Snemovňa reprezentantov USA schválila zákon o ochrane Falun Gongu

(Minghui.org) Snemovňa reprezentantov USA 25. júna 2024 jednomyseľne schválila zákon H.R.4132 – Zákon o ochrane Falun Gongu, ktorý odsudzuje prenasledovanie Falun Gongu čínskou komunistickou stranou, vrátane násilného odoberania orgánov. Okrem výzvy na sankcionovanie osôb zapojených do odberov orgánov, návrh zákona tiež vyzýva ČKS, aby okamžite ukončila prenasledovanie Falun Gongu.

Zákon H.R.4132, ktorý predložil zástupca Scott Perry v Pensylvánii, bude zaslaný Senátu a nadobudne platnosť po podpise prezidentom Bidenom.

Image
Prejav člena Snemovne reprezentantov Scotta Perryho pred hlasovaním 25. júna 2024. 

Pred hlasovaním člen Snemovne reprezentantov Perry povedal, že ČKS prenasleduje Falun Gong od roku 1999. Falun Gong je meditačný systém, ktorý zlepšuje myseľ a telo a praktizujúci sa riadia princípmi Pravdivosť - Súcit - Znášanlivosť. V roku 1999 ČKS odhadovala, že v Číne je približne 70 až 100 miliónov praktizujúcich.

Napriek popularite tejto praxe ČKS Falun Gong brutálne potláča, pokračoval pán Perry. Praktizujúci sú nezákonne zadržiavaní, mučení a podrobovaní núteným prácam. Niektorí boli dokonca zabití odobratím orgánov. „V Číne, ak máte peniaze, neexistuje žiaden zoznam čakateľov na orgán. ... Je tam pripravená zásoba týchto orgánov,“ povedal.

Pán Perry označil návrh zákona za „prvý záväzný záväzok Kongresu podniknúť rázne právne kroky proti prenasledovaniu a násilnému odoberaniu orgánov Falun Gongu, čím sa Falun Gong stane ústredným bodom legislatívy – krok, ktorý počas 25 rokov už dávno mal byť spravený“. Zákon tiež nariaďuje sankcie voči čínskym úradníkom a ďalším osobám, ktoré sú „vedome zodpovedné za nedobrovoľné odoberanie orgánov v Číne, podieľajú sa na ňom, alebo sa na ňom priamo či nepriamo podieľali“.

„Rozsiahle, systematické, štátom podporované prenasledovanie Falun Gongu pod vedením Čínskej komunistickej strany v ČĽR predstavuje jasné porušovanie základných ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu a môže predstavovať genocídu,“ píše sa v návrhu zákona.

Zákon sa odvoláva na existenciu veľkého množstva údajov od Kongresu USA, právnikov v oblasti ľudských práv, odborníkov na ľudské práva a iných nezávislých organizácií na celom svete, ktoré sa týkajú odoberania orgánov praktizujúcim Falun Gongu zo strany ČKS. „Dôveryhodné dôkazy naznačujú, že praktizujúci Falun Gongu sú predmetom rozsiahleho násilného odoberania orgánov a táto barbarská praktika sa na nich špecificky zameriava,“ uvádza sa v návrhu zákona.

Podľa návrhu zákona je usmrtenie ľudskej bytosti nedobrovoľným odberom orgánov hrubým porušením všeobecných noriem lekárskej etiky a je v priamom rozpore so základnými normami ľudskej slušnosti.

https://package.minghui.org/mh/2024/6/25/uscongress-bill118hr4132.pdfBill H.R.

4132 - Falun Gong Protection Act (súbor PDF)

 

Tu je úplné znenie návrhu zákona :

NÁVRH ZÁKONA

Zabezpečiť uvalenie sankcií v súvislosti s núteným odberom orgánov v Čínskej ľudovej republike a ďalšie účely.

ODDIEL 1. SKRÁTENÝ NÁZOV

Tento zákon možno uvádzať ako „Zákon o ochrane Falun Gongu“.

