Nový Zéland: Zhromaždenie a sprievod zvýšili povedomie o prebiehajúcom prenasledovaní počas Dňa OSN na podporu obetí mučenia

(Minghui.org) 26. jún je Medzinárodným dňom OSN na podporu obetí mučenia. Ráno 22. júna 2024 praktizujúci Falun Gongu na Novom Zélande robili cvičenia a zorganizovali zhromaždenie na Námestí Elizabeth v centre Aucklandu, aby ľuďom povedali o pokračujúcom prenasledovaní ich viery Čínskou komunistickou stranou (ČKS).

Na zhromaždení vystúpil aj právnik v oblasti ľudských práv Kerry Gore a občan Finlay Smith, aby vyjadrili svoju podporu. Praktizujúci a demokratickí aktivisti hovorili o tom, ako ich ČKS prenasledovala, a o mučení, ktorým prešli.

Image
Praktizujúci robili cvičenia na Námestí Elizabeth v centre Aucklandu 22. júna 2024.
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 
Image
Praktizujúci šli v sprievode po ulici Queen v centre mesta, aby pokojne protestovali proti mučeniu a prenasledovaniu zo strany ČKS. 

O 13.00 sa začal sprievod praktizujúcich po ulici Queen v centre mesta, na čele s pochodovým orchestrom Tian Guo. Mnohí ľudia sa vďaka zhromaždeniu a sprievodu dozvedeli fakty o prenasledovaní a vyjadrili podporu a obdiv praktizujúcim, ktorí už 25 rokov pokojne protestujú proti krutostiam, ktorým sú praktizujúci v Číne vystavení.

Právnik v oblasti ľudských práv na Novom Zélande vyzýva ČKS, aby upustila od mučenia

Image
Kerry Gore, právnik v oblasti ľudských práv na Novom Zélande, dúfa, že každý sa zastane tých, ktorí nemôžu hovoriť sami za seba.

Kerry Gore, právnik v oblasti ľudských práv na Novom Zélande, prišiel na zhromaždenie, aby vyjadril svoju podporu Falun Gongu. Povedal: „Dnes, 26. júna, si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obetí mučenia. Valné zhromaždenie OSN 12. decembra 1997 rezolúciou 52/149 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň OSN na podporu obetí mučenia, s cieľom úplne odstrániť mučenie a zabezpečiť účinné uplatňovanie Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“

„Ako právnik utečencov som pomáhal žiadateľom o azyl z mnohých krajín, ktorí utekali pred prenasledovaním. Väčšina týchto žiadateľov o azyl pochádzala a stále pochádza z Čínskej ľudovej republiky. Čínska komunistická strana vo veľkej miere využíva mučenie. ČKS používa mučenie aj pri prenasledovaní rôznych skupín v Číne. Medzi tieto skupiny patria napríklad prodemokratickí aktivisti, čínski právnici, obhajcovia ľudských práv, kresťania z domácej cirkvi a praktizujúci Falun Gongu. Mučenie sa používa na vyvolávanie strachu, potláčanie nesúhlasu a uplatňovanie moci a kontroly nad obyvateľstvom.“

Pán Gore dodal, že dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, slobodné uplatňovanie občianskych slobôd a dodržiavanie zásad právneho štátu nastane až potom, keď bude ČKS preč. Dúfa, že ľudia povzbudia svojich poslancov v parlamente, aby vyzvali ČKS a iné represívne režimy, aby prestali používať mučenie. „Prosím, zastaňte sa tých, ktorí nemôžu hovoriť sami za seba,“ povedal.

Nechceme komunistickú ideológiu

Image
Finlay Smith poďakoval praktizujúcim za ich odvahu pri odhaľovaní zločinov ČKS proti ľudským právam. 

Finlay Smith je novozélandský občan, ktorý sa často zúčastňuje na verejných podujatiach. Vo svojom prejave na zhromaždení povedal: „Komunizmus v Číne je chybou, pretože jeho existencia sa zakladá na potláčaní a prenasledovaní ľudí. Utláča a šikanuje ľudí. Kedy budú Novozélanďania pripravení vystúpiť na obranu týchto obetí? Keď vaše dieťa v škole šikanujú, zatvorili by ste oči pred šikanujúcim, alebo by ste sa postavili za svoje dieťa? Navyše, takéto zastrašovanie trvá už príliš dlho.“

Myslí si, že ČKS sa infiltrovala do novozélandskej vlády. Súčasná situácia je pre Novozélanďanov aj otázkou na zamyslenie: Chcete sa stať komunistickou krajinou? Rozhodnete sa naďalej mlčať a nakoniec sa nechať zatiahnuť do komunistickej ideológie?

