USCIRF: ČKS pokračuje v prenasledovaní Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Komisia Spojených štátov pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USCIRF) vydala 1. mája 2024 svoju výročnú správu pre rok 2024, v ktorej okrem 11 ďalších krajín vrátane Ruska, Severnej Kórey a Kuby, naďalej uvádza Čínu ako „krajinu osobitného záujmu“ pre závažné porušovanie práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery.

Keď táto organizácia v máji 2000 zverejnila svoju prvú výročnú správu, bola znepokojená predovšetkým Čínou, Ruskom a Sudánom. Teraz, o 25 rokov neskôr, Čína pod vedením Čínskej komunistickej strany (ČKS) naďalej patrí medzi najhorších porušovateľov náboženskej slobody svojich obyvateľov na svete.

USCIRF je nezávislá, nestranná poradná agentúra vlády USA. Jej hlavnou úlohou je monitorovať náboženskú slobodu vo svete, podávať o nej správy a vydávať politické odporúčania prezidentovi, ministerstvu zahraničných vecí a Kongresu.

Image
Screenshot výročnej správy USCIRF pre rok 2024

Agenti ČKS zapojení do nadnárodných represií obvinení americkým ministerstvom spravodlivosti

Správa USCIRF pre rok 2024 poukázala na to, že ČKS pokračovala v prenasledovaní Falun Gongu aj v roku 2023, „pričom často využívala ustanovenia o ‚boji proti kultu‘ podľa článku 300 čínskeho trestného zákona“. Citovala ročné súhrny prenasledovania Minghui.org, ktoré uvádzajú 6 514 prípadov prenasledovania a zatknutia, 1 190 trestov odňatia slobody a 209 úmrtí v dôsledku prenasledovania.

Správa tiež poukazuje na nadnárodné represie ČKS voči zahraničným náboženským skupinám. Uvádza sa v nej: „V roku 2023 čínska vláda pokračovala vo svojich nadnárodných represívnych kampaniach zameraných na diaspóry etnických a náboženských komunít s väzbami na Čínu, vrátane Ujgurov, Tibeťanov, protestantov a praktizujúcich Falun Gongu, a to v krajinách, ako sú Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea a Thajsko.“

V apríli 2023 americké ministerstvo spravodlivosti zatklo a obvinilo Lu Jianwanga a Chen Jinpinga z prevádzkovania nelegálnej čínskej zahraničnej policajnej stanice v New Yorku. Odhaduje sa, že v najmenej 53 krajinách existuje viac ako 100 tajných policajných staníc prevádzkovaných agentmi ČKS. „Lu sa v minulosti podieľal na nadnárodných represiách v mene čínskej vlády, pričom sa zameral na náboženské skupiny a disidentov na území USA,“ uvádza sa v správe.

V máji 2023 americké Ministerstvo spravodlivosti obvinilo aj Johna Chena a Lin Fenga za účasť na nadnárodných represiách proti praktizujúcim Falun Gongu v USA.

Správa tiež odsúdila „škodlivé politické kampane ČKS, najmä jej lobistické úsilie v Kongrese USA“, ktoré predstavuje „obzvlášť zákernú formu politického vplyvu zameranú na formovanie federálnej politiky v prospech záujmov a cieľov čínskej vlády“.

Vyzvala Kongres USA, aby zakázal lobistom pracovať pre ČKS a jej záujmy. Je to v záujme väčšieho dobra USA, ako aj náboženskej slobody na celom svete.

Zločin odoberania orgánov

V časti „Kľúčová politika USA“ správa uvádza, že Snemovňa reprezentantov USA v marci 2023 schválila zákon o zastavení násilného odoberania orgánov, ktorého cieľom je sankcionovať osoby zapojené do štátom podporovaného odoberania živých orgánov väzňom svedomia ČKS, najmä praktizujúcim Falun Gongu a Ujgurom.

Image
Člen snemovne reprezentantov Chris Smith vystúpil na pôde snemovne v marci 2023

Člen snemovne reprezentantov Chris Smith, ktorý predložil návrh zákona, pred hlasovaním na pôde Snemovne reprezentantov povedal: „Štátom riadené nútené odoberanie orgánov je pre Čínsku komunistickú stranu veľkým biznisom a vôbec nevykazuje známky toho, že by sa mal zmierniť. Pod vedením Čínskej komunistickej strany je každoročne chladnokrvne zavraždených 60 000 až 100 000 mladých ľudí v priemernom veku 28 rokov, aby im boli ukradnuté orgány. Tieto zločiny proti ľudskosti sú nepredstaviteľne kruté.“

Odporúčania pre vládu USA

Správa vo svojich odporúčaniach vláde USA navrhuje „opätovne označiť Čínu za ‚krajinu osobitného záujmu‘ pre systematické, pokračujúce a závažné porušovanie náboženskej slobody, ako je definované v Medzinárodnom zákone o náboženskej slobode (IRFA)“, a „pokračovať v sankciách v koordinácii s partnermi, s cieľom zamerať sa na čínskych predstaviteľov a subjekty zodpovedné za závažné porušovanie náboženskej slobody, najmä v rámci oddelenia pre prácu Jednotného frontu ČKS a aparátu verejnej a štátnej bezpečnosti“.