ODDIEL 2. ZISTENIA

Kongres konštatuje nasledovné:

(1) Falun Gong je duchovná prax budhistickej tradície, ktorá podporuje zásady pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Túto prax predstavil v Číne pán Li Hongzhi v roku 1992 a jej cieľom je zlepšiť fyzickú, psychickú a duchovnú pohodu prostredníctvom cvičenia, meditácie a morálneho zdokonaľovania.

(2) Po rokoch stupňujúceho sa prenasledovania zo strany vlády začal 20. júla 1999 vtedajší generálny tajomník Jiang Zemin intenzívne celonárodné prenasledovanie, ktorého cieľom bolo Falun Gong zlikvidovať. Odvtedy Čínska ľudová republika (ČĽR) zadržala státisíce praktizujúcich Falun Gongu.

(3) V správe o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2020, ktorá bola zverejnená 12. mája 2021, ministerstvo zahraničných vecí v oddiele o Číne uviedlo: „Pred zákazom Falun Gongu vládou v roku 1999 vláda odhadovala, že má 70 miliónov nasledovníkov. Zdroje Falun Gongu odhadujú, že desiatky miliónov ľudí naďalej praktizujú súkromne, a Freedom House odhaduje sedem až 20 miliónov praktizujúcich.“.

(4) Organizácia Freedom House vo svojom vstupe do správy Freedom in the World 2021 o Číne uviedla, že „kampaň režimu zameraná na likvidáciu duchovnej skupiny Falun Gong pokračovala aj v roku 2020. Stovky praktizujúcich Falun Gongu dostali v posledných rokoch dlhé tresty odňatia slobody a mnohí ďalší sú svojvoľne zadržiavaní v rôznych zariadeniach ‚právneho vzdelávania‘. Zadržaní zvyčajne čelia mučeniu, ktorého cieľom je prinútiť ich vzdať sa svojho presvedčenia, čo niekedy končí smrťou vo väzbe.“.

(5) Komisia Spojených štátov amerických pre medzinárodnú náboženskú slobodu vo svojej správe z roku 2021 vo svojich kľúčových zisteniach pre Čínu uviedla: „Podľa správ boli tisíce praktizujúcich Falun Gongu v roku 2020 prenasledovaní a zatknutí za praktizovanie svojej viery a niektorí z nich pravdepodobne zomreli v dôsledku zneužívania a mučenia vo väzbe. Dôveryhodné medzinárodné správy tiež naznačujú, že pravdepodobne pokračovalo odoberanie orgánov, a to aj praktizujúcim Falun Gongu.“.

(6) Rozsiahle, systematické, štátom podporované prenasledovanie Falun Gongu vedením Čínskej komunistickej strany v ČĽR predstavuje jasné porušovanie základných ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu a môže predstavovať genocídu.

(7) Na kampaň proti Falun Gongu dohliadajú ústredné zložky Čínskej komunistickej strany vrátane takzvanej „Ústrednej vedúcej skupiny pre prevenciu a riešenie kacírskych náboženstiev“. Vláda Spojených štátov amerických 12. mája 2021 uvalila sankcie na bývalého riaditeľa úradu tejto skupiny Yu Huiho.

(8) Zo správ, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto právnom predpise, vyplýva, že čínsky systém transplantácie orgánov nie je v súlade s väčšinou usmerňujúcich zásad Svetovej zdravotníckej organizácie pre transplantáciu ľudských buniek, tkanív a orgánov, keďže sa uvádza, že orgány sa získavajú predovšetkým od väzňov bez dobrovoľného súhlasu, s orgánmi sa údajne obchoduje za odplatu, úroveň transparentnosti a vysledovateľnosti v procese získavania orgánov je nízka a Čínska komunistická strana zabránila nezávislej alebo nestrannej inšpekcii, kontrole a overovaniu svojho transplantačného systému.