Povedal: „ČKS kontroluje médiá represívnymi opatreniami, posiela nevinných ľudí do väzenia, zabíja ich a mučí. To nemožno schvaľovať. Ak sa ich dnes nezastaneme, jedného dňa sem príde komunistická ideológia.“

Na záver povedal: „Ďakujem praktizujúcim Falun Gongu za to, že vystúpili za nás všetkých na Novom Zélande. Chcem im vyjadriť svoju hlbokú úctu. Vaša odvaha prevyšuje mnohých Novozélanďanov. Na tejto svetovej scéne by ľudia na Novom Zélande mali jasne povedať: ‚Nechceme komunizmus‘.“

ČKS prenasleduje ľudí s vierou

Image
Carl Brickle a jeho manželka Janalla si myslia, že praktizujúci Falun Gongu odviedli skvelú prácu.  

Carlovi Brickle a jeho manželke Janalle, ktorí pochádzajú z Timaru, malého mesta na Novom Zélande, sa vystúpenie pochodového orchestra Tian Guo veľmi páčilo. Obaja sú katolíci. Janalla povedala: „Vieme, že v Číne sa deje veľa zlých vecí. Obaja sme katolíci a vieme o náboženskom prenasledovaní v Číne. O prenasledovaní Falun Gongu sme však nevedeli. ČKS je spojená s diablom. Potláča skupiny s vierou a zakazuje ľuďom veriť v Boha. Každý by však mal mať právo na slobodu viery!“

Carl navštívil Čínu a keď videl transparenty praktizujúcich s nápisom „Zastavte odbery orgánov“, povedal: „Chápem, že sa to v Číne skutočne deje. Mnohí ľudia na Novom Zélande o tom pravdepodobne nevedia, možno neveria, že sa niečo také skutočne deje. Keď som bol v Číne, cítil som tlak, tyrania režimu je strašná.“

Manželom sa veľmi páčili hodnoty, ktoré učí Falun Gong „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“. Chceli praktizujúcim odkázať: „Odvádzate skvelú prácu, budeme sa za praktizujúcich modliť. Mali by ste si zachovať nádej. Boh miluje každého, toto prenasledovanie nie je to, čo Boh chce.“

Podporujeme vás celým srdcom

Image
Tim Saxton povedal, že podporuje Falun Gong.

Tim Saxton, ktorý pochádza zo zálivu Bay of Plenty, riadi firmu na inštaláciu protipožiarnych systémov. Pochválil Falun Gong a vyjadril podporu pre aktivity praktizujúcich. Povedal: „Ste odvážni a pozoruhodní, že ste sa im (ČKS) postavili. Vyrastali sme na Novom Zélande a je to iná krajina ako komunistická Čína, preto je ťažké pochopiť kontrolu režimu, ako aj jeho prenasledovanie. Predávajú ľudské orgány za peniaze – to je šialené a neuveriteľné.“

 

Pokračoval: „Moja rodina a ja úplne podporujeme vaše aktivity. Falun Gong je úžasný, Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť sú to, čo každý z nás potrebuje.“

Pred odchodom povedal: „Ak prestanete bojovať, nikdy nezvíťazíte. Musíte pokračovať v tom, čo robíte. Ste skvelí a odvážni. Podporujeme vás celým srdcom.“

Nikdy sa nevzdajte nádeje

Gurkirat Singh, ktorý pracuje na dopravnom oddelení v Aucklande, povedal, že často vidí praktizujúcich, ktorí robia cvičenia v centre mesta a v obchodnej štvrti Newmarket. Myslí si, že sú mierumilovní.

„Hodnoty Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti, na ktorých je Falun Gong založený, sú stopercentne to, čo ľudia potrebujú. Sú prospešné pre nás všetkých, vrátane detí.“

Keď sa dozvedel o prenasledovaní v Číne, povedal: „Je to úplne neľudské. Myslím si, že oni (ČKS) chcú kontrolovať ľudí, pretože keď budete kráčať po tejto ceste (kultivácie) a skutočne pochopíte zmysel života, nebudú vás mať ako kontrolovať, pretože viete, kvôli čomu ste sem prišli.“

„Každý by sa mal postaviť proti tomuto prenasledovaniu, malo by sa o tom diskutovať na medzinárodnej úrovni a svoje obavy by mala vyjadriť aj novozélandská vláda.“

Na záver povzbudil praktizujúcich: „Pokračujte v tom, čo teraz robíte, želám vám úspech. Nikdy nestrácajte nádej, úprimne dúfam, že jedného dňa sa prenasledovanie skončí.“

Okoloidúca našla pokoj vďaka cvičeniam

Image
Mahtab (vpravo) sa naučila cvičenia.

Mnohí ľudia sa v ten deň naučili cvičenia. Mahtab, ktorá pochádza z Iránu, povedala, že má problémy so sústredením kvôli úzkosti a vždy chcela zmeniť svoj stav. Jej rodina jej navrhla, aby skúsila meditáciu.

Zapôsobilo na ňu, keď videla toľkých praktizujúcich, ktorí v ten deň robili cvičenia, a nemohla sa ubrániť nadšeniu: „Páni! Je to krásne a zaujíma ma to. Títo ľudia vyzerajú tak pokojne, že mám chuť sa pridať.“

Hodnoty Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť považuje za vynikajúce a cvičenia sa naučila priamo na mieste. Povedala: „Keď všetci robia cvičenia spoločne, je tu silné energetické pole. Vďaka tomu sa cítim pokojne.“