Rozhodla som sa ostať v Číne, keď môj manžel chcel ísť do zahraničia

(Minghui.org) Po inštalácii satelitnej televízie NTDTV v našom dome ju môj manžel rád sledoval. Vďaka jej programom teraz chápe pravdu a vyvinul si silný zmysel pre spravodlivosť. Už nepozerá správy na CCTV a nemá námietky proti môjmu praktizovaniu Falun Dafa. Keď sme si do smartfónov nainštalovali aplikáciu na obchádzanie systému cenzúry internetu Čínskej komunistickej strany (ČKS), začal každý deň surfovať po internete mimo Číny.

Jeden deň pred Čínskym novým rokom asi pred dvoma rokmi sa môj manžel náhle rozhodol, že sa chce presťahovať do zahraničia. Povedal, že čínska ekonomika sa zhoršuje a cítil, že v Číne je to pre mňa nebezpečné. Neskôr mi povedal, že kontaktoval známeho v zahraničí, a že by sme mali požiadať o pasy. Povedala som mu, že nechcem opustiť Čínu.

Môj syn, naši rodičia a brat so sestrou boli proti manželovmu nápadu, pretože sme poznali ťažkosti spojené so sťahovaním do zahraničia, od jazykovej bariéry až po orientáciu v novom, neznámom prostredí.

Uvažovala som o tom z pohľadu kultivujúcej. Môj čas na kultiváciu je obmedzený a náprava Fa už prechádza do nápravy Fa ľudského sveta. Čas, ktorý Majster opakovane predĺžil, je pre nás určený na záchranu vnímajúcich bytostí. Mala by som premárniť tento vzácny čas? V Číne je veľmi ťažké zachraňovať ľudí. Každý projekt čelí ťažkostiam a nedostatku ľudí. Praktizujúci každý deň usilovne pracujú na záchrane ľudí. Nie je lepšie mať viac učeníkov Dafa? Nepridáva tak každý ďalší praktizujúci viac sily ku záchrane ľudí? 

Majster povedal, že hlavné telo učeníkov Dafa sa nachádza v Číne. Rozhodla som sa, že by som tu mala ostať. Moja misia je v Číne. Toto je prostredie, kde mám potvrdzovať Fa a zachraňovať ľudí. Vážim si tento vzácny čas. 

Spolupraktizujúci tiež poukázali na to, že jeho návrh mohol byť zasahovaním. Keď som opustila svoj hnev a túžbu po peniazoch, manžel už viac nehovoril o odchode do zahraničia. 

Falun Dafa som začala praktizovať v roku 1998. Počas dvoch desaťročí kultivácie som vždy  mala pocit, že Fa chápem na úrovni pocitov a stále mám problémy s prechádzaním cez xinxingové skúšky. Potom, ako som sa v roku 2023 začala učiť Fa naspamäť, som zažila významné zmeny vo svojom charaktere.

Nedávno som sa vrátila do svojho rodného mesta. V tom čase boli prehľadané dva domy miestnych praktizujúcich a zničené dve miesta na tlač materiálov.

Keď som sa dozvedela, čo sa stalo, pomyslela som si, že by som mohla pomôcť. Niekoľkí praktizujúci ma oslovili a požiadali ma, či by som nemohla založiť nové miesto na výrobu materiálov. Súhlasila som a čoskoro bolo spustené nové miesto.

Uvažovala som o inštalácii čistých systémov Windows pre praktizujúcich. Prezerala som si technické fóra a stiahla vzdelávacie materiály. Trvalo mi to viac ako dvadsať dní, ale inštalácia bola úspešná.

Niektorí praktizujúci tvrdili, že internet je veľmi pomalý, ale ak som chcela študovať alebo riešiť problémy, vždy, keď som použila počítač, dokázala som sa rýchlo pripojiť na internet (prelomiť Veľký firewall). Vedela som, že mi Majster pomáha. Keď sú naše myšlienky zamerané na záchranu ľudí, Majster nám pomôže.