(9) Dňa 14. júna 2021 vyjadrili v spoločnom vyhlásení experti OSN na ľudské práva mimoriadne znepokojenie nad „správami o údajnom ‚odoberaní orgánov‘ zameranom na menšiny vrátane praktizujúcich Falun Gongu, Ujgurov, Tibeťanov, moslimov a kresťanov vo väzbe v Číne“.

(10) Na základe nezávislého výskumu a oficiálnych štatistík je zrejmé, že mnohé transplantácie orgánov vykonávané v ČĽR nespĺňajú medzinárodne uznávané etické normy.

(11) Freedom House vo svojej správe Freedom in the World 2021 v oddiele o Číne uvádza, že „vláda tvrdí, že ukončila transplantáciu orgánov od popravených väzňov. Rozsah transplantačného priemyslu a rýchlosť, akou sa niektoré orgány získavajú, však ďaleko presahujú možnosti, ktoré sú dosiahnuteľné prostredníctvom rodiaceho sa systému dobrovoľného darcovstva v krajine, a v súvislosti s touto praxou sa zvyšuje medzinárodná pozornosť venovaná možným zločinom proti ľudskosti.“.

(12) Forenzná štatistická analýza údajov o darcovstve orgánov v ČĽR z roku 2019, uverejnená v časopise BMC Medical Ethics, dospela k nasledujúcim záverom: „Zjavné systematické falšovanie národných údajov o darcovstve orgánov zo strany Číny vážne podkopáva snahy v dobrej viere, ktoré sa vynakladajú na integráciu Číny do medzinárodnej transplantačnej komunity.“.

(13) Spojené štáty mali v roku 2019 približne 145 miliónov registrovaných darcov orgánov: 19 257 osôb darovalo svoje orgány, čo viedlo k 39 719 transplantáciám; pomer skutočných darcov k registrovaným darcom je približne 0,00013. Podobné pomery sa pozorujú v Spojenom kráľovstve, Kanade a ďalších krajinách. Naopak, ČĽR tvrdila, že začiatkom roka 2019 bude mať viac ako 900 000 registrovaných darcov orgánov; údaje z Číny tiež uvádzajú 5 818 darcov orgánov a 19 454 transplantácií v roku 2019, čo vedie k pomeru skutočných darcov k registrovaným darcom na úrovni 0,0057. Hoci toto porovnanie nekontroluje iné možné premenné, skutočnosť, že čínsky rodiaci sa program darcovstva orgánov priniesol v roku 2019 44-krát viac darcov orgánov zo svojho fondu darcovstva orgánov ako v Spojených štátoch, si zaslúži medzinárodnú kontrolu.

(14) Dôveryhodné dôkazy naznačujú, že praktizujúci Falun Gongu sú predmetom rozsiahleho násilného odoberania orgánov a táto barbarská praktika sa na nich špecificky zameriava.

(15) V januári 2007 kanadský advokát pre ľudské práva David Matas a bývalý kanadský štátny tajomník pre oblasť Ázie a Tichomoria David Kilgour uverejnili zistenia, ktoré potvrdzujú pravdepodobnosť, že v Číne dochádza k násilnému odoberaniu orgánov praktizujúcim Falun Gongu. Taktiež dospeli k záveru, že v tom čase neexistovali žiadne dôkazy o systéme dobrovoľného darcovstva v ČĽR a že napriek tomu čínska vláda zaznamenala v rokoch 1999 až 2004, súbežne s nástupom prenasledovania Falun Gongu, dramatický nárast infraštruktúry na transplantáciu orgánov (trojnásobný nárast).

(16) V roku 2016 Matas, Kilgour a investigatívny novinár Ethan Gutmann uverejnili vyčerpávajúcu správu, v ktorej dospeli k záveru, že je pravdepodobné, že od roku 2000 sa ročne vykonalo 60 000 až 100 000 transplantácií orgánov a že praktizujúci Falun Gongu sú hlavným zdrojom orgánov na transplantáciu v Číne.

