Oznámenie ohľadne objednávky novej knihy Minghui

(Minghui.org) Bývalý kanadský senátor Consiglio Di Nino povedal, že Falun Gong priniesol ľuďom na celom svete priamy aj nepriamy úžitok. Povedal tiež, že praktizujúci Falun Gongu presadzujú základné princípy ľudskosti, a že tieto princípy sú prospešné nielen pre nich samotných, ale aj pre celú spoločnosť a pre každého jednotlivca. Poznamenal, že Falun Gong má schopnosť „zlepšiť ľudstvo“ a to je dôvodom, prečo sa Falun Gong rozšíril po celom svete.

Bývalý kanadský poslanec Wladyslaw Lizon na zhromaždení pri príležitosti 25. svetového dňa Falun Dafa vyhlásil, že sa „narodil, vyrastal a vzdelával v Poľsku v [komunistickom] systéme“. Povedal: „Nikdy nezabudnem na svojho zosnulého otca. Samozrejme, pamätal si Poľsko pred tým, ako tam bol zavedený komunizmus. Hovorieval: ‚Toto nemôže trvať dlho. Toto nie je normálne, to nemôže trvať.‘ A mal pravdu." V Poľsku už skutočne nikdy nebude vládnuť komunistický režim.

Sheng Xue, globálna podpredsedníčka Demokratického frontu, povedala, že šírenie nádeje v temných časoch je zodpovednosťou celého sveta: „Praktizujúci Falun Gongu prežili už 25 rokov prenasledovania. A prenasledovanie, ktoré praktizujúci Falun Gongu zažívajú, sa nepodobá ničomu, čo ktokoľvek v histórii zažil, pretože tyrania Čínskej komunistickej strany je horšia a zákernejšia ako ktorýkoľvek iný režim alebo zlé sily v histórii a nemá ľudský základ. Preto sa praktizujúci Falun Gongu v skutočnosti stali najmocnejšou silou v celej našej ľudskej histórii. Dodnes sú najsilnejší, najsebavedomejší a najschopnejší dodržiavať svoje presvedčenie a prinášať najväčšie obete.“

Dodala: „Temnota určite pominie, tak ako pominuli všetky zlé sily v histórii. To isté platí aj pre tyraniu Čínskej komunistickej strany. Niet pochýb o tom, že sa skončí a stane sa minulosťou.“

Oznam ohľadne objednávky novej knihy Minghui

Milí spolupraktizujúci, 

Minghui.org momentálne prijíma pred-objednávky na novú správu o ľudských právach, Minghui Report: 25 rokov prenasledovania Falun Gongu (v angličtine).

Nadchádzajúci 20. júl značí 25 rokov od začiatku prenasledovania. Minghui.org systematicky zhromažďoval prípady prenasledovania počas tohto štvrťstoročia a publikoval správu Minghui Report: 20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne o ďalšie svedectvá z prvej ruky.

Táto ťažká, vždy aktuálna kniha je silným nástrojom na objasnenie pravdy ohľadom Falun Gongu a o infiltrácii ČKS do medzinárodnej spoločnosti vládnym úradníkom, ľudskoprávnym organizáciám, vedúcim predstaviteľom podnikov, vplyvným osobnostiam v spoločnosti, výskumníkom, učiteľom a študentom.

Kniha vysvetľuje ako sa prenasledovanie začalo, opisuje najtemnejšie dni po 20. júli 1999 a to, ako ČKS pokračuje v prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu v období pandémie i v súčasnosti. Obsahuje aj nové prípady rozšírenia prenasledovania ČKS mimo Číny, ako aj nedávne snahy o vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom a nové právne predpisy zamerané na obmedzenie násilných odberov orgánov. Hoci je kniha stručná, ukazuje hĺbku, rozsah a brutalitu prenasledovania a vyzdvihuje neúnavné úsilie, ktoré praktizujúci vynaložili na to, aby čelili prenasledovaniu, udržiavali svoju vieru a pozdvihli si zdravie a morálku, zatiaľ čo znášali štvrťstoročie prenasledovania. Správa tiež ukazuje, ako sa ľudia na celom svete pripojili k úsiliu praktizujúcich a podporili ho. Čitatelia tak môžu konfrontovať temnotu prenasledovania so svetlom nádeje.

Či už si niekto prečíta túto prelomovú publikáciu dôkladne stránku po stránke alebo ju iba prelistuje, môže mu pomôcť hlbšie pochopiť, čo je Falun Gong. Každému, kto si ju chce prečítať a dozvedieť sa viac faktov, môže kniha pomôcť objasniť lži a jed šírený ČKS. 

---

Termín pred-objednávok: máj 2024 (počet pred-objednávok ovplyvní konečné náklady na tlač a ceny)

Dátum odoslania: začiatok júla 2024

Predbežné ceny: 40 USD za kus pri objednávke 1 - 4 kníh, 35 USD za kus pri objednávke 5 a viac kníh. (Dotované ceny sú k dispozícii pre vybrané projekty objasňovania pravdy potvrdené Asociáciou Dafa, alebo pre dlhoročných praktizujúcich. Podrobnosti sa môžu prerokovať prípad od prípadu.)

---

Podrobnosti o knihe: Tvrdá väzba, veľkosť strany 21,5 x 28 cm, 450-500 strán. Veľký formát uľahčuje čítanie aj tým, ktorí majú slabší zrak. 

---

Kliknutím sem si môžete knihu pred-objednať: https://www.tiantibooks.org/products/mh25yr 

V prípade otázok kontaktujte orders@mhpublishing.org

Keď budú mať k tejto knihe prístup knižnice, univerzity a vládne úrady na všetkých úrovniach vo vašej oblasti, viac ľudí vo vašej oblasti bude zachránených a požehnaných.

Knihy a periodiká Minghui pripravujú dobrovoľníci. Všetkých pozývame k šíreniu našich diel; je to skutok veľkej cnosti. Pracujme spoločne na širokom šírení pravdy a inšpirujme viac ľudí, aby si vážili princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

Heshi.

 

Vydavateľské centrum Minghui

10. mája 2024