Nenechajme nenávisť, aby nám zablokovala cestu návratu

(Minghui.org) S manželkou sme začali praktizovať Falun Dafa v roku 2005 a všetky naše choroby sa vtedy stratili. Priatelia a príbuzní nás poznali ako „starých pacientov“, ale vďaka praktizovaniu Falun Dafa sme opäť získali zdravie. Ľudia boli svedkami toho, aký je Falun Dafa úžasný.

Moja manželka začiatkom augusta 2023 pocítila náhle silné bolesti žlčníka. Bolesť jej spôsobovala zvracanie a pri čítaní Fa sa nemohla sústrediť, takže vysielala spravodlivé myšlienky. Niekoľko dní sa pozerala do svojho vnútra a ráno robila cvičenia, ale bolesť neprestávala.

Chcela si vziať liek proti bolesti. V našej oblasti nemáme žiadnych dlhoročných praktizujúcich, s ktorými by sa mohla poradiť, no vedel som, že užívanie liekov proti bolesti nie je správnym riešením. Majster hovoril o „riešení“ v prednáške Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004.

Majster povedal: 

„Môžete mať túto myšlienku: „Počas nápravy Zákona vesmíru môžem spraviť primerané usporiadanie pre tých, ktorí nezasahujú do môjho potvrdzovania Zákona; môžem vás nechať stať sa bytosťami v budúcnosti. Tí, ktorí chcú zhovievavé riešenie, nech ma nechajú a počkajú v mojom okolí. Ak ma naozaj nemôžete opustiť, potom sa nepodieľajte na zasahovaní do mňa. V budúcnosti budem schopný dosiahnuť Dovŕšenie a ponúknem vám zhovievavé riešenie. Tí, čo sú úplne zlí a stále do mňa zasahujú a ktorí si nemôžu udržať štandard, budú musieť byť odstránení. Ak vás aj neodstránim ja, Zákon vesmíru vám nedovolí zostať.“ Ak máte tú myšlienku, je nesmierne milosrdná k niektorým z tých bytostí na mimoriadne nízkych úrovniach a bude ľahšie odstrániť tých, ktorí stále zasahujú.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“)

Manželka opakovala túto časť Fa stále dookola a úprimne sa snažila ponúknuť dobrotivé riešenie bytosti, ktorá jej spôsobovala bolesť. V tú noc nejaké zlé veci odišli s jej močom a bolesť ustúpila. Táto chorobová karma trvala takmer tri týždne.

Jej príčinu sme objavili neskôr pri vysielaní spravodlivých myšlienok.

Moja mladšia sestra je typický bežný človek dnešnej čínskej spoločnosti, ktorý rád využíva iných bez toho, aby im oplatil láskavosť. Moja manželka sa na ňu často sťažovala a rozčuľovala sa. Nedávno sa mal ženiť sestrin syn a ona popritom využila môjho mladšieho brata. Mladší brat nám zavolal a sťažoval sa na sestru. Moja manželka si tak tentoraz našla poslucháča a vyliala mu všetky svoje sťažnosti. Krátko po tomto incidente na moju manželku prišla chorobová karma.

Uvedomili sme si, že základnou príčinou bola nenávisť. Manželka sa cítila nevyrovnaná, keďže si myslela, že pre moju mladšiu sestru toho urobila veľmi veľa, ale ona sa jej nikdy nepoďakovala za láskavosť, ani ju neoplatila. Ako kultivujúca si už dlho nedokázala zlepšiť svoj xinxing a keď sa stretla s problémami, nepozrela sa dovnútra. Takto sa u nej vyvinula silná nenávisť. Nenávisť sa nahromadila a viedla k tejto vážnej chorobovej karme.

Pri manželkinom trápení som sa pozrel dovnútra a zistil som, že mám stále veľa nenávisti. Svoju manželku som vinil za to, že pri čítaní Fa pridávala a vynechávala slová. Mám jej tiež za zlé, že je závislá od sledovania videí na svojom mobile. Prechovával som tiež nenávisť voči svojej mladšej sestre a jej rodine. Cítil som nenávisť aj voči ostatným členom rodiny, k svojim spolupracovníkom, najmä voči šéfovi.

Prekvapilo ma, že mám stále toľko nenávisti a hanbil som sa, pretože som sa vždy predtým cítil byť usilovným praktizujúcim. Náprava Fa sa čoskoro skončí a kultivačná prax je veľmi vážna záležitosť. Musím odstrániť všetku svoju nenávisť.

Rád by som tu zdieľal Majstrovo učenie o závisti, pretože to chápem tak, že nenávisť je prejavom závisti. Majster povedal: 

„Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivačnej praxe nevzdal závisti, nezíska Pravé ovocie – rozhodne nie.“

(Siedma lekcia, Čuan Falun