(17) Kongresovo-výkonná komisia pre Čínu sa vo svojej výročnej správe za rok 2020 odvoláva na správy, v ktorých sa vyjadrujú obavy z falšovania údajov o darcovstve orgánov v ČĽR, čo vyvoláva ďalšie pochybnosti o tvrdení ČKS, že ukončila nútené odbery orgánov.

(18) 1. marca 2020 Nezávislý tribunál pre násilné odbery orgánov väzňom svedomia v Číne, vyšetrovací subjekt známy ako ľudový tribunál, ktorý bol poverený Medzinárodnou koalíciou za ukončenie zneužívania transplantácií v Číne, zložený z príslušných právnych, kultúrnych a lekárskych odborníkov a vedený sirom Geoffreyom Nicom, zverejnil svoj záverečný rozsudok, ktorý uvádzal-

(A) v ČĽR sa vykonal veľmi veľký počet transplantačných operácií. Tribunál vyhodnotil ako dôveryhodné počty operácií, ktoré sa v rokoch 2000 až 2014 pohybovali medzi 60 000 a 90 000 ročne. Počet oprávnených registrovaných darcov bol v roku 2017 údajne 5 146, čím vznikla nepochopiteľná medzera;

(B) „nútené odbery orgánov sa v celej Číne vykonávajú už roky v značnom rozsahu a praktizujúci Falun Gongu boli jedným – a pravdepodobne hlavným – zdrojom dodávok orgánov“;

(C) „praktizujúci Falun Gongu vo väzbe boli systematicky podrobovaní krvným testom a vyšetreniam orgánov“, zatiaľ čo ostatní väzni testovaní neboli, čo naznačuje, že praktizujúci Falun Gongu boli na tieto lekárske vyšetrenia špeciálne vyberaní alebo sa na nich zameriavali; a

(D) „... ČĽR a jej vedúci predstavitelia aktívne podnecovali prenasledovanie, väznenie, vraždy, mučenie a ponižovanie praktizujúcich Falun Gongu s jediným cieľom odstrániť praktizovanie Falun Gongu a vieru v jeho hodnoty.“.

(19) Medzinárodná mimovládna organizácia Lekári proti násilnému odoberaniu orgánov predložila Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva petíciu s viac ako tromi miliónmi podpisov zozbieraných po celom svete v rokoch 2012 až 2018, v ktorej žiadala o vyšetrenie násilného odoberania orgánov Falun Gongu, ktorá zostala bez odozvy.

(20) V júni 2016 Snemovňa reprezentantov prijala piatu rezolúciu odsudzujúcu prenasledovanie Falun Gongu v Číne s rezolúciou H. 343 114, „vyjadrujúcu znepokojenie nad pretrvávajúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom schválenom odoberaní orgánov väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike, ktorí s tým nesúhlasia, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a členov iných náboženských a etnických menšinových skupín“, a vyzývajúcu na ukončenie „likvidačnej“ kampane Falun Gongu a núteného odoberania orgánov.

ODDIEL 3 STANOVISKO KONGRESU

Kongres zastáva stanovisko, že:

(1) zabitie ľudskej bytosti nedobrovoľným odberom orgánov je hrubým porušením všeobecných noriem lekárskej etiky a je v priamom rozpore so základnými normami ľudskej slušnosti;

(2) nútený odber orgánov porušuje článok 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorom sa uvádza, že „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť“, a článok 4, v ktorom sa uvádza, že „Nikto nesmie byť držaný v otroctve alebo nevoľníctve“;

(3) Rada OSN pre ľudské práva by mala vydať oficiálne odsúdenie Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) za prenasledovanie Falun Gongu;

(4) akákoľvek spolupráca vlády Spojených štátov alebo osoby či organizácie Spojených štátov so systémom transplantácie orgánov v ČĽR alebo účasť na ňom predstavuje vážny etický problém, ktorý by ohrozil integritu systému transplantácie orgánov v Spojených štátoch; a

(5) štátom podporované prenasledovanie Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou sa musí okamžite skončiť.

