada na svojom zasadnutí 23. apríla 2024 rozhodla‚ že na základe žiadosti zo dňa 4. apríla 2024 od Asociácie Falun Dafa v Kanade 13. mája 2024 JE VYHLÁSENÝ za 32. VÝROČNÝ DEŇ SLÁVNOSTI FALUN DAFA.‘“

Image
Vyhlásenie od starostu Londýna Josha Morgan

Zlepšenie zdravia mysle, tela a ducha

Starosta mesta North Bay Peter Chirico napísal: „Falun Dafa, známy aj ako Falun Gong, je pokojná prax sebazdokonaľovania, ktorá korení v starobylej čínskej kultúre a sústreďuje sa na univerzálne princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a pozostáva z piatich jemných cvičení vrátane meditácie a“

„Falun Dafa prvýkrát predstavil Majster Li Chung-čʼ v roku 1992 a preukázal vytrvalé odhodlanie zlepšiť zdravie mysle, tela a ducha a zvýšiť blahobyt ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí sa riadia princípmi; a“

„Falun Dafa prekračuje kultúrne a rasové hranice, dotkol sa životov viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 110 krajinách, čoraz viac mužov a žien v Kanade sa učí túto prax a očisťuje svoje srdcia, dodáva energiu ich telám a snaží sa vytvárať mierumilovnejšie komunity; a“

„veľký súcit a znášanlivosť, ktoré praktizujúci Falun Dafa preukázali v ťažkých podmienkach, sa dotkli sŕdc dobrosrdečných ľudí na celom svete a“

„praktizujúci Falun Dafa v komunitách po celej Kanade oslavujú 13. mája Deň Falun Dafa a tento rok si pripomínajú jeho monumentálne 32. výročie.“

„Preto vyhlasujem mesiac máj za ‚Mesiac Falun Dafa‘ v meste North Bay.“

Image
Vyhlásenie od starostu Petra Chirico, mesto North Bay

Vzdanie holdu predstaveniu Falun Dafa verejnosti

Starostka mesta Mississippi Mills Christa Lowry napísala: „Pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa vám Mississippi Mills posiela pozdravy.“

„Ďakujeme vám za vaše úsilie o zlepšenie duševného zdravia a fyzickej pohody spoločnosti prostredníctvom zdieľania princípov pravdivosti, súcitu a znášanlivosti v Kanade a na celom svete.“

„Prajeme vám všetko dobré pri príležitosti vášho 32. výročia, keď vzdávate hold predstaveniu Falun Dafa verejnosti.“

Image
List od Christy Lowry, starostky Mississippi Mills

Patrí vám uznanie za vašu vieru

Starosta mesta Sarnia Mike Bradley napísal: „Som rád, že som dostal príležitosť zablahoželať Asociácii Falun Dafa v Kanade k 32. výročiu.“

„Patrí vám uznanie za oddanosť vašej viere.“

Image
Gratulácie od Mika Bradley, starostu Sarnie

Oslavy 32. Svetového dňa Falun Dafa

Starostka Leamingtonu Hilda MacDonald napísala: „Korporácia obce Leamington odovzdala Kanadskej asociácii Falun Dafa blahoprajný certifikát k oslave 32. Dňa Falun Dafa. V mene občanov obce Leamington a členov Rady prijmite naše blahoželanie. Prajeme vám všetko najlepšie.“ 

Image
Vyhlásenie od Hildy MacDonald, starostky Leamingtonu

Obohatenie štruktúry našej spoločnosti

Starostka mesta LaSalle Crystal Meloche napísala: „Keďže sa blíži 32. výročie Dňa Falun Dafa, ktoré je 13. mája, v mene Rady mesta LaSalle vám čo najsrdečnejšie želám všetko najlepšie.“ 

„Táto príležitosť má pre komunitu Falun Dafa veľký význam, pretože je oslavou základných princípov pravdivosti, súcitu a znášanlivosti, ktoré stelesňujú vašu prax. Je to pre nás tiež príležitosť uznať a oceniť neoceniteľný prínos praktizujúcich Falun Dafa pre našu komunitu.“