ODDIEL 4. VYHLÁSENIE O REALIZÁCII POLITIKY

Spojené štáty budú realizovať takúto politiku:

(1) vyhýbať sa akejkoľvek spolupráci s ČĽR v oblasti transplantácie orgánov, kým je Čínska komunistická strana pri moci;

(2) prijať vhodné opatrenia vrátane využitia príslušných sankčných orgánov s cieľom prinútiť Čínsku komunistickú stranu, aby ukončila akúkoľvek štátom podporovanú kampaň na odber orgánov; a

(3) spolupracovať so spojencami, partnermi a multilaterálnymi inštitúciami s cieľom upozorniť na prenasledovanie Falun Gongu v Číne a úzko koordinovať s medzinárodným spoločenstvom cielené sankcie a vízové obmedzenia.

ODDIEL 5. UVALENIE SANKCIÍ V SÚVISLOSTI S NÚTENÝM ODBEROM ORGÁNOV V ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE.

(a) Uloženie sankcií – Prezident uloží sankcie opísané v pododdiele (c) vo vzťahu ku každej zahraničnej osobe uvedenej na poslednom zozname predloženom podľa pododdielu (b).

(b) Zoznam osôb.

(1) VŠEOBECNE – Najneskôr do 180 dní odo dňa prijatia tohto zákona predloží prezident príslušným kongresovým výborom zoznam zahraničných osôb, vrátane vysokých vládnych predstaviteľov, vojenských veliteľov a iných osôb, o ktorých prezident rozhodne, že sú vedome zodpovedné za nedobrovoľný odber orgánov v Čínskej ľudovej republike, podieľajú sa na ňom alebo sa na ňom priamo či nepriamo podieľali.

(2) AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV  – Prezident predloží príslušným kongresovým výborom aktualizovaný zoznam podľa odseku 1).

(A) po získaní nových informácií;

(B) najneskôr do jedného roka odo dňa prijatia tohto zákona a

(C) potom každoročne počas piatich rokov.

(3) FORMA – Zoznam požadovaný podľa odseku 1 sa predkladá v neutajovanej forme, ale môže obsahovať utajovanú prílohu.

(c) Opísané sankcie - Sankcie opísané v tomto pododdiele sú tieto:

(1) BLOKÁCIA MAJETKU – Prezident uplatní všetky právomoci udelené prezidentovi zákonom o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach (50 U.S.C. 1701 a nasl.) (s výnimkou požiadaviek článku 202 tohto zákona (50 U.S.C. 1701), ktoré sa neuplatňujú) v rozsahu potrebnom na zablokovanie a zákaz všetkých transakcií s majetkom a majetkovými účasťami osoby, ak sa tento majetok a majetkové účasti nachádzajú v Spojených štátoch, pochádzajú zo Spojených štátov alebo sú v držbe alebo pod kontrolou osoby zo Spojených štátov.

(2) NEPRÍPUSTNOSŤ URČITÝCH OSÔB.

(A) NEOPRÁVNENOSŤ PRE VÍZA, VSTUP ALEBO POVOLENIA – Zahraničná osoba uvedená v poslednom zozname predloženom podľa pododseku (b)

(i) nemôže vstúpiť do Spojených štátov;

(ii) nespôsobilá na získanie víza alebo iných dokladov na vstup do Spojených štátov a

(iii) inak nespôsobilá na prijatie alebo podmienečné prepustenie do Spojených štátov alebo na získanie akejkoľvek inej výhody podľa zákona o prisťahovalectve a štátnom občianstve (8 U.S.C. 1101 a nasl.).

(B) ZRUŠENIE SÚČASNÝCH VÍZ – Zahraničná osoba opísaná v pododseku (A) podlieha aj nasledujúcim opatreniam:

(i) zrušenie akýchkoľvek víz alebo iného vstupného dokladu bez ohľadu na to, kedy bolo vízum alebo iný vstupný doklad vydaný.

(ii) Zrušenie podľa bodu (i) nadobúda účinnosť okamžite a automaticky ruší akékoľvek iné platné vízum alebo vstupnú dokumentáciu, ktorú má zahraničná osoba v držbe.

(3) VÝNIMKA: Sankcie podľa odseku 2 sa na cudzinca nevzťahujú, ak je prijatie alebo povolenie vstupu cudzinca do Spojených štátov nevyhnutné na to, aby Spojené štáty mohli dodržiavať Dohodu o sídle Organizácie Spojených národov, podpísanú v Lake Success 26. júna 1947 a nadobudnutú platnosť 21. novembra 1947 medzi Organizáciou Spojených národov a Spojenými štátmi, alebo iné platné medzinárodné záväzky Spojených štátov.

(d) Sankcie – Sankcie stanovené v pododdieloch b) a c) oddielu 206 zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych silách (50 U.S.C. 1705) sa vzťahujú na osobu, ktorá poruší, pokúsi sa porušiť, zosnuje porušenie alebo spôsobí porušenie predpisov vydaných na vykonanie pododdielu a) v rovnakom rozsahu, v akom sa tieto sankcie vzťahujú na osobu, ktorá sa dopustí protiprávneho konania opísaného v oddiele 206 písm. a) uvedeného zákona.

(e) Výnimka na dodržiavanie národnej bezpečnosti – Nasledujúce činnosti sú vyňaté zo sankcií podľa tohto oddielu:

(1) Činnosti, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na podávanie správ podľa hlavy V zákona o národnej bezpečnosti z roku 1947 (50 U.S.C. 3091 a nasl.).

(2) Akékoľvek povolené spravodajské činnosti alebo činnosti Spojených štátov v oblasti presadzovania práva.

ODDIEL 6. SPRÁVA

(a) Všeobecne – Najneskôr do jedného roka odo dňa prijatia tohto zákona predloží minister zahraničných vecí po konzultácii s ministrom zdravotníctva a sociálnych služieb a riaditeľom Národného inštitútu zdravia príslušným kongresovým výborom správu o politike a postupoch Čínskej ľudovej republiky v oblasti transplantácie orgánov.

(b) Záležitosti, ktoré majú byť zahrnuté – Správa požadovaná podľa pododdielu (a) musí obsahovať.

(1) zhrnutie právnej a faktickej politiky v oblasti transplantácie orgánov v ČĽR, a to aj v súvislosti s väzňami svedomia (vrátane Falun Gongu) a inými väzňami;

(2) (A) počet transplantácií orgánov, o ktorých je známe, že sa v ČĽR ročne uskutočňujú alebo sa odhaduje, že sa uskutočnia;

(B) počet známych alebo odhadovaných dobrovoľných darcov orgánov v ČĽR;

(C) posúdenie zdrojov orgánov na transplantáciu v ČĽR a

(D) posúdenie času v dňoch, ktorý je potrebný na získanie orgánu na transplantáciu v rámci čínskeho zdravotníckeho systému, a posúdenie, či je takýto časový plán možný na základe počtu známych alebo odhadovaných darcov orgánov v ČĽR;

(3) zoznam všetkých grantov Spojených štátov za posledných desať rokov, ktoré podporili výskum transplantácie orgánov v ČĽR alebo v spolupráci medzi čínskym subjektom a subjektom zo Spojených štátov, a

(4) určenie, či prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Čínskej ľudovej republike predstavuje „zverstvo“ (ako je tento pojem vymedzený v oddiele 6 zákona Elieho Wiesela o prevencii genocídy a zverstiev z roku 2018 (Public Law 115-441; poznámka 22 U.S.C. 2656)).

(c) Forma – Správa požadovaná podľa pododdielu a) sa predkladá v neutajovanej forme, môže však obsahovať utajovanú prílohu.

ODDIEL 7. DEFINÍCIA PRÍSLUŠNÝCH KONGRESOVÝCH VÝBOROV.

V tomto zákone pojem „príslušné kongresové výbory“ znamená.

(1) Výbor pre zahraničné veci Snemovne reprezentantov a

(2) Výbor pre zahraničné vzťahy Senátu.