„Sme hrdí na to, že môžeme stáť po boku komunity Falun Dafa pri uznávaní a uctievaní tohto výnimočného dňa. Vaša oddanosť týmto princípom obohacuje štruktúru našej spoločnosti a inšpiruje nás všetkých, aby sme sa usilovali o väčšiu harmóniu a porozumenie.“

„Keď sa schádzame, aby sme si pripomenuli Deň Falun Dafa, nech je táto oslava naplnená radosťou, zamyslením a potvrdením vašej oddanosti týmto hlavným princípom. Prijmite, prosím, naše úprimné blahoželanie a želanie úspešných a významných osláv.“

Image
List od Crystal Meloche, starostky LaSalle

Prekročenie kultúrnych a rasových hraníc

Starosta mesta New Tecumseth Richard Norcross napísal: „Keďže Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) je pokročilé cvičenie a duchovná prax pre myseľ a telo, ktorá si ctí univerzálne hodnoty Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a“

„keďže Falun Dafa od svojho predstavenia verejnosti v Číne v máji 1992 priniesol fyzický aj duchovný úžitok desiatkam miliónov ľudí z rôznych kultúrnych prostredí vo viac ako 100 krajinách vrátane Kanady a“

„keďže Falun Dafa prekračuje kultúrne a rasové hranice a prispieva k mierovejšej, tolerantnejšej a súcitnejšej spoločnosti a“

„preto sa rozhodlo, že 13. máj 2024 bude vyhlásený za Deň Falun Dafa v meste New Tecumseth.“

Image
Vyhlásenie od New Tecumseth

Vyhlásenie od Springwater v strednom Ontáriu

Starostka mesta Springwater Jennifer Coughlin napísala: „Spoločnosť mesta Springwater úprimne blahoželá ku Dňu Falun Dafa pri príležitosti vášho 32. výročia.“

Image
Vyhlásenie od Jennifer Coughlin, starostky Springwater

Prínosy pre komunitu

Starostka mesta Springwater Jennifer Coughlin napísala: „V mene mesta Springwater vám blahoželám k 32. výročiu vašej každoročnej oslavy prínosu členov komunity Falun Dafa v Kanade.“

Image
List od Jennifer Coughlin, starostky Springwater

Harmónia v našej spoločnosti

Člen mestskej rady Vaughan Mario G. Racco napísal: „Srdečne pozdravujem komunitu Falun Dafa, ktorá si 13. mája 2024 pripomína 32. Deň Falun Dafa.“

„Uznávam a oslavujem odolnosť praktizujúcich Falun Dafa. Vaše mierové úsilie o podporu osobnej pohody a harmónie v našej spoločnosti prostredníctvom bezplatných meditačných cvičení je skutočne chvályhodné.“

„Prajem vám úspešnú významnú oslavu 32. Dňa Falun Dafa. Nech je táto príležitosť naplnená zamyslením, solidaritou a nádejou pre lepšiu budúcnosť.“

Image
List od Maria G. Racco, miestneho a regionálneho radcu mesta Vaughan

Dôležité princípy

Matt Mahoney, člen Rady za obvod č. 8, Mississauga, napísal: „V mene obyvateľov 8. obvodu mesta Mississauga s radosťou posielam pozdravy Kanadskej asociácii Falun Dafa pri príležitosti osláv vášho 32. výročia.“

„S rastúcim počtom obyvateľov Kanady sme z roka na rok rozmanitejší. Je dôležité, aby sme aj naďalej uznávali dôležité princípy, ktoré Falun Dafa zastáva.“

Image
List od Matta Mahoney, člena Rady za obvod č. 8, Mississauga

Veľký prínos pre komunity

Brad Butt, člen mestskej rady za obvod č. 11 Mississauga, poslal video, v ktorom poďakoval praktizujúcim Falun Dafa za ich veľký prínos pre